Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 10 juni presenteren we u versie 20.06.1 van Zermelo Desktop en Portal.

Uitzonderingen in segmenten

Bij het gebruik van de segmententool kunt u nu eenvoudig voor enkele lessen een uitzondering maken in welk segment zij terecht komen. Standaard verdeelt u de segmenten over dagen of dagdelen. Vervolgens kunt u in het tabje Lessen, per les aangeven als daarvoor een andere verdeling geldt:

Handleidingboek.png Handleiding: Segmenten: uitzonderingen voor lessen maken


Toetsen roosteren met 1.5m onderwijs

Tijdens het anderhalvemeter-onderwijs wilt u niet alleen uw lessen, maar ook uw toetsen voldoende spreiden. Daarnaast wilt u dat uw leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben en zo min mogelijk van lokaal wisselen. Ook is uw lokaalcapaciteit kleiner dan normaal. 

We hebben een aantal aanpassingen gedaan in de software om hier rekening mee te houden.

Leerlingen met pauze of tussenuur

Zo ziet u bij het Toetsen roosteren in de tijd hoeveel leerlingen er voor (weergegeven in rood) of na (weergegeven in blauw) de toets een (te lange) pauze hebben.

Toetscapaciteit van lokalen

U kunt bij de lokaalcapaciteit een aangepast toetscapaciteit invoeren.

Leerlingen verdelen over lokalen

En bij het individueel verdelen van leerlingen over de lokalen kunt u gebruik maken van een verdeelautomaat, die de leerlingen zo gunstig mogelijk verdeelt, rekening houdend met de aangepaste lokaalcapaciteit.

Handleidingboek.png Handleiding Toetsen roosteren met anderhalvemeter-onderwijs


Nieuwe salaristabellen

In het portal zijn nieuwe salaristabellen toegevoegd. Scholen die werken met formatie kunnen bij de projectinstellingen de juiste salaristabellen selecteren voor schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021.