Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op 23 maart 2016 16:10 zijn nieuwe versies van Zermelo Desktop (3.3) en Zermelo Portal (1.4) beschikbaar gekomen. Hierin zitten drie nieuwe onderdelen en een aantal kleine verbeteringen. Op deze pagina vindt u ook een lijst met veel gestelde vragen.


De nieuwe onderdelen

Pegasus 

Met Pegasus kunt u in de desktop een vmbo-praktijkrooster maken, van het indelen van lesgroepen tot het plaatsen van de praktijkblokken en theorielessen. Voor de gehele handleiding verwijzen wij u naar:

Portalconnector

In de desktopversie 3.3 zit een vernieuwde Portalconnector, de link tussen alle informatie in de desktop en het portal. In de nieuwe portalconnector is overzichtelijk weergegeven waar er verschillen zijn en welke informatie u kunt uploaden en downloaden.

Opleidingen en profielen

OPTIONEEL Vanaf de portalversie 1.4 is het mogelijk aan te geven wat de opleidingen en profielen zijn per afdeling. Dit kunt u gebruiken bij het invullen van de prognoses. Voor het werken met opleidingen en profielen verwijzen wij u naar:

Het werken met opleidingen en profielen is optioneel.
Heeft u genoeg aan prognosticeren naar afdelingen en het werken met keuzeformulieren? Dan hoeft u deze functionaliteit nog niet in te richten.

Kleine verbeteringen in het portal

In deze portalversie zitten ook een aantal kleine wijzigingen, die direct zichtbaar zijn wanneer u het portal start. We sommen de belangrijkste voor u op:

Exporteren van formatiegegevens naar een csv-bestand

In de verschillende formatieschermen in het portal heeft u de mogelijkheid gegevens te exporteren naar een csv-bestand. Hierdoor kunt u de formatie-overzichten bijvoorbeeld ook openen in Excel. Let op: het direct opslaan van een bestand is niet mogelijk in Internet Explorer, daar kunt u wel gebruik maken van knippen en plakken.

 

Wanneer u één vestiging heeft, wordt deze automatisch geselecteerd

Heeft u maar één vestiging op uw school? Het portal selecteert nu automatisch deze vestiging. Dit scheelt een hoop klikken. Wanneer u meerdere vestigingen in uw roosterproject heeft, zult u nog steeds de selectie per scherm moeten maken. Wij streven ernaar in een volgende versie van het portal ervoor te zorgen dat uw geselecteerde vestiging (net als het roosterproject) per sessie wordt onthouden. 

Eenvoudige configuratie van afdrukken van pakketoverzicht

Wanneer u bij pakketkeuze kiest voor de mogelijkheid pakketoverzicht afdrukken krijgt u nu een eenvoudig configuratiescherm. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven of een handtekeningveld wel of niet getoond moet worden op de afdruk. Ook kunt u aangeven welke vertegenwoordiger genoemd wordt op de afdruk (bijvoorbeeld mentorteamleider of de naam van de persoon). 

Het scherm Keuzes (voorheen Keuzevakken) is nu ondergebracht bij Schoolstructuur

Het tabblad Keuzevakken is hernoemd naar Keuzes en is verplaatst naar Schoolstructuur.

OPTIONEEL De lijst met keuzes heeft een extra kolom gekregen: Type. Hierin kunt u aangeven of een keuze een vak, opleiding of profiel is. Dit is optioneel. U maakt hier gebruik van als u wilt Werken met opleidingen_OUD.

OPTIONEEL Keuzes op afdelingen 

Onder Schoolstructuur zit naast Keuzes een nieuw tabblad: Keuzes op afdelingen. Hierin staan de keuzes die u in keuzeformulieren heeft gebruikt, gekoppeld aan de afdeling. Bij de update naar portalversie 1.4 hebben we voor u de keuzes die u in keuzeformulieren heeft gebruikt alvast gekoppeld aan afdelingen.

Gebruikt u de module Decaan?

Als u nieuwe keuzes wilt toevoegen aan een keuzeformulier, kunt u ze in dit scherm koppelen aan de afdeling. In alle andere gevallen is het gebruik van dit scherm optioneel. 

Opleidingen en profielen zichtbaar bij Afdelingsdeelname

Als u gebruik gaat maken van de nieuwe structuur van opleidingen en profielen, dan zijn deze ook zichtbaar bij leerlingen in het scherm Afdelingsdeelname:

 

Bevestigingsbericht in de ouderavond

Als ouders een ouderavondgesprek aanvragen via het portal, krijgen zij via de nieuwe knop 'Verstuur aanvragen' een overzicht van hun aangevraagde gesprekken. Ook kunnen zij in dit scherm nog een opmerking voor de roostermaker plaatsen als u deze mogelijkheid toestaat. Als de ouder klikt op de knop 'Versturen' komt er een bevestiging in beeld dat de aanvragen zijn verstuurd. Lees de vernieuwde handleiding op de pagina Ouderavondgesprek aanvragen.

Voor een complete lijst met de verbeteringen en opgeloste problemen in het portal verwijzen wij u naar de releasenotes van het portal.

Kleine verbeteringen in de desktop

Eenheid in knoppenbalk

De nieuwe schermen in de desktop hebben allemaal een groen vinkje en een rood kruisje. In de nieuwe versie hebben wij ook een aantal oude schermen aangepast, zodat ze hetzelfde uiterlijk hebben als de nieuwe schermen.

Voor een complete lijst met de verbeteringen en opgeloste problemen in de desktop verwijzen wij u naar de releasenotes van de desktop.

Veelgestelde vragen
 
 

 Moet ik gebruik maken van opleidingen en profielen?

Het gebruik van opleidingen en profielen is speciaal voor scholen die bij prognoses willen meegeven welke opleiding of welk profiel een leerling gaat doen. In andere gevallen hoeft u deze functionaliteit nog niet in te richten. Op de pagina Werken met opleidingen_OUD leest u hoe u de nieuwe functionaliteit gebruikt.

 Welke schermen kan ik exporteren naar een csv-bestand?

Het exporteren van schermen in het portal naar een csv-bestand is een nieuwe functionaliteit in het portal. Deze optie zit in diverse schermen ingebouwd, bijvoorbeeld bij het formatiebeheer. Overal waar een export mogelijk is, vindt u het knopje in de rechterbovenhoek.
Sommige schermen in het portal hebben een specifieke lay-out, zoals het scherm Keuzepakketten. Hierdoor kunnen wij niet dezelfde export-functie in dit scherm toevoegen. We gaan ook voor dit scherm een export-functie bouwen, maar deze is momenteel nog niet gerealiseerd.

 Waarom krijg ik een rode regel in mijn keuzeformulier?

In het portal zijn keuzes gekoppeld aan een afdeling. Bij de update naar portalversie 1.4 hebben we voor u alvast de keuzes van uw keuzeformulieren gekoppeld aan afdelingen. Als u nu een ander vak toevoegt aan het keuzeformulier dat nog niet gekoppeld is aan de afdeling, wordt de regel in uw keuzeformulier rood. U kunt via het menu Beheer > Schoolstructuur > Keuzes op afdeling het vak toevoegen aan een afdeling.

 Mijn keuzeformulieren waren compatibel, waarom kan ik niet meer downloaden?

Als u een formulier in de desktop heeft gaan we er vanaf desktopversie 3.3 vanuit dat de desktop leidend is voor de pakketkeuzes. Dit betekent dat u keuzes kunt uploaden naar het portal. Als u keuzes vanuit het portal wilt downloaden, dan kunt u uw desktopformulier voor die afdeling ontkoppelen en zijn de keuzepakketten te downloaden via de portalconnector.

 Mijn keuzeformulieren waren compatibel, waarom kan ik niet meer up- of downloaden (desktop 3.2.x)?

Door de combinatie van portalversie 1.4 en desktopversie 3.2 kunt u ertegenaan lopen dat formulieren niet meer compatibel zijn, terwijl ze dat eerst wel waren. Dit komt omdat met de 3.2 alle pakketdelen die in het portal voorkomen, ook in uw desktopformulier moeten staan. Dit geldt ook voor keuzes die aan uw afdeling zijn gekoppeld in het portal via Beheer > Schoolstructuur > Keuzes op afdeling.

 Waar pas ik naw-gegevens van leerlingen aan?

De naw-gegevens van leerlingen kunt u aanpassen in het portal, deze zijn via de portalconnector te downloaden. Het portal is voor deze gegevens dus altijd leidend.

 Waar importeer ik mijn nieuwe brugklasleerlingen?

De nieuwe brugklasleerlingen moeten voor schooljaar 2016-2017 zowel in uw desktopproject als in het portal komen te staan. Bij het importeren van deze nieuwe leerlingen is voorzichtigheid geboden. Als u kunt wachten met het importeren van de nieuwe brugklassers is dat aan te bevelen. Wij zullen nieuwe opties in het portal toevoegen die het gemakkelijker maken uw nieuwe brugklasleerlingen te importeren.

Als u toch nu al de nieuwe leerlingen in de desktop en het portal wilt zien, dan adviseren wij momenteel de volgende werkwijze:

  • Importeer de nieuwe brugklasleerlingen in uw desktopproject 2016-2017 in de juiste afdeling (eventueel al met stamklas).
  • Upload via de Portalconnector (via de optie Leerlingen) de leerlingen naar het portal.
  • Open in de Portalconnector het scherm Prognoses Upload naar portal en deselecteer alle leerlingen.
  • Selecteer alleen de nieuwe brugklasleerlingen.

    Let op dat u alleen de brugklasleerlingen selecteert en niet bij andere leerlingen de prognoses uploadt. Daarmee overschrijft u namelijk de prognoses die mentoren of teamleiders in het portal hebben ingevuld.

  • Upload deze prognoses naar het portal.

De nieuwe brugklasleerlingen staan nu in het portal in schooljaar 2016-2017 in de juiste afdeling.