Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 17 december is de release van versie 19.12 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal. We hebben enkele kleine verbeteringen toegevoegd aan de inschrijfmodule en de SAML-koppeling is uitgebreid. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op dit updateblad.De 19.12 zou ook in het teken van de ouderavond staan, maar zoals we u op 10 december j.l. hebben geïnformeerd is het helaas niet gelukt deze onderdelen op tijd af te ronden. We vinden het zeer belangrijk de kwaliteit van onze software te kunnen garanderen, deze ouderavond-update staat nu gepland voor dinsdag 21 januari. Bekijk alvast Aankondiging release 20.01.


Verbeteringen Inschrijfmodule

Er zijn een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd.


Webapp (voor leerlingen):
Leerlingen kunnen zich nu (bij een openstaande inschrijfprocedure) aanmelden voor een keuzeles als de reguliere les in hun rooster vervalt.


Mijn rooster (voor docenten)

Docenten kunnen nu de afdeling van de leerling zien bij het oproepen van de deelnamelijst van een afspraak.


Weekoverzicht (voor maatwerkcoördinator en mentor):

Er is een indicatiekolom toegevoegd die aangeeft of een leerling het maximaal aantal lessen per vak ten opzichte van de lessentabel overschrijdt.

Mentoren mogen nu ook onder het minimaal aantal inschrijvingen per week komen voor een leerling.


Deelname (details) (voor maatwerkcoördinator en mentor):

Er zijn twee signaleringen toegevoegd aan dit scherm:

  1. Wanneer de capaciteit van een les wordt overschreden, wordt de mentor of maatwerkcoördinator op een capaciteitsprobleem gewezen.
  2. Wanneer een nieuwe afspraakdeelname van een leerling een botsing in zijn rooster veroorzaakt, wordt de mentor of maatwerkcoördinator hier op gewezen.

Uitbreiding Single Sign-on

Het is vaak gewenst dat gebruikers niet op het portal nog een keer een wachtwoord in hoeven te vullen. Om te zorgen dat gebruikers direct ingelogd zijn, kunt u gebruik maken van SAML 2.0. Dit wordt ondersteund door bijvoorbeeld ADFS en SimpleSAML. Vanaf release 19.12 is hier ook Service Provider initiated sso aan toegevoegd, hetgeen wordt ondersteund door bijvoorbeeld Azure AD.

Mocht u reeds gebruik maken van Single Sign-on dan hoeft u verder niets aan te passen.

Mocht u systeembeheerder aan de slag willen met deze uitbreiding, dan verwijzen we u graag naar de uitgebreide handleiding.