Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 10 september presenteren we u versie 19.09 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.


Voor het klaarzetten en roosteren van een ouderavond heeft u minimaal versie 19.09 nodig.

Update Ouderavond

In deze versie vindt u een update van de ouderavond. Een deel van de functionaliteit hebben we verplaatst van de Ouderavond Cliënt naar het portal.

Peilweek verplicht

Het is verplicht om bij het aanmaken van een ouderavond een peilweek in te stellen. De lessenverdeling, keuzepakketten van die week zijn dan bepalend voor de gespreksmogelijkheden. Ook de roostergroepindelingen die in het portal staan moeten goed zijn ingevuld.

Upload vanuit desktop niet mogelijk

Vanaf versie 19.09 is het niet meer mogelijk een upload te doen vanuit de desktop voor de ouderavond. 

Dagen en tijden aanmaken in het portal

Als u een ouderavond gaat klaarzetten, is één van de eerste stappen het aanmaken van dagen en tijden. Vanaf deze versie doet u dit in het portal in het tabblad 'Dagen en Tijden'.

U heeft hier ook de optie om gespreksmomenten te laten genereren. 

De standaard pauzewensen invullen in het portal

Naast de dagen en tijden vult u ook de standaard pauzewensen in in het portal. U geeft voor zowel docenten als ouders aan hoe belangrijk het is dat zij een smal rooster hebben en na hoeveel gesprekken zij een pauze moeten hebben.

Heeft één docent of ouder een andere pauzewens? Vul deze in de cliënt in bij Blokkades en Pauzewensen.

Mentorgesprekken genereren

U kunt nu in de cliënt gesprekken voor mentoren genereren, ook als hiervoor geen lessen zijn ingeroosterd. U kiest de mentorgroepen en op basis van de mentor in het portal worden de gespreksmogelijkheden aangemaakt.


Aanpassing overzichtsscherm cliënt

In het scherm van de Ouderavond Cliënt kunt u nu snel zien hoeveel gespreksmogelijkheden er voor een afdeling zijn aangemaakt, en hoeveel gesprekken er inmiddels al zijn aangevraagd.


Dubbele afspraak voor leerling zichtbaar

Als een leerling op één moment twee afspraken heeft, waarvan er één verplicht is en één optioneel, dan wordt standaard de verplichte afspraak getoond.

Een leerling kan nu in het portal en in de webapp echter wel zien dat er nog een optionele afspraak op hetzelfde moment staat. 

Portal

WebApp


Schoolfunctie decaan en formatiebeheerder zonder licentie

U kunt vanaf deze versie aan gebruikers de schoolfunctie Decaan en Formatiebeheerder toekennen, ook als u geen licentie heeft voor deze onderdelen.