Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 21 januari presenteren we u de release van versie 20.01 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal.

Hierin zit onder andere een waarschuwing bij de roosterpublicatie, de update van de ouderavond, wijzigingen bij de roosterwensen en de mogelijkheid blokkades vast te leggen in de desktop.

We hebben de wijzigingen voor u verzameld op dit updateblad.

Publiceren: waarschuwing bij verwijderen inschrijvingen

In de desktop hebben we een melding toegevoegd als er bij de roosterpublicatie een les wordt verwijderd, die tot het verwijderen van inschrijvingen / afmeldingen van keuzelessen leidt.

Let op!

Bij het verplaatsen van een les naar een andere dag krijgt u geen melding, maar inschrijvingen of afmeldingen worden wél verwijderd uit het portal.


Ouderavond-update

Aparte optie voor rooster zichtbaar maken

Bij het aanmaken van een nieuwe ouderavond kon u reeds een vinkje plaatsen bij Gepubliceerd? We hebben hier een tweede optie aan toegevoegd: Rooster zichtbaar?

Dat betekent dat het rooster nog niet direct zichtbaar is voor ouders zodra u het heeft gepubliceerd vanuit de cliënt. Pas zodra u het vinkje aanzet, kunnen ouders hun rooster bekijken.

 Handleiding: Ouderavond aanmaken

Invullen van blokkadewensen door ouders

Nieuw in de 20.01 release is de mogelijkheid om ouders voorgedefinieerde tijdwensen te laten invoeren. De ouders kunnen aan de hand van de door u opgegeven tijdsblokken aangeven of ze bepaalde tijdwensen hebben.

Voorkeursinstellingen invoeren

  • Klik op <Toevoegen>
  • Geef een naam aan, bijvoorbeeld: Vroeg en Laat (voorbeeld 1), of in blokken van hele uren. (voorbeeld 2).


Voorkeuren instellen en laten invullen door ouders

 Handleiding: Datum en tijden bepalen

Aanvraag door ouders in de webapp

Ouders komen bij het inloggen na de release van dinsdag 21 januari direct op de Zermelo WebApp terecht.

In deze webapp beschikken de ouders over de mogelijkheid om het rooster van hun kind of kinderen te bekijken én alles rondom de ouderavond (gespreksaanvragen en ouderavondrooster) te beheren. Voor de ouders is de oude app (die verkrijgbaar was in de appstore) niet meer nodig.

Inloggen in de webappRooster van kind bekijken

De webapp is geschikt voor gebruik op een pc, maar juist ook voor op een tablet of mobiele telefoon.

Na het inloggen van een ouder komt deze terecht in het rooster van zijn kind. In het hoofdmenu kan ook gekozen worden voor Ouderavonden. Hierin wordt de ouder stap voor stap door gespreksaanvragen geleid en kan hij vervolgens nog extra voorkeuren opgeven voor Tijdwensen. 

Hoofdscherm ouderavondGesprek aanvragenVoorkeuren doorgevenStatus aangevraagde gesprekkenInschrijven voor de ouderavondRooster van de ouderavond bekijken

 Handleiding: WebApp: ouderavondgesprekken aanvragen 

Verwerking in blokkadescherm

De opgegeven tijdwensen door ouders worden automatisch in de Ouderavond Cliënt in het scherm Blokkades ingevuld. U kunt als ouderavondroostermaker deze blokkades eventueel uitschakelen als u hier toch een ouderavondgesprek in wilt roosteren.

 Handleiding: Gesprekken roosteren

Roosterwensen: verplicht werken

Bij de roosterwensen in het portal is het vanaf versie 20.01 voor de roostermaker, formatiebeheerder of teamleider ook mogelijk om 'verplicht werken' in te vullen op een dag of dagdeel. Voor deze dag of dit dagdeel geldt dat deze dan niet als vrije dag geteld mag worden om aan de CAO-norm te voldoen. Docenten zelf kunnen deze optie niet invullen. 

'Verplicht werken' op dinsdag betekent dat er geen vrije dag, én geen vrij dagdeel op de dinsdag mag vallen.

Mag de dinsdagochtend wel vrij zijn? Dan vult u 'verplicht werken' in op de dinsdagmiddag.

Een docent die 4 dagen moet werken, een verplichte werkdag op dinsdag heeft, moet dus een vrije dag krijgen op de maandag, woensdag, donderdag of vrijdag.

Let op: het instellen van 'verplicht werken' bij alle docenten in verband met een vergadermiddag is een zeer zware belasting op het rooster. Wij adviseren dit niet bij alle docenten in te stellen.

 Handleiding: Roosterwensen invullen en beheren

Vastleggen beschikbaarheid

Vanaf deze versie kunt u de roosterwensen van de docent omzetten in vaste blokkades. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om de flexibele vrije dagen vast te leggen voor een volgend tijdvak. Maar het kan ook zijn dat binnen een bepaalde sectie de onderlinge beschikbaarheden van de docenten eigenlijk vastliggen en u dit vooraf wilt aangeven.

De Roosterwensen van de docenten blijven ongewijzigd in het portal staan en in de desktop kunt u roosteren met de vastgelegde beschikbaarheid.

vindt in Docenten > Beschikbaarheden een nieuw paneel: Voorstel blokkades en twee nieuwe knoppen in de knoppenbalk:  

U vraagt eerst een voorstel voor de blokkades, past deze eventueel met de hand aan, en voert deze vervolgens door. De volledige beschrijving vindt u op de handleiding.

 Handleiding: Vrije dagen docenten vastleggen