Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 11 september presenteren we u versie 18.09 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.

Wijzigingen in het portal

Aanmaken nieuwe werknemer 

We hebben de procedure voor het aanmaken van een nieuwe werknemer versimpeld. In het scherm Personeel > Overzicht kunt u direct alle informatie invullen over de werknemer. In vier stappen maakt u een gebruikersaccount en contract aan, en vult u de aanstelling en bevoegdheden in.

Per gebruiker mogelijkheid lay-out van tabel te onthouden 

In een heel aantal schermen waarin een tabel getoond wordt is het nu mogelijk om een eigen lay-out te onthouden. Heeft u kolommen toegevoegd of uitgezet? Klik op het tandwieltje rechts bovenin en u kunt uw eigen weergave van het scherm opslaan. 


Vakanties automatisch laten vullen

In het portal hoeft u voor volgend schooljaar de standaardvakanties niet meer handmatig toe te voegen. Met de knop 'Standaardvakanties overnemen' wordt op basis van uw regio de juiste vrije dagen gevuld.


Wijzigingen in de desktop

Jaarplanner op basis van portalgegevens

In de jaarplanner is het nu mogelijk om de tijdvakken en de vakanties uit het portal over te nemen. U hoeft deze dus niet meer op twee plekken aan te maken. U vindt er tevens een knop om de lesperiode te vullen.


Weergave desktop aangepast aan standaard Windows-uiterlijk

De desktop maakte nog gebruik van een oude Windows 7-stijl. Het uiterlijk van de schermen hebben we nu aangepast naar de standaard van Windows. Dit betekent dat de schermen van Zermelo qua uiterlijk iets veranderd zijn, maar nu wel met de tijd meegaan.

Oude stijlVoorbeeld nieuwe stijl


  • No labels