Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In de nieuwe versie van de Zermelo Desktop vindt u een aantal veranderingen, zoals:

  • compleet vernieuwde onderwijskundige randvoorwaarden
  • een nieuwe optie bij telgroepen 
  • verbeteringen bij toetsroosteren

Wij laten u op deze pagina graag zien wat de mogelijkheden zijn. Onderaan de pagina vindt u ook de veelgestelde vragen over deze update.

Gladiator updaten BELANGRIJK

Het is belangrijk dat u uw gladiatoren gaat updaten naar de versie 3.7.0. In deze versie zit een nieuw type onderwijskundige randvoorwaarden waar de oude gladiatoren niet mee kunnen rekenen.

Nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden

Bekijk het filmpje over de vernieuwingen bij onderwijskundige randvoorwaarden.


U kunt zelf kiezen of u nog even met de oude onderwijskundige randvoorwaarden wilt blijven werken, of vast over wilt naar de nieuwe. We adviseren om voor schooljaar 2017-2018 de nieuwe randvoorwaarden te gaan gebruiken.


De nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden werken met behulp van patronen. Een patroon is een visuele weergave van een roostertje en laat losse lessen en/ of blokken zien:

U geeft aan welke patronen wenselijk zijn en welke niet door de alternatieve patronen in de juiste volgorde te zetten. De automaat probeert elk vak volgens het beste patroon in te roosteren. U stelt de standaardvoorwaarden in met behulp van een wizard. Voor voorwaarden die u niet in de wizard kunt instellen, kunt u uw eigen varianten aanmaken.

De voordelen van de vernieuwde opzet van onderwijskundige randvoorwaarden op een rij:

  • U kunt aangeven welk patroon de voorkeur heeft, én welke alternatieven er zijn voor de automaat.
  • U kunt invoeren dat u meerdere losse uren of meerdere blokken op één dag wilt roosteren.
  • De software stelt automatisch het best haalbare alternatief in op basis van de beschikbaarheid van de docent.
  • Er zijn geen 'verborgen' instellingen of uitzonderingen meer.

Als u de onderwijskundige randvoorwaarden start, krijgt u de vraag of u wilt werken met de nieuwe voorwaarden of op de oude manier:

Wij adviseren u voor schooljaar 2017-2018 te gaan werken met de nieuwe voorwaarden, omdat u deze opnieuw moet inrichten. Voor 2016-2017 kunt u op de oude manier blijven werken. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de handleiding: Randvoorwaarden onderwijskundig.

Telgroepen: gebundelde posities

Bij de telgroepen vindt u een nieuwe optie voor het bundelen van posities.

Hiermee kunt u bijvoorbeeld eenvoudig pauzesurveillance roosteren. U stelt in dat op lesuur 3 en 4 sámen drie surveillanten moeten komen te staan:

In bovenstaand voorbeeld staat één surveillant op lesuur 3 en twee surveillanten op lesuur 4. Samen voldoet dat dus aan de voorwaarde.
U kunt meer lezen over deze extra optie bij telgroepen op de handleiding: Telgroep: Posities bundelen

Verbeteringen toetsrooster

U vindt bij Toetsroosteren ook een aantal verbeteringen. U kunt nu bijvoorbeeld gemakkelijk een toets naar een andere dag zetten bij Toetsen roosteren in de tijd:

U kunt ook mondelingen eenvoudiger naar een andere dag zetten en de surveillance-verdeling houdt vanaf nu ook rekening met blokkades van docenten.

Nieuwe categorie strafpunten

In het scherm Totaaloverzicht strafpunten en als u een roosterautomaat aanzet, vindt u een nieuwe categorie aan strafpunten: 'Diversen'.

Dit zijn strafpunten voor prefab-blokken die u kunt maken vanuit onderwijskundige randvoorwaarden. Lees ook: Randvoorwaarden onderwijskundig.


Veelgestelde vragen


 Als de gladiatoren zijn geupdate naar 3.7.0, kunnen zij dan nog rekenen met de oude onderwijskundige voorwaarden?

Ja, de gladiatoren van versie 3.7.0 kunnen ook rekenen met de oude onderwijskundige randvoorwaarden. Gladiatoren van versie 3.6.3 en ouder kunnen echter niet met de nieuwe randvoorwaarden rekenen. U zult dan ook een melding krijgen dat de gladiatoren te oud zijn.

 Ik heb de nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden geopend, kan ik nu weer wisselen naar de oude voorwaarden?

Ja dat kan.

Dit doet u bij Roosteren Pro in het menu 'Structuur > Onderwijskundig 2017 aan/uit'.

Als u hier het vinkje uitzet, zijn de oude voorwaarden weer actief.

 Als je de nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden inricht, worden de oude dan verwijderd?

Nee, de oude en nieuwe randvoorwaarden kunnen naast elkaar blijven bestaan.

U moet daarna wel aangeven met welke voorwaarden de automaten werken. Dit doet u bij Roosteren Pro in het menu 'Structuur > Onderwijskundig 2017 aan/uit'.

Als hier een vinkje staat, zijn de nieuwe voorwaarden actief. Als er geen vinkje staat, rekenen de automaten met de oude randvoorwaarden.

 Wij maken met meerdere roostermakers gebruiken van dezelfde Arena. Kan de ene roostermaker werken met de nieuwe onderwijskundige randvoorwaarden en de andere met de oude?

Ja dit kan als de Gladiatoren geüpdate zijn naar versie 3.7.0.
Kijk voor andere verbeteringen en opgeloste problemen op Download Desktop.