Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 12 mei presenteren we u de release 20.05 van Zermelo Desktop en Portal.


Segmenten: leerlingen samen in één segment

In deze versie zitten een aantal verbeteringen en uitbreidingen bij de Segmenten. Het is vanaf nu mogelijk om leerling verplicht samen in één segment te laten indelen. Dit is bijvoorbeeld bij kleine lesgroepen erg handig.

Kleine lesgroepen samen houden

In het scherm van Segmenten zit een nieuwe knop: Als u hierop klikt, opent een nieuw scherm. Hierin vult u in tot welk leerlingaantal u een groep als 'kleine groep' beschouwd. Deze leerlingen krijgen dezelfde code mee en worden in hetzelfde segment ingedeeld.

Ook kunt u zelf nog leerlingen in één segment laten indelen door ze handmatig dezelfde code mee te geven:

Verbeterde automaat

Ook de automaat die leerlingen indeelt in segmenten is verbeterd. Dit betekent dat u een betere oplossing krijgt.

De verbeterde automaat rekent door tot u hem zelf stop zet, door het scherm te sluiten of op <Esc> te drukken.


Uitbreiding van prognose basis voor plaatsingsopmerkingen

We hebben een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd bij de prognoses.

Is er een opmerking geplaatst bij een prognose, dan herkent u dat nu aan het icoontje dat verschijnt, de tooltip laat ook direct de inhoud van de opmerking zien.

U kunt via het loepje direct naar de detailpagina van prognoses voor de betreffende leerling.

Ook is het vanaf nu mogelijk een opmerking te plaatsen bij leerlingen die (wellicht) uitstromen, door op het uitstroompercentage te klikken.

Ook deze prognostische uitstroom wordt, inclusief opmerking, getoond bij Prognoses (details).


Grafiek voortgang ouderavond

U kunt in het portal vanaf nu de voortgang van inschrijvingen voor de ouderavond zien in een grafiek.
Bij elke ouderavond staat helemaal rechts in de regel een icoontje voor het tonen van de grafiek

Als u hierop klikt verschijnt bovenin het scherm een grafiek die toont hoeveel ouders al gesprekken hebben aangevraagd, en hoeveel dat nog niet hebben gedaan.Atlas verbeterd

We voeren een grote verbetering door bij het plaatsen en optimaliseren van de roosters door Atlas. Hierdoor verwachten we een flinke snelheids- en kwaliteitsverbeteringen te realiseren bij het maken van de roosters. Aan de software is niet veel te zien, maar aan het resultaat wel!