Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 21 april presenteren wij u de release van versie 20.04.5 van het portal.

In deze release hebben we een aantal aanpassingen gedaan omtrent het thema onderwijs op afstand.Kijk voor meer ideeën en ervaringen op ons platform Onderwijs op afstand.


Release 20.04.5

Releasenotes Portal

-Geen desktoprelease-

Verbeteringen weergave mondelingen in het portal

LICENTIE ONDERHOUD

Wanneer u gebruik maakt van mondelinge examens, worden deze vanaf versie 20.04.5 op een duidelijkere manier weergegeven in het portal. We hebben in het scherm Afspraken nu het type Mondeling toegevoegd, zodat u op een eenvoudige manier kunt filteren. Docenten die de mondelinge examens afnemen zien direct de leerlingnaam op het welkomstscherm en in scherm Mijn afspraken.

Aanpassingen welkomstscherm voor docent

Op het welkomstscherm vindt de docent nu overzichtelijk de mondelingen terug, met de namen van de leerlingen:

Aanpassingen in Mijn afspraken

In het scherm Mijn afspraken zijn dezelfde mondelingen terug te vinden. Het type "mondeling" is nu beschikbaar om op te filteren.

Lees ook Tips voor het organiseren van schoolexamens op ons platform Onderwijs op afstand.

Goedkeuring van keuzepakket door ouders via de webapp

LICENTIE DECAAN

Om de voorbereiding voor schooljaar 2020-2021 ook op afstand te kunnen continueren hebben we aan de webapp voor de ouders de mogelijkheid toegevoegd om het gekozen pakket van de leerling goed te keuren.

Ter akkoord aanbieden door school

In Leerling > Pakketkeuze > Keuzeformulieren kunt u per keuzeformulier aangeven of de ouders het pakket ter goedkeuring krijgen aangeboden. U kunt een korte begeleidende tekst toevoegen die de ouders te zien krijgen.

Er is een aantal voorwaarden voordat het pakket ter goedkeuring wordt aangeboden:

  • Het keuzeformulier moet gepubliceerd zijn
  • Het vinkje 'ouders moeten bevestigen' staat aan
  • De decaan heeft het pakket geaccordeerd
  • De prognose van de leerling ligt boven het drempelpercentage van de afdeling (in te richten in Schoolstructuur > Afdelingen)

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, krijgt de ouder het pakket aangeboden in de webapp.

In het scherm Leerling > Pakketkeuze > Keuzepakketten is op de regel van een leerling te zien of een pakket is goedgekeurd door de ouder en zo ja, door wie en wanneer:


Weergave in webapp ouder

Wordt aan bovenstaande criteria voldaan dan krijgt de ouder het pakket te zien op de startpagina. Bij aanklikken komt het goed te keuren pakket in beeld. Zodra het pakket is goedgekeurd door de ouder verandert het icoontje. Het goedgekeurde pakket is daarna altijd nog te bekijken door de ouder.


Op de startpagina van de webapp krijgt de ouder het pakket ter goedkeuring aangebodenHet pakket en de begeleidende tekst ter goedkeuring.Het pakket is eenmalig goed te keuren door de ouder. De icoontjes zijn van kleur veranderd.