Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 10 mei 2017 is de nieuwe versie van de Zermelo Desktop en het Zermelo Portal gereleased. Het portal wordt na 15.00u voor u beschikbaar, daar hoeft u niets voor te doen. U kunt de Zermelo Desktop zelf downloaden en installeren.

In het portal is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft het scherm Lessenverdeling een grote update gehad, waardoor nu ook formatiesaldi worden weergegeven en het is mogelijk de lessenverdeling te laten invullen door de teamleider. Daarnaast is het mogelijk een LWOO-indicatie bij een leerling aan te geven, en deze te gebruiken bij het vaststellen van het aantal stamklassen en lesgroepen.
In de desktop zijn een aantal kleine problemen opgelost. 

Update Lessenverdeling

Het scherm voor de lessenverdeling heeft een grote update gehad. Bij het openen van het scherm dient u altijd óf een team óf een sectie te filteren. Wilt u alle lessen zien, kies dan voor 'alle teams' of 'alle secties'. U kunt uiteraard ook kiezen voor een combinatie van beide, zodat u bijvoorbeeld alle lessen van sectie Aardrijkskunde van team Havo kunt bekijken: 

Er zijn daarnaast twee docent weergave-filters toegevoegd, namelijk: toon alleen teamleden en toon alleen sectieleden. Hiermee kan de gebruiker aangeven of hij/zij bijvoorbeeld alleen naar de docenten wil kijken die ook in het betreffende team zitten, of naar alle docenten. Voor de schoolfunctie sectieleiders is deze optie overigens niet beschikbaar. 

Saldo-informatie 

In het scherm van de Lessenverdeling zult u zien dat de samenvattingsregels bovenin het scherm aangepast zijn. Hier wordt, afhankelijk van de filtering, een aantal saldi getoond. Standaard zijn bij een docent de Te plannen lessen, het Lesuursaldo en het Klokuursaldo te zien. Wanneer u gekozen heeft voor een sectie, krijgt u ook het betreffende Sectiesaldo te zien: 

Daarnaast bevat de cel ook een tooltip, met informatie over de totstandkoming van het saldo. De tooltip voor het Lesuursaldo toont informatie over de totale inzet lessen en het resterende lesuursaldo

De tooltip voor Sectiesaldo toont informatie over het aantal lessen Te plannen in sectie (1e of 2e graad), de huidige Inzet in sectie en het resterende Sectiesaldo:

De tooltip voor Klokuursaldo geeft per docent aan hoeveel deze Beschikbaar is voor lessen en taken, de actuele Inzet lessen en de actuele Inzet Taken. 

Gastdocenten zichtbaar bij lessenverdeling

U kunt bij het contract van een docent (Personeel > Overzicht) aangeven dat een docent ook inzetbaar is op een nevenvestiging. Wanneer u de lessenverdeling voor de betreffende nevenvestiging gaat doen, beschouwen we deze docent als een gastdocent. Deze is vanaf versie 1.11 te herkennen aan de gele markering bij de docentafkorting: 

Lessenverdeling per team

Het is vanaf deze portalversie mogelijk om de lessenverdeling per team te doen. De teamleider kan het recht krijgen om de lessenverdeling voor zijn eigen team te bewerken. U kunt dit aangeven bij Onderwijs > Schoolfuncties > Instellingen

In het scherm van de lessenverdeling is een nieuw filter toegevoegd voor de teams. De teamleider kan hier alleen zijn eigen team selecteren om daar de lessen van te verdelen.

Groepen plannen op basis van LWOO-indicatie

Een belangrijke nieuwe mogelijkheid is het toekennen van een LWOO-indicatie aan een leerling in het portal via het nieuwe scherm Beheer > Gebruikers > Extra leerlinginformatie (tip: u kunt deze eventueel ook via een CSV-import inlezen). Deze indicatie kan vervolgens gebruikt worden om een toeslag te bepalen op het verwacht aantal leerlingen per afdeling en het verwacht aantal leerlingen per vak op een afdeling. U kunt de opslagfactor (percentage) per project invoeren:

In onderstaand voorbeeld zijn er twee leerlingen met een LWOO indicatie op een afdeling. Prognostisch zijn er 80 leerlingen. Voor de twee leerlingen wordt een toeslag van 60% berekend, ofwel 1,2 leerling. Het totaal verwacht aantal leerlingen inclusief leerling correctie komt dan uit op 81,2: 

Meer informatie, zie onze handleiding: Werken met LWOO

En nog een aantal handige wijzigingen

Afdeling kan in meerdere teams geplaatst worden

In de portalversie 1.11 is het mogelijk om één afdeling in één of meerdere teams te zetten: 

Hierdoor is het mogelijk bijvoorbeeld uw 3HV afdeling zowel in het havo- als het vwo-team te plaatsen. Hierdoor is het ook mogelijk om beide teamleiders verantwoordelijk te maken voor de lessenverdeling. 

Importeren lessentabel

In het scherm Onderwijs > Lessentabel kunt u nu ook de lessentabel importeren. Met kleuren wordt aangegeven of er een nieuw vak (groen) wordt toegevoegd of dat er een wijziging is (paars) in het aantal lesuren.

Het importbestand dient verticaal de vakcodes te hebben en horizontaal de lessentabel, per afdeling, per tijdvak.

Weergave roostergroepen

Bij de schermen onder Personeel > Lessenverdeling en bij Onderwijs > Geplande Lessen wordt standaard de roostergroep getoond als die aanwezig is. Heeft u nog geen roostergroepen in het portal staan, dan wordt de geplande groep getoond.