Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 8 september presenteren we u versie 20.09 van Zermelo Desktop en Portal.

Roosterpublicatie deel 1

Publiceren niet mogelijk na 1 maart 2021

Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om afspraken te publiceren na 1 maart 2021. Vanaf deze datum kunt u namelijk alleen publiceren met de nieuwe roosterpublicatie. De nieuwe roosterpublicatie staat gepland voor de oktoberrelease (20.10). 

Ingangsdatum nieuwe publicatie in portal

In het portal vindt u in het admin-paneel een nieuw informatieveld; de ingangsdatum van de nieuwe roosterpublicatie. Deze is (nog) niet bewerkbaar.

Overzicht gebruikte desktopversies 

Als admin kunt u in het portal vanaf nu zien met welke versie van Zermelo Desktop een roostermaker publiceert. Deze informatie is nodig om te kunnen gaan werken met de nieuwe roosterpublicatie.

 
Op weg naar nieuwe roosterpublicatie

Roosterpublicatie deel 1: september 2020

  • Publiceren na 1 maart 2021 niet meer mogelijk.
  • Ingangdatum nieuwe roosterpublicatie zichtbaar in portal.
  • Overzicht gebruikte versies Zermelo Desktop.

Roosterpublicatie deel 2: oktober 2020

  • Release nieuwe roosterpublicatie: hiermee kunt u publiceren na 1 maart 2021.
  • Mogelijkheid om ingangsdatum nieuwe roosterpublicatie portalbreed te vervroegen. 

Roosterpublicatie deel 3: maart 2021

  • Iedereen werkt met de nieuwe roosterpublicatie.
  • Gebruik oude roosterpublicatie niet meer mogelijk.


Afspraken verwijderen uit portal

De roostermaker en applicatiebeheerder (admin) kan vanaf nu in het portal afspraken verwijderen. In het menu Roosters > Afspraken kunt u één of meerdere afspraken selecteren en klikken op de knop <Verwijderen>. Deze afspraken zijn dan niet meer zichtbaar in het portal en worden (na synchronisatie) ook uit externe systemen verwijderd.

Verbeteringen inschrijfmodule

In deze versie zitten een heel aantal verbeteringen aan de inschrijfmodule. We belichten er hier een aantal. Voor het complete overzicht verwijzen we u naar de Releasenotes Portal.

Voortzetten van afspraken bewerkbaar

Bij het voortzetten van afspraken wordt de maatwerkcoördinator door een aantal stappen geleid. We hebben op een aantal punten dit stappenplan verbeterd.

Allereerst zijn er bij het voortzetten in stap 3 een aantal waarschuwingsicoontjes toegevoegd.

U wordt nu gewaarschuwd als afmeldingen tegelijkertijd met Activiteiten zijn, of er afmeldingen zijn op een dag dat er ook toetsen zijn. Ook inschrijvingen die een capaciteitsprobleem veroorzaken worden uitgelicht. Wellicht dat u deze niet wilt meenemen naar de doelweek.

Ook kunt u in deze stap (stap 3) de deelnames niet alleen meer bekijken maar nu ook bewerken. Mocht u de deelnames van een bepaald vak willen voortzetten, of juist niet, dan kunt u dat nu aangeven.

Klik bij de deelnames op < bewerken > en vink de afspraakdeelnames aan die u niet wilt voortzetten uit. U kunt in dit scherm Shift - klik gebruiken om in bulk UIT of AAN te vinken.

Sluit het Detailscherm af met het groene vinkje.


Verder zijn er een aantal aanpassingen bij de tellingen in het Weekoverzicht:

Twee lessen tegelijkertijd, waarvan er eentje uitvalt, worden niet meer geteld in de kolom Dubbele afspraken.

Activiteiten worden nu correct geteld in de daarvoor aanwezige kolom.

Verbeteringen Deelname (details)

In het scherm Deelname (details) zijn een aantal filters toegevoegd. Er kan nu gefilterd worden op Afdeling en Mentorgroep en eventueel leerling. Ook is het mogelijk om meerdere leerlingen tegelijk te filteren.


De mentor heeft nu ook < Bulkwijziging>  als optie gekregen, om de inschrijving of afmelding voor leerlingen in bulk te kunnen uitvoeren.

De mentor en maatwerkcoördinator krijgen nu een duidelijke melding indien de bulkwijziging een botsing in het rooster van de leerling veroorzaakt.

Aan diverse schermen die de leerlingdeelnames tonen, hebben we de kolom Stamklas toegevoegd.


  • No labels