Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 10 maart presenteren we u de release van versie 20.03 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal.

In deze release vindt u een update van de lesstatistiek en en het nieuwe onderdeel onderwijstijd in het portal. 

We hebben de wijzigingen voor u verzameld op dit updateblad.

Update lesstatistiek

LICENTIE ONDERHOUD

Lesstatistiek

Bij Management > Lesstatistiek vindt u in verschillende overzichten informatie over lessen:

  • Bij hoeveel lessen werd de leerling gepland verwacht?
  • Hoeveel lessen zijn er gegeven, hoeveel zijn er uitgevallen? 
  • Hoeveel lestijd is er gerealiseerd?

We hebben in deze release een paar kleine punten verbeterd aan de informatie en berekening in het scherm Management > Lesstatistiek.  Het scherm Jaaroverzicht (leerling) heet nu Lesstatistiek per vak en toont per leerling, per vak de statistieken. Bovendien hebben we een grafische weergave toegevoegd.

U vindt in alle tabbladen van Lesstatistiek de planning terug (bij hoeveel lessen de leerling werd verwacht) en de realisatie (hoeveel lessen zijn er gegeven zijn, hoeveel zijn er uitgevallen en wat is het uitvalpercentage). Ook wordt de totale gerealiseerde lestijd getoond (waar dit voor deze update de geplande lestijd was).

In Lesstatistiek per jaar is een grafische weergave toegevoegd. U ziet hierin de planning en de realisatie in beeld. In de tabel onderin het scherm kunt u terugvinden voor welk vak er lessen uitvielen.


Handleidingboek.pngHandleiding: Lesstatistiek

Gerealiseerde onderwijstijd

LICENTIE ONDERHOUD

Bij Management > Onderwijstijd vindt u het overzicht van lessen, activiteiten en toetsen, die samen de onderwijstijd voor een leerling bepalen.

In het portal 20.03 vindt u in het menu Management het nieuwe scherm Onderwijstijd. Hierin staat voor elke afdeling en voor elke leerling de gerealiseerde onderwijstijd in klokuren.


Overzicht onderwijstijd per afdeling

Bij het openen van het scherm ziet u het aantal leerlingen van een afdeling dat een bepaalde onderwijstijd heeft behaald. Alleen de gepubliceerde lessen, toetsen en activiteiten tellen hiervoor mee. U ziet dus meteen hoe de afdeling er (gemiddeld) voorstaat.

Jaarnorm per leerling

Zodra u een leerling selecteert kunt u zien hoe de onderwijstijd voor deze leerling is opgebouwd per week, verdeeld over lessen, toetsen en activiteiten. 

De stippellijn geeft weer wat het aantal uren is wat per week gehaald moet worden om de jaarnorm van 1000 klokuur te halen. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal lesdagen zoals ingevoerd in Schoolstructuur > Tijdvakken.

Onderwijstijd aanpassen

In het scherm Roosters > Afspraken kunt u de Onderwijstijd per afspraak (les/ toets/activiteit) terugvinden. U kunt deze handmatig (en eventueel in bulk) aanpassen.


Opbouw onderwijstijd

De onderwijstijd wordt bepaald door lessen, activiteiten en toetsen. Gedetailleerde informatie over lessen is te vinden bij de Management > Lesstatistiek, voor activiteiten en toetsen kijkt u bij Leerlingen > Afspraakdeelname. De onderwijstijd kunt u per afspraak aanpassen via Roosters > Afspraken.Gerealiseerde onderwijstijd
LessenActiviteitenToetsen
Details bekijken via

Management > Lesstatistiek

  • Per week
  • Per vak
  • Per jaar

Leerlingen > Afspraakdeelname

  • Weekoverzicht
  • Deelname (details)
Onderwijstijd bewerken via

Roosters > Afspraken 

Let op: er moet een afspraak in het rooster van leerlingen staan om onderwijstijd te kunnen genereren, ook als de activiteit buiten schooltijd plaatsvindt. 


Handleidingboek.pngHandleiding: Onderwijstijd