Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 13 november presenteren we u versie 18.11 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.


Wijzigingen in het portal

Nieuw tabblad Personeel > Overzicht > Eigenschappen

In het portal vindt u een nieuw tabblad bij Personeel > Overzicht. In het tabblad 'Eigenschappen' kunt u drie verschillende data invullen:

  • De geboortedatum van de medewerker
  • De datum waarop de medewerker als docent in dienst is getreden
  • De datum waarop de medewerker in dienst is getreden bij uw school

U kunt deze informatie uiteraard ook importeren.

 Handleiding: Contracten

Aanmaken nieuwe werknemer

In de release van afgelopen september is de mogelijkheid toegevoegd om in één keer alle informatie van een nieuwe werknemer toe te voegen. In deze release hebben we hier nog nieuwe opties aan toegevoegd. U kunt nu in één keer meerdere aanstellingen bij een werknemer toevoegen door te klikken op het plusje onderin het scherm.

 Handleiding: Docenten importeren en bijwerken

Overzicht van vervangingen 

We hebben voor u in het portal een nieuw overzicht toegevoegd voor de incidentele vervangingen. Via Personeel > Lessenverdeling > Incidentele vervangingen kunt u nu in één overzicht zien hoeveel lesuren een docent per week heeft opgevangen. 

De tooltip geeft informatie over de opgevangen lessen door de tijd, het vak en de groep te tonen.

 Handleiding: Meerwerk - Incidentele vervangingen

Indicatie jaarlijkse loonkosten 

Vanaf deze versie kunt u per project de indicatie van de jaarlijkse loonkosten bekijken. Dit overzicht staat het scherm van Personeel > Financieel > Indicatie loonkosten.

Het scherm is uitgebreid met de gegevens van de betrekkingsomvang van elke werknemer en de berekening voor de loonkosten. Ook kunt u met behulp van een bulkwijziging de werkgeverslasten voor meerdere werknemers tegelijk wijzigen. U kunt snel een overzicht krijgen per vestiging, functiecategorie en salarisschaal.

De loonkosten worden berekend op basis van de planningsomvang en het jaarequivalent van de uitbreiding(en), eventueel gecompenseerd door een eigen bijdrage voor verlof. U geeft in het scherm Beheer > Portal-inrichting > Verloftypes per verloftype een percentage op voor de eigen bijdrage in salaris.

 Handleiding: Financieel


Wijzigingen in de desktop

Ouderavond: lokalen bewerken alleen via portal 

In de ouderavondclient vindt u een nieuw scherm bij Roosteren op lokaal achter de knop <Lokalen en Tafels>. Hierin kunt u alleen het aantal tafels bij bestaande lokalen aanpassen. De wijziging van het aantal tafels wordt voor u in het portal opgeslagen. Bij het starten laadt de ouderavondclient alleen de lokalen met een ouderavondcapaciteit die groter dan 0 is. Bij het starten van de desktop worden lokalen met een Capaciteit (les) van 0 niet gedownload.

Nieuwe lokalen voegt u in het portal toe bij Onderwijs > Schoolstructuur > Lokalen. De schoolfunctie ouderavondroostermaker heeft hier ook de rechten voor.

 Handleiding: Lokalen bewerken