Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In de nieuwe versie van het Zermelo Portal  en de Zermelo Desktop zijn verschillende veranderingen doorgevoerd. We laten deze graag aan u zien via dit updateblad.

Wijzigingen in de menustructuur PORTAL

We hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in de menu structuur. Zo bevat het menu Beheer nu alle portalbrede en schooljaar overstijgende instellingen. In het nieuwe onderdeel Onderwijs kunt u alle schooljaarspecifieke informatie vinden, zoals: schoolstructuur, schoolfuncties, afdelingen en het keuze-aanbod: 

Daarnaast heeft bij Personeel de belangrijke onderdelen hun eigen menu-items gekregen (zoals aanstellingen en persoonlijk budget), zodat u hier eenvoudiger naar kunt navigeren.

In het najaar worden nieuwe onderdelen voor de onderwijsvraag aan het portal toegevoegd. Bij het wijzigen van de menu structuur is hier alvast rekening mee gehouden, zodat deze tijdens het schooljaar niet meer hoeft te veranderen. 

Nieuwe opties roosterweergave PORTAL

Bij de roosterweergaves in het portal vindt u een aantal nieuwe opties. U kunt vanaf nu bij de groepsroosters alle klassikale lessen én alle clusterlessen zien van de geselecteerde stamklas.

Daarnaast kunt u lokaalroosters zien en navigeren van het ene rooster, naar het andere rooster.

Uploaden van lokalen DESKTOP PORTAL

Met behulp van de portalconnector kon u al veel informatie van de desktop uploaden naar het portal. Vanaf versie 3.5.0 is het ook mogelijk om lokalen te uploaden via de Portalconnector:

Waarneer uw lokalen in uw portal staan, kunt u bij de roosteroverzichten ook doorklikken naar de lokalen.


ICS-export en iCal instellen 
PORTAL

U kunt uw rooster nu exporteren als ICS-bestand of een iCal-link instellen om uw rooster te zien in bijvoorbeeld Microsoft Outlook of Google Agenda.

Snelkoppelingen  PORTAL

In versie 1.6.0 van het portal introduceren wij snelkoppelingen. Gebruikers die een schoolfunctie hebben zien na het inloggen aan de rechterkant welke taken zij uit kunnen voeren. 

Schoolfunctie-instellingen  PORTAL

Het is nu mogelijk om aan te geven of decanen, mentoren en teamleiders bepaalde gegevens (zoals prognoses) voor een project mogen wijzigen. U vindt de instellingen voor schoolfuncties in het nieuwe menu 'Onderwijs'.

Voor meer informatie over schoolfuncties en het uitschakelen van bepaalde rechten, zie: Schoolfuncties_OUD

Handmatig lokalen roosteren DESKTOP

Bent u bij uw lokalenrooster de puntjes op de i aan het zetten? U kunt in de desktopversie 3.5.0 gebruik maken van het profiel 'Lokaal Handmatig', waarbij het docentenrooster centraal staat. Voor meer informatie, zie de handleiding: Handmatig lokalen roosteren (pro)

Update Zermelo App (ook voor Windows)

Er is een nieuwe versie van de Zermelo App beschikbaar, met daarin een aantal aanpassingen en verbeteringen. Zo is de Zermelo App nu ook beschikbaar voor Windows telefoons en is er een nieuwe dagweergave: 

U kunt de app downloaden in de verschillende app stores, zie: AndroidiPhone en Windows