Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 12 april 2017 is de nieuwe versie van de Zermelo Desktop en het Zermelo Portal gereleased. Het portal is voor u beschikbaar gemaakt, daar hoeft u niets voor te doen. U kunt de Zermelo Desktop zelf downloaden en installeren. In de desktop vindt u het verbeterde Groepen en Lessen scherm, die u rechtstreeks informeert over onderwijsinformatie vanuit het Portal. In het portal hebben we een groot aantal snelheidsverbeteringen doorgevoerd. 

Wijzigingen in de Zermelo Desktop 3.8

Een belangrijk nieuw onderdeel is dat bij het starten van uw roosterproject informatie van uw portal wordt ingelezen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt in het nieuwe Groepen en lessenscherm en bij het bepalen van de beschikbaarheid van de docent in de roosterautomaat.  

Update Groepen en Lessen

In het nieuwe Groepen en Lessenscherm kunt u in één oogopslag zien of er verschillen zijn met het portal. Aan de linkerkant is een nieuw paneel beschikbaar waar u de onderwijsinformatie vanuit het portal ziet. U ziet of er teveel of te weinig vakken, stamklassen, lesgroepen of lessen zijn en u wordt geattendeerd op verschillen in lessentabellen, lessenverdeling en maximale groepsgrootte:

Er is een nieuwe knoppenbalk toegevoegd, waarmee u in één keer de verschillen voor de gehele school kunt verwerken:

Door simpelweg de verschillende opties op de knoppenbalk van links naar rechts af te lopen, kunt u de verschillen ten opzichte van het portal wegwerken. Via de knop Vakken kunt u eventueel ontbrekende vakken toevoegen (of overbodige verwijderen). Het aantal groepen kunt u via de knop Groepen in een keer aanmaken, waarna u via Activeer groepen de roostergroepen ook direct in het portal kunt aanmelden. De knop Lessen en docenten opent de vernieuwde lesconnector, zodat u ook wijzigingen in lessen, koppelingen en lessenverdeling kunt verwerken, zonder dat u de lesconnector apart hoeft op te starten. Als laatste knop op de toolbar vindt u een verversknop, met een tijdstip waarop voor het laatst informatie uit het portal is opgehaald. 

Voor het verwerken van de onderwijsvraag in uw desktop bent u dus niet meer afhankelijk van de portalconnector voor het downloaden van de onderwijsvraag en het uploaden van de roostergroepen. En u hoeft ook niet meer naar de lesconnector, omdat deze nu onderdeel van het Groepen en Lessenscherm is geworden. De lesconnector is niet meer in het hoofdmenu beschikbaar.

Handleiding: Groepen en Lessen

Activeren Roostergroepen

In het Groepen en Lessen kunt u via Activeer groepen in één keer alle wijzigingen rondom roostergroepen verwerken in het portal. U hoeft hierna verder niets te doen.

Mocht u behoefte hebben aan een gedetailleerder overzicht, bijvoorbeeld voor het handmatig aanpassen van de verbanden, dan kunt u in het Groepen en lessenscherm naar Portal > Roostergroepen (details). Er opent een scherm waarbij de groepen worden geüpload en gelinkt. In onderstaand voorbeeld is er een extra groep voor gs in R4 gepland, deze is aangemaakt in Groepen en Lessen en wordt nu geüpload en gelinkt aan de geplande groep. Met de twee bestaande groepen gebeurt niets.

Zijn de verbanden tussen roostergroepen en geplande groepen niet logisch? Ook die zijn aan te passen in het detailscherm:

Na het afsluiten van het scherm worden de verbanden weggeschreven naar het portal.

Handleiding: Groepen en Lessen

Update Afdelingen en Stamklassen

In het aangepaste scherm Afdelingen en Stamklassen zijn de eventuele verschillen met het portal ook zichtbaar. Zo ziet u bijvoorbeeld of het aantal afdelingen of het verwachte aantal stamklassen overeenkomt met het actueel aantal stamklassen in uw desktopproject en kunt u direct nieuwe stamklassen toevoegen, of lege stamklassen verwijderen.:


Update Beschikbaarheden

Als u werkt met Formatie, kunt u in het scherm Beschikbaarheden (of Docenten Basis) zien of er verschillen zijn met het portal in het aantal beschikbare dagen en dagdelen van een docent. De verschillen kunt u overnemen naar de desktop.

Wijzigingen in het Portal 1.10

De belangrijkste wijziging in het nieuwe portal is het doorvoeren van een groot aantal snelheidsverbeteringen. De afgelopen periode hebben meerdere klanten aangegeven dat het portal in sommige situaties bijzonder traag reageert. Dat is uiteraard zeer vervelend tijdens uw werkzaamheden. De snelheidsverbeteringen hebben dan ook onze grootste prioriteit. We hebben ons nadrukkelijk gericht op snelheidverbeteringen bij keuzepakkettenkeuzeformulieren en de lessenverdeling. Vooral bij pakketkeuzes verwachten we een grote winst, waardoor het laden van een scherm gereduceerd is tot maximaal enkele seconden. In het algemeen hebben we ook veel tijd besteed aan het optimaliseren van allerlei processen, zodat het portal in zijn algeheel vlotter moet werken. Het zal zeker zo zijn dat deze aanpassingen niet voor iedereen het gewenste resultaat oplevert. We blijven u vragen of u langzame situaties aan ons wilt melden. Daar zijn wij u erg dankbaar voor. Ook na deze release gaan we door met het verbeteren van de snelheid. 

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine handige toevoegingen:

Wijzigen van de afdeling of stamklas van een huidige plaatsing

Een veelgehoorde wens was op een eenvoudige manier de leerling in een lopend roosterproject van afdeling te wisselen of van stamklas te wisselen. Beide is nu direct in het leerlingenoverzicht mogelijk: 

Bij het toepassen van een afdelingswissel wordt ook gecontroleerd of op de nieuwe afdeling ook dezelfde opleidingen en profielen aangeboden worden. Op basis hiervan kunt u er optioneel voor kiezen het aanwezige keuzepakket wel of niet mee te nemen. 

Importeren (csv) van nieuwe leerlingen

U kunt nu in het portal ook de afdelingsdeelname van een leerling importeren. Wanneer de leerlingen als gebruiker bekend zijn in het portal (deze moet u dus eventueel eerst importeren in het scherm Gebruikers), kunt u via de nieuwe csv-import ook leerlingen in de juiste afdeling importeren. Waar mogelijk worden ze ook direct in de opgegeven stamklas geplaatst. 

Exporteren (csv) van de samenvattingsregels

Op meerdere plaatsen in het portal worden er totalen of samenvattingsregels getoond. In het geval van de sectieverdeling zijn dat bijvoorbeeld regels voor de onderwijsvraag en onderwijsaanbod. In het geval van de pakketkeuze is dat, naast het totaal, het aantal leerlingen per keuze opgesplitst per label. Vanaf deze release worden deze samenvattingsregels ook weggeschreven in het csv-bestand