Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 11 februari presenteren we u de release van versie 20.02 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal.

Er zijn twee tabbladen aan het portal toegevoegd aan menu Roosters: Lokalenoverzicht en Docentenoverzicht.

Voor de volledig lijst met verbeteringen en opgeloste problemen verwijzen we u graag naar de releasenotes.

Overzichtsrooster lokalen

In deze release is een lokalenoverzicht toegevoegd aan het portal. In dit lokalenoverzicht kunt u per dag zien welke lokalen zijn ingezet en filteren op beschikbare lokalen rond een bepaald tijdstip. U vind het lokalenoverzicht onder Roosters > Roosteroverzichten > Lokalenoverzicht


Overzichtsrooster docenten

Naast het lokalenoverzicht, is er ook een overzicht voor docentroosters toegevoegd. Wilt u een overleg inplannen met een aantal docenten, u kunt filteren op team en/of sectie, of eenvoudig de betrokken docenten aanvinken.