Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wij presenteren u de nieuwe release 3.10 van Zermelo Desktop en 1.15 van Zermelo Portal. Hieronder hebben wij alvast alle informatie voor u verzameld.

Wat is er nieuw in de desktop (3.10)?

Desktop-portal integratie

Zermelo is één programma, met twee applicaties: het portal en de desktop. Om te zorgen dat deze twee applicaties goed op elkaar aansluiten, hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de desktop. Hierdoor hoeft u minder handelingen te verrichten om gegevens vanuit het portal in de desktop te krijgen. De portalconnector bestaat niet meer vanaf de desktopversie 3.10. De verschillen ten opzichte van het portal lost u direct in het betreffende scherm op. 

Nieuw dashboard

Het dashboard toont nu de wijzigingen ten opzichte van het portal. U kunt hier ook direct uw project koppelen en de peilweek selecteren.
U krijgt meldingen als er verschillen zijn bij bijvoorbeeld docenten of de vakkenpakketten van leerlingen. Vanuit het dashboard kunt u direct doorklikken naar het betreffende scherm om het op te lossen. 

Nieuw scherm Leerlingen en Docenten

Leerlingen en docenten hebben een eigen overzichtsscherm in de desktop. In dit scherm kunt u in één overzicht de wijzigingen zien en deze direct overnemen in de desktop. 

Bij docenten worden de bevoegdheden, sectieplaatsingen en hoofdvestiging meegenomen.

U kunt zelf kiezen of u niet-lesgevend personeel, dus contracten met het type OOP en DIR in uw roosterbestand wilt hebben, overnemen gaat via de knop .

Bij de leerlingen kunt u afdelingsdeelnames, stamklasindeling en de LWOO-indicatie overnemen. Voor alle gebruikers geldt dat wijzigingen in persoonsgegevens automatisch worden doorgevoerd in de desktop.

Vakkenpakkettenscherm 2018-2019

Het scherm voor vakkenpakketten is voor schooljaar 2018-2019 vernieuwd. Dit scherm ziet zelf of er wijzigingen zijn ten opzichte van het portal. Het vertaalboek is vanaf het schooljaar 2018-2019 ook niet meer beschikbaar.


Dankzij het nieuwe vakkenpakkettenscherm krijgt een leerling standaard de klassikale vakken in z'n pakket en worden vrijstellingen automatisch verwerkt. Het scherm verwerkt correct de vakken waarvoor u in het portal een roostercode heeft ingevuld. Ook spelen verschillen in hoofdletters tussen desktop en portal geen rol meer. U heeft daarnaast de mogelijkheid om aan te geven hoe de desktop om moet gaan met vakken waarvan het label een 'exclusief deel' is volgens het portal. 

Vakkenpakkettenscherm 2017-2018

Voor het lopende schooljaar kunt u kiezen of u nog werkt met het oude scherm, inclusief vertaalboek, of dat u gaat werken met het nieuwe scherm. Aangezien de portalconnector niet meer bestaat, wordt bij het openen van het scherm gevraagd of u de wijzigingen voor de vakkenpakketten wilt downloaden. Vervolgens zult u nog steeds het vertaalboek moeten uitvoeren om de gewijzigde pakketten door te voeren.

U kunt vanuit het hoofdscherm van de desktop via Opties > Algemeen aangeven of u met het oude of het nieuwe scherm werkt. 

Groepsindelingen

Het uploaden van groepsindelingen vindt plaats ín het scherm Groepsindelingen basis of pro. Hierin vindt u een knop voor het uploaden van de gewijzigde groepsindeling. 

Afdelingen en stamklassen

In het scherm afdelingen en stamklassen kunt u zien of uw afdelingsstructuur overeen komt met het portal en eventueel direct aanpassen.

Toetsen controleren op deelname lesgroepen

Bij het aanmaken en bewerken van de toetsen zijn er twee nieuwe kolommen toegevoegd. In de eerste kolom is nu zichtbaar welke leerlingen het vak wel in het pakket hebben, maar niet zijn ingedeeld in een lesgroep en dus ook niet deelnemen aan een toets. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die het vak sprokkelen. Via de rechtermuisknop kunt u deze leerlingen eenvoudig in een (tijdelijke) toetsgroep plaatsen en toevoegen aan de betreffende toets.

In de tweede kolom ziet u leerlingen die wel zijn ingedeeld voor een groep, terwijl ze het vak niet in het pakket hebben (en dus onterecht deelnemen aan een toets).


Wat is er nieuw in het portal (1.15)?

Update Keuzepakketten

Bij de keuzepakketten heeft op de achtergrond een grote verbouwing plaatsgevonden. Leerlingen kunnen nu één of meerdere vakkenpakketten hebben met daarin een aantal vakken. Een vakkenpakket kan ook een start- en eindweek hebben. U heeft de mogelijkheid om een pakketwijziging in het portal in te vullen via de knop pakketwijzigingen. Daarbij krijgt u de vraag vanaf welke week de pakketwijziging geldt, waarna u direct de pakketwijziging kunt doorvoeren.

De leerling heeft dan twee pakketten, bijvoorbeeld een pakket tot week 45, en een nieuw pakket vanaf week 46: 

Bij het ongeleid kiezen van een pakket, lichten nu de vakken op waar u een keuze moet maken. Het kan zijn dat u nog een aanvulling moet doen (u heeft bijvoorbeeld niet alle verplichte vakken gekozen) of u heeft teveel keuzes gemaakt.  Daarnaast informeert de tooltip u nu ook beter wat de huidige keuze is die u moet maken: 

U ziet bij de keuzepakketten ook een melding verschijnen als er een wijziging is gedaan, en bij elk keuzepakket kunt u zien wanneer en door wie het pakket voor het laatst is bewerkt.

In het pakketoverzicht bij een leerlingen werd de vrijstelling al weergegeven met een grijze kleur. Nieuw is dat keuze in een uitgesloten pakketdeel (bijvoorbeeld extra vakken) nu ook middels een lichtgroene kleur zichtbaar is. Een samenvatting van deze keuzes kunt u vinden in de tooltip van de kolom #vrij: 

Bekijken en bewerken van pakketten

Voor de applicatiebeheerder

Vanaf deze versie (1.15) hebben we weer een extra stap gezet in het verder uitfaseren van de rechten via rollen. Het bekijken en bewerken van pakketkeuzes gaat nu volledig via schoolfuncties, aangevuld met instellingen bij de afdeling (mogen leerlingen op deze afdeling de keuzepakketten zien) en instellingen per keuzepakket (mag deze leerling zijn/haar pakket zien, bijvoorbeeld voor zittenblijvers). 

Voor schoolfuncties gelden vanaf nu de volgende rechten:

  • De decaan mag pakketten bekijken en wijzigen (mits aangegeven) voor haar afdeling(en)
  • De teamleider mag pakketten bekijken voor haar afdeling(en)
  • De roostermaker mag pakketten bekijken en wijzigen voor haar project
  • De formatiebeheerder mag pakketten bekijken voor haar project

Wanneer u in uw portal de schoolfuncties correct heeft aangegeven, hoeft u na deze release waarschijnlijk niets te doen. Mocht het zo zijn dat u de rechten alleen via rollen heeft uitgedeeld, dan zult u na deze release de decanen, teamleiders, roostermakers en formatiebeheerders de bijbehorende schoolfunctie moeten geven. 


Voor het bekijken en bewerken van pakketten door leerlingen zijn nieuwe instellingen toegevoegd bij Afdelingen. U kunt nu aangeven of een leerling zijn of haar pakketten mag zien, wat de zichtbaarheidsdrempel is, en eventueel de uiterste inleverdatum. 


De instellingen minimale prognose en uiterste inleverdatumvan het keuzeformulier zijn vervangen door de instellingen drempel zichtbaarheid en uiterste inleverdatum bij Afdelingen. U dient deze velden opnieuw in te stellen.


Aan de hand van icoontjes in het scherm van Pakketkeuze kunt u in één oogopslag zien of een leerling zijn pakket kan zien en/of bewerken. En u kunt dit eventueel ook voor één of meerdere leerlingen apart aan- of uitzetten. 

Update Mijn Keuzepakketten

Het scherm 'Mijn keuzepakket' voor een leerling heeft ook een update gehad. Hierin kan de leerling zien welke vakken in het pakket zitten en wat de status is van zijn eigen pakket: 

Update Geplande Groepen

Doordat een leerling afhankelijk van de week een ander vakkenpakket kan hebben, kunt u bij Geplande Groepen ook een Peilweek verwacht aantal leerlingen selecteren. 

Importeren taken en takenverdeling 

Vanaf de versie 1.15 kunt u in het portal ook de taken en de taakverdeling importeren. U kunt in het portal bij Beheer de Taakgroepen en Taken importeren. Deze taken en taakgroepen activeert u per vestiging, ook middels een CSV-import. Vervolgens importeert u de takenverdeling per vestiging van een project. 

Mijn Formatiekaart

In het portal is het onderdeel 'Mijn formatiekaart' voor medewerkers beschikbaar. Via Schoolfuncties kunt u per project het recht aanzetten om de eigen formatiekaart te bekijken.

Ouderavondpeilweek

Bij het maken van een ouderavond heeft u vanaf nu de keuze of u dat wilt doen door een roosterbestand te uploaden vanuit de desktop, of op basis van een peilweek vanuit het portal.

Als u kiest voor de peilweek, dan wordt alle benodigde informatie vanuit het portal ingelezen, waaronder de vakkenpakketten, lesgroepindeling en lessenverdeling. Heeft u in het portal een vervanger ingezet tijdens de peilweek, dan krijgt u de vraag of de reguliere docent of de vervanger bij de ouderavond aanwezig is.