Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 10 juli presenteren we u de nieuwe versie 3.13 van Zermelo Desktop

Alle wijzigingen hebben we voor u verzameld op dit updateblad.

Mentoraat controle

Mentoraatseisen zijn voor veel roostermakers een lastig punt, met name op bovenbouwafdelingen. Om te zorgen dat u de correcte verzamelingseisen voor het mentoraat aanmaakt, hebben wij een Mentoraat controle gebouwd. U vult in welk vak het mentorvak is. De software controleert vervolgens of leerlingen les krijgen van hun mentor en doet voorstellen om de verzamelingseisen aan te maken of te corrigeren.

U wordt in Groepen en Lessen, Groepsindelingen en in de roosterschermen gewaarschuwd als uw mentoraatseisen onvolledig zijn. Lees hier meer over de mentoraat controle.


Update lokalen downloaden

In de desktop is het scherm waarin u de informatie over lokalen overneemt vanuit het portal verbeterd. Het scherm is overzichtelijker, kan lokalen verwijderen en neemt naamswijzigingen van lokalen over.

Heeft u in het portal lokalen die alleen voor de ouderavond gebruikt worden, en die dus een lescapaciteit van 0 hebben, dan worden deze niet langer gedownload naar de desktop.

Verbetering downloaden lessenverdeling

We hebben een verbetering doorgevoerd bij het downloaden van de lessenverdeling als er meerdere docenten zijn die lesgeven aan dezelfde groep-vak combinatie. Als er bijvoorbeeld twee docenten zijn die lesgeven bij een drie-uursvak, waarvan docent A één uur geeft en docent B twee uur, dan kan de lesconnector deze verdeling, mits de lessen niet zijn ingeroosterd, nu automatisch overnemen. 
  • No labels