Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

Na de voorbereiding kunt u de toetsen aanmaken die u gaat roosteren.

Menu Onderhoud > Toetsroosteren.

Nieuwe toetsen maken

U kunt toetsen aanmaken door in het scherm Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren op de knop <Nieuwe toetsen> te klikken.

Het scherm Toetsen Aanmaken verschijnt waarin u horizontaal alle afdelingen ziet met daaronder verticaal alle vakken die op de afdelingen gegeven worden. Door te klikken op een vak bij een afdeling selecteert u ieder vak waarvoor u een toets wilt maken. Daarna klikt u op OK om terug te keren naar het scherm Toetsen Roosteren. Dit scherm is nu gevuld met de door u aangemaakte toetsen. 
Via Nieuwe Toetsen kunt u ook later nog toetsen bijmaken voor andere vakken en/of afdelingen, of nog een extra toets maken voor eenzelfde vak waarvoor u al eerder een toets aangemaakt hebt. Dit laatste is bijvoorbeeld nodig bij een vak waarvoor een schriftelijke toets en een practicumtoets moet worden geroosterd. 


Met een klik of een ctrl+klik op de kolomkoppen kunt u sorteren. 
De toetsen staan standaard op de eerste datum en tijd van de toetsperiode gepland. Zie hiervoor paragraaf Toetsen verdelen over dagen. Deze kolommen zijn niet te bewerken. 
In de eerste kolom staat het nummer (ID) van de toets, horizontaal gevolgd door informatie over deze toets. Hoe u de toetsinformatie kunt bewerken, staat in de paragraaf Toetsen aanpassen

  • Geen labels