Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Nadat de toetsen verdeeld zijn over de dagen keert u terug naar het scherm Toetsen roosteren. In de kolom datum staan nu de juiste toetsdata. Als u wilt sorteren op deze kolom, kan het zinvol zijn de datumweergave te veranderen om een chronologische volgorde te krijgen. Dit kunt u doen door de datumweergave te veranderen van dd-mm-jjjj naar jjjjmmdd.Nu dienen de toetsen nog een plaats te krijgen op de dag zelf. Klik hiervoor op de knop <Roosteren in de tijd>, waarmee het bijbehorende scherm opent.

DESKTOP Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren

Roosteren in de tijd

Bovenaan in het scherm staat een tijd-as. Door op de lichtgele tijd-as te klikken en te slepen, met de muis ingedrukt, kunt u in- en uitzoomen. Als u verder inzoomt verschijnen ook tijdstippen tot een weergave per minuut.

Er is een anker (rood vierkantje) geplaatst op de eerste dag aan het begin van de werkdag. Dit is een vast punt. Wilt u in- of uitzoomen en u heeft een anker geplaatst, dan blijft het anker op dezelfde plek in beeld staan. U kunt het anker verplaatsen door met CTRL ingedrukt te klikken op de gewenste tijd.

Door in het menu te kiezen voor Zoom in op datum ... kunt u direct naar een andere datum toe. U bereikt hetzelfde door de scrollbalk onderin naar links of rechts te verplaatsen. 

Verticaal staan de toetsen van de dag weergegeven, allemaal op de begintijd van de werkdag. Door de tijd-as uit te trekken / in te zoomen worden deze cellen ook groter en kunnen ze meer informatie bevatten. De informatie in een cel kunt u bewerken middels de knop <Weergave>.


Met het menu Filter kunt u de toetsen laten weergeven van 1 afdeling of 1 stamklas. Met het menu Kopregels kunt u aangeven hoeveel toetsregels er onder elkaar weergegeven worden in de modus Toon botsingen, Surveillanten of Lokalen. Minimaal worden er 5 regels getoond. Heeft u meer toetsen dan worden de overige toetsen op de volgende "pagina" weergegeven. Op de onderste toetsregel verschijnt hoeveel toetsen er nog volgen en er komt een zwart pijltje te voorschijn waarmee u kunt bladeren naar de volgende toetsen.

Het driehoekje in de rechterbovenhoek van een toets heeft te maken met het juiste aantal surveillanten. Staan er te weinig surveillanten dan wijst het driehoekje met de punt naar beneden en staan er teveel dan wijst het driehoekje met de punt omhoog. Staan er precies genoeg surveillanten op de toets, dan is het driehoekje verdwenen. In de rechterbenedenhoek is een soortgelijke indicatie voor het juist aantal lokalen.

U kunt eenvoudig toetsen op de juiste aanvangstijd zetten door een toets te selecteren en de linker muisknop ingedrukt te houden en te slepen

Ook ziet u nu dat de toets h4.fi1 groen wordt. Dit betekent dat alle betrokken leerlingen de toets zouden kunnen maken zonder een botsing.


Met de rechter muisklik op een toets kunt u eenvoudig ook een toets weer naar een andere dag verplaatsen.


Schermmodus

Het scherm toetsroosteren in de tijd kan staan in de modus: 

 • Toon botsingen (sneltoets T). Alleen de toetsen staan weergegeven. Onder de toetsen wordt het lesrooster van de betrokken docenten, lesgroepen en lokalen getoond.
 • Surveillanten (sneltoets S). De toetsen en alle docenten staan weergegeven. Deze modus gebruikt u bij het toekennen van surveillanten.
 • Lokalen (sneltoets L). De toetsen en alle lokalen staan weergegeven. Deze modus gebruikt u bij het toekennen van lokalen.
 • Scroll (sneltoets C). In deze modus kunt u verticaal scrollen door alle toetsen. De toetsen staan nu niet meer op losse "pagina's" en het zwarte pijltje is verdwenen.

Betekenis kleuren


Met kleuren worden verschillende situaties aangeduid. In de modus Toets kan een toets de volgende kleuren hebben: 

 • Lichtpaars: De toets botst met een andere toets voor één of meer leerlingen en is niet geselecteerd.
 • Donkerpaars: De toets botst met een andere toets voor één of meer leerlingen en is geselecteerd.
 • Lichtgroen: De toets heeft geen enkele botsing en is niet geselecteerd.
 • Donkergroen: De toets heeft geen enkele botsing en is geselecteerd.
 • Lichtrood: De toets botst met een les voor de docent en/of het lokaal en is niet geselecteerd.
 • Donkerrood: De toets botst met een les voor de docent en/of het lokaal en is geselecteerd.

Een grijs vlak kan betekenen:

 • dat leerlingen niet vrij zijn op dat moment
 • een toegekend lokaal op dat moment niet vrij is 
 • een toegekende surveillant op dat moment niet vrij is.

De knop <Herbereken> (sneltoets spatiebalk) wordt gebruikt in de modus Surveillanten en de modus Lokalen en zorgt ervoor dat de meest geschikte surveillant bovenaan komt te staan. 


U krijgt met behulp van tooltips nog meer informatie over de toets. Zo ziet u bijvoorbeeld dat de toets fatl met de groep botst met de toets Frans en dat een leerling botst met een les schk en nat van v4. U krijgt deze tooltip in beeld als u met uw cursor wat langer stil blijft staan boven een toets.

Met de F3 toets kunt u deze tooltips aan of uit zetten.