Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 27 mei presenteren we u de release 20.06 van Zermelo Desktop en Portal.

Heeft u de bèta-versie van de 20.06 gebruikt om alvast pauzes en tussenuren in lokalen te zetten?

Om te kunnen publiceren moet u de releaseversie van de 20.06 installeren.

Lokalen roosteren bij 1,5 meter onderwijs

Om te bereiken dat leerlingen zo min mogelijk bewegen ligt het voor de hand elke klas een vast lokaal (stamlokaal) te geven voor de theorielessen. Idealiter doet u dit ook voor de bovenbouw. Aan de bestaande randvoorwaarden is toegevoegd dat geprobeerd wordt de leerlingen zo veel mogelijk les te laten volgen in het stamlokaal van hun stamklas. In de meeste scholen is helaas het aantal theorielokalen kleiner dan het aantal stamklassen, dus dit zal niet altijd mogelijk zijn.

Nieuw is dat nu per individuele leerling strafpunten worden berekend in de lokaalautomaat en wel strafpunten voor elke theorieles die niet in het stamlokaal zit, én strafpunten voor elke lokaalwissel.

Voor een compleet stappenplan, zie de handleiding: Lokalen roosteren bij anderhalvemeter-onderwijs en bekijk deze video.

Pauze en tussenuur in lokaal

U kunt vanaf de 20.06 pauzes en tussenuren in lokalen roosteren. Dit doet u in Roosteren Pro: kies een Lokaalprofiel en open het menu Lokaalzaken > Leerlingbewegingen. Daar vind u de knop Schoolindeling: 

Vervolgens kunt u per afdeling in het tabblad Lokalen Pauzes en Tussenuren de gegevens invoeren: 

image2020-5-7_10-43-6.png


U kunt ook aangeven of de leerlingen de pauze in het lokaal van de les (ervoor of erna) moeten doorbrengen. Deze inrichting vindt u terug in Schoolstructuur > Lesuren.


Bij de roosterpublicatie naar het portal, worden deze nieuwe pauzeafspraken weggeschreven en komen zichtbaar voor leerlingen en docenten. 

Weergave voor leerlingen in de webapp

Voor de volledige handleiding, zie: Pauze en tussenuren in lokaal


Anderhalvemeter-roosters communiceren met leerlingen en docenten

In de onderstaande tabel kunt u zien welke software elementen er in Zermelo zijn toegevoegd en of dit in de leerlingadministratiesystemen en andere systemen zichtbaar is. De tabel hieronder is van toepassing als u gebruikt maakt van de dynamische koppeling. Indien u werkt met een bestandskoppeling kunt u kijken bij extern systeem met bestandskoppeling. Op de pagina Publiceren en externe partijen vindt u meer informatie over dit onderwerp.Segmenten verdelen over dagdelen

Sinds maandag 18 mei (versie 20.05.1) is het ook mogelijk om segmenten te verdelen over dagdelen. Hiervoor maakt u gebruik van de knop dagdelen: 

Vervolgens is de segmenten invoer per dagdeel (ipv per dag): 

Voor meer informatie en een instructiefilmpje, kijk op: Segmenten: verdelen over dagdelen

Verbetering grafieken Atlas in het portal

Vanaf de 20.06 worden aan de bestaande grafieken van Atlas Roosterplan en Roosteren in het portal de mogelijkheid toegevoegd om het strafpuntenverloop van het laatste uur en het laatste kwartier te bekijken.