Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 14 april presenteren we u de release van versie 20.04 van Zermelo Desktop en Zermelo Portal.

In deze release vindt u de volgende onderdelen:

We hebben de wijzigingen voor u verzameld op dit updateblad.


Voorinschrijvingen (bèta)

In deze release brengen we een eerste versie uit van het nieuwe software-onderdeel Voorinschrijvingen. Hiermee is het mogelijk om al in de desktop leerlingen in te schrijven voor keuzelessen, speciaal voor het maken van een noodrooster, zie ook Scenario: Hetzelfde rooster, kleinere groepen

Hierna publiceert u uw rooster naar het portal, inclusief deze inschrijvingen.

Ter info: deze bèta-versie van Voorinschrijvingen valt onder de basislicentie. De versie die komende zomer gereleased wordt valt onder de onderhoudslicentie.

Formatiebeheer over vestigingen

LICENTIE FORMATIE

Een schoolproject in het portal kan bestaan uit meerdere vestigingen. We hebben in het portal een aantal verbeteringen toegevoegd om het formatiebeheer over de vestigingen beter te faciliteren. Zo vindt u nu de mogelijkheid om te filteren op alle vestigingen in Sectieverdeling, Lessenverdeling en Takenverdeling.

Wanneer u in sectieverdeling filtert op alle vestigingen, krijgt u een overzicht van de urenverdeling van de docent over de vestigingen heen.

In Sectieverdeling is een aantal aanpassingen gedaan aan de getoonde kolommen en is een filter op sectie toegevoegd. Dit filter toont u alle docenten die een bevoegdheid hebben gerelateerd aan de gefilterde sectie en de docenten die reeds aan deze sectie zijn verbonden.

In het scherm Nevenvestigingen ziet u in één overzicht de geplande uren van de docenten uit de sectieverdeling over de verschillende vestigingen. U kunt hier de uren voor AST, DESK, les- en taakruimte eenvoudig over de vestigingen verdelen. Ook kunt u daar de docenten eenvoudig toekennen aan een nevenvestiging of de hoofdvestiging aanpassen.

Inzetbalans

LICENTIE FORMATIE

In het nieuwe scherm Management > Inzetbalans vindt u een overzicht van uw onderwijsvraag en -aanbod binnen de secties over al uw vestigingen. Eventuele vacatures kunnen op deze manier binnen de vestigingen van uw project eenvoudiger worden herverdeeld. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van dit scherm als u maar één vestiging heeft. U heeft de mogelijkheid om de Inzetbalans weer te geven in lesuren of wtf, en de mogelijkheid om de Graadsgebieden te splitsen in 1e en 2e graads vraag en aanbod.


Formatieplanning: CSV import planningsgetallen

LICENTIE FORMATIE

In het scherm Personeel > Formatie > Planning is het nu mogelijk om een aantal kolommen via een csv-bestand te importeren. De kolommen die u kunt importeren zijn: Algemene schooltaken, Deskundigheidsbevordering, Ontwikkeltijd, Inzetbare uren, Saldo vorig jaar, Lestoeslag, Inzet lessen en Maximaal aantal te geven lessen. U kunt deze functionaliteit gebruiken om Formatief de Corona-weken niet te laten meetellen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Tips voor formatiebeheerders.

Update webapp voor ouders

We hebben de webapp voor ouders geüpdatet. Als de ouders zijn ingelogd komen ze op een startpagina terecht. Hierop zagen ze altijd al hun kinderen staan om daarvan de roosters te bekijken. Vanaf de 20.04 zien ouders op de startpagina ook direct als er een ouderavond open staat. Zo kunnen zij zich direct inschrijven of, als het ouderavondrooster gemaakt is, zien hoe laat zij verwacht worden.

We hebben ook een aantal kleine verbeteringen aangebracht in het inschrijfproces voor de ouderavond. Zo worden ouders nu bijvoorbeeld automatisch doorgestuurd naar het tabje 'voorkeuren' als zij de aangevraagde gesprekken hebben opgeslagen. Ook worden gesprekken pas getoond op de overzichtspagina van de ouderavond als ze daadwerkelijk aangevraagd zijn. Daarnaast geven de knoppen onderin het scherm gedetailleerde informatie over de status van de aanvraag.