Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In de nieuwe versie van de Zermelo Desktop vindt u een update bij het lokalen roosteren. In de nieuwe versie van het portal introduceren wij een nieuwe schoolfunctie: sectieleider. Hieronder leest u meer over de nieuwe mogelijkheden.

Update scherm Lokaalwensen basis DESKTOP 3.4

Wanneer u de roosterautomaat start, vindt u in de knoppenbalk de optie Lokaalwensen basis:

Met het volledig herziene scherm Lokalenwensen basis doorloopt u 10 eenvoudige stappen voor het invoeren van uw lokaalwensen. Een groot aantal bestaande stappen hebben we voor u vereenvoudigd, zoals het aangeven van de voorkeurs- en uitwijklokalen en in welke mate het belangrijk is dat een vakles ook daadwerkelijk in één van deze lokalen plaatsvindt.

Er zijn twee nieuwe opties bijgekomen. Het is nu mogelijk voor afdelingen (of klassen) aan te geven voor welke vakken ze in bepaalde lokalen moeten worden geplaatst. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld zoveel mogelijk brugklaslessen in een bepaalde vleugel (of gebouw) wilt laten plaatsvinden, maar niet voor alle vakken (zoals LO). Een andere nieuwe optie is dat u kunt aangeven dat alle lessen van een vak altijd in hetzelfde lokaal gegeven moet worden. Het standaard voorbeeld is het vak handvaardigheid, waarbij men vanwege de werkstukken van de leerlingen graag in het zelfde lokaal wil blijven. 

Vergeet niet na het doorlopen van de Lokaalwensen basis om nog even de Telgroep Wizard Basis te starten om te zien of er nog telgroepen ontbreken!

Voor meer informatie, zie de handleiding: Randvoorwaarden lokalen

Nieuw scherm Lokaalwissels van docenten DESKTOP 3.4

In het hoofdmenu kunt u de nieuwe optie vinden voor Lokaalwissels van docenten:

Met het nieuwe scherm Lokaalwissels van docenten bepaalt u in 3 stappen de wensen voor het wisselen van lokalen voor docenten. Met de eerste twee stappen bepaalt u de gebouwverdeling (vleugels) en de afstand tussen lokalen. Daarna wordt u in stap 3 een aantal vragen gesteld waarmee u het belang aangeeft van lokaalwissels voor docenten. 

Nieuwe lokalen automaten: Lokalenplaatser en Lokalen Matematicus DESKTOP 3.4

Er zijn twee nieuwe automaten gemaakt voor het plaatsen en optimaliseren van uw lokaalroosters. 

De nieuwe automaat voor het plaatsen van de lokaalroosters geeft een veel beter resultaat en is bovendien ook nog een stuk sneller dan de oorspronkelijke plaatser. Om die reden hebben we de oude automaat ook vervangen. 

Met de Lokalen Mathematicus heeft u er een nieuwe optimalisatiestrategie bij voor het optimaliseren van het lokaalrooster. Onze ervaring is dat deze automaat een mooie aanvulling is op de bestaande Blokkenoptimalisator. 

Nieuwe schoolfunctie sectieleider voor Inzet Lessen PORTAL

In deze versie van het portal (1.5.2) kunt u nu ook gebruikers de schoolfunctie sectieleider gegeven. 

Deze functie geeft de gebruiker voldoende rechten voor het uitvoeren van de taak voor het verdelen van de lessen via het Delegeercentrum ( ZPlanning-invoer > Lessenplanner sectie ). Naast deze functie heeft de gebruiker alleen de standaardrol dc_user nodig, die automatisch door het Delegeercentrum wordt toegekend. U hoeft deze gebruiker dus verder niet te voorzien van extra rechten. 

Aangepaste weergave Client gebruiker Inzet Lessen  CLIENT

Wanneer de sectieleider zijn Zermelo Client start voor het bewerken van de Inzet Lessen dan ziet hij hetzelfde overzicht als hiervoor. Er zitten echter een aantal kleine verschillen in de richtgetallen die per docent bovenin beschikbaar zijn: 

De kolommen Inzet Taken en Saldo o.b.v. van Inzet Lessen zijn voor de sectieleider niet beschikbaar gemaakt. 

Nieuw scherm Gespreksmogelijkheden OUDERAVOND

In de ouderavondmodule zit een nieuwe versie van het scherm Gespreksmogelijkheden. 

Het nieuwe scherm heeft verschillende perspectieven. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld voor één docent eenvoudig de mogelijkheden uitschakelen.