Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op woensdag 31 mei is de nieuwe versie van Zermelo Portal gereleased. 

Update Sectieverdeling

Verwacht klokuursaldo

In het scherm Sectieverdeling is vanaf nu een verwacht klokuursaldo zichtbaar per docent: 

In de Sectieplanner kunt u per docent / per sectie aangeven hoeveel lesuren u 1e of 2e graads verwacht uit te delen. Voor het berekenen van een verwacht klokuursaldo neemt het portal een gemiddelde klokuurvergoeding per graadsgebied in de sectie. 

De tooltip voor Saldo in lesuur geeft per docent aan hoeveel uur de docent gepland kan worden voor lessen, wat de actuele planning voor inzet secties (1e/2e graads) is en het resterende lesuursaldo

De tooltip voor Saldo in klokuur geeft per docent aan hoeveel klokuren deze Beschikbaar is voor lessen en taken, de actuele inzet taken, de verwachte inzet secties 1e en 2e graads en het resterende klokuursaldo

Het is nu ook mogelijk om (vergelijkbaar met de lessenverdeling) direct naar de sectieverdeling details te navigeren bij een docent: 

Update Lessenverdeling

De lessenverdeling heeft een aantal handige wijzigingen gekregen. 

Lesuren netto van de lestoekenning zichtbaar in de cel

Vanaf nu is de les netto zichtbaar in de cel van de lessenverdeling: 

Dit is bijzonder handig wanneer bijvoorbeeld een les door twee docenten afzonderlijk van elkaar wordt verzorgd. 

Opmerkingen zichtbaar in de tooltip

De gemaakte opmerkingen bij de lessenverdeling worden zichtbaar in de tooltip:

Wanneer er een opmerking gemaakt is voor de formatiebeheerder, wordt in de cel ook een * (sterretje) weergegeven. 

Docent vervangen en docent afwezig

In het scherm Lessenverdeling (details) is de bestaande knop vervangen aangepast naar een nieuwe knop Vervangen en Afwezig Melden. Wanneer u gebruikt maak van Vervangen dan is het nu verplicht daadwerkelijk een vervangende docent op te geven. Deze kan vervolgens (een deel van) de lessen overnemen van de betreffende docent: 

Met de nieuwe optie Afwezig melden geeft u aan dat de docent in een bepaalde periode afwezig is bij (een deel van) de lessen. Deze worden formatief dan niet vervangen door een andere docent. De (dag)roostermaker kan uiteindelijk besluiten tóch nog een andere docent op deze les te plaatsen, óf de les ook in het rooster te laten vervallen. 

Update Formatiekaart

De online formatiekaart kan nu werken met lessenverdeling of sectieverdeling. Het is dus mogelijk een voorlopige formatiekaart af te drukken op basis van de inzet sectie en de opmerkingen kunnen optioneel worden meegenomen bij het afdrukken. 

Werken met Lessenverdeling of Sectieverdeling

Op de online formatiekaart kunt u nu kiezen tussen een berekening op basis van de lessenverdeling of de sectieverdeling: 

 

Wanneer u kiest voor Sectieverdeling, wordt op de online formatiekaart de tabel Lessen vervangen door Sectieverdeling:

Bovendien wordt in de saldoberekening op de formatiekaart gewerkt met de inzet lessen op basis van de sectieverdeling:

Afdrukken Formatiekaart met Sectieverdeling

Bij het afdrukken van de formatiekaart kunt u bij Bron inzet lessen ook kiezen voor Sectieverdeling. Hierdoor is het mogelijk een voorlopige formatiekaart te publiceren, gebaseerd op de Sectieverdeling: 

Afdrukken met opmerkingen voor docenten

Bij het publiceren van de formatiekaart kunt u nu kiezen voor Opmerkingen voor docenten tonen.

Wanneer er bij een van de getoonde onderdelen (bijvoorbeeld bij aanstellingen, verloven, lessenverdeling, taken) een opmerking voor de docent is geplaatst, wordt deze middels een voetnoot onder de betreffende tabel volledig uitgeschreven: