Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 18 december presenteren we u versie 18.12 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal met daarin Zermelo Atlas!

Zermelo Atlas

Het kost veel tijd om tot een goed schoolrooster te komen. Vanaf nu kunt u hierbij rekenen op de hulp van Atlas. Zonder dat u zelf iets hoeft te installeren of te beheren kunt u de opdracht geven tot het plaatsen of het optimaliseren van het rooster. De onvermoeibare Atlas roostert ook als de school dicht is en uw computer uit staat, en Atlas werkt desgewenst aan meerdere opdrachten tegelijk. U blijft altijd (online) op de hoogte van de voortgang en kunt op elk moment de resultaten inlezen en bekijken.

Op dit moment kan Atlas voor u roosters plaatsen en optimaliseren. In de toekomst zal Atlas andere taken voor u gaan uitvoeren, bijvoorbeeld het maken van de clusters (voorjaar 2019).

 Meer informatie: Zermelo Atlas

Roosteren met Atlas

De roostermaker kan Atlas een opdracht tot plaatsen of optimaliseren geven vanuit Zermelo Desktop. In het portal is daarna de status van de opdracht zichtbaar, en deze kan op elk moment (zonder de opdracht te onderbreken) worden ingelezen in Zermelo Desktop.


 Handleiding:  Roosteren met Atlas

Atlas voor beheerders

Een van de grote voordelen van Atlas is dat u zelf niets hoeft in te stellen of hoeft te hosten. Als beheerder dient u alleen aan te geven voor hoeveel uur Atlas ingeschakeld mag worden. Dat kan via het online formulier.  U vraagt per portal (dus niet per school) een Atlas-limiet aan. Heeft u uw limiet bereikt, dan kunt u geen nieuwe opdrachten starten.

U kunt in het portal precies zien welke opdrachten Atlas heeft uitgevoerd en door wie deze zijn aangevraagd. Tevens ziet u hoeveel uur Atlas in totaal bezig is geweest en ziet u de ingestelde limiet. Het Atlas overzicht is vinden in het Zermelo Portal onder Beheer > Admin paneel > Atlas overzicht.

Atlas admin paneel.png

 Handleiding:  Atlas voor beheerders