Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wij presenteren u de nieuwe release 1.17 van het Zermelo Portal. In deze nieuwe versie vindt u een aantal aanpassingen bij keuzeformulieren. Dankzij deze aanpassingen kunt u formulieren gemakkelijker inrichten, ondersteunen we meer scenario's en is de opbouw van het formulier beter inzichtelijk te maken.

Instructiefilmpje keuzeformulieren

Voor het maken van een keuzeformulier is een nieuw instructiefilmpje beschikbaar, hierin wordt ook de nieuwe functionaliteit uitgelegd.

Vertaalboek niet beschikbaar voor 2018-2019

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het vertaalboek voor schooljaar 2018-2019 niet meer beschikbaar zal zijn. Wij beschrijven hieronder een aantal scenario's en laten zien hoe u deze correct inricht zonder vertaalboek.

Update keuzeformulieren

Rechten via schoolfuncties

De rechten voor het bewerken van keuzeformulieren en keuzepakketten lopen vanaf deze versie alleen nog via schoolfuncties.
U heeft hier de mogelijkheid om de bewerkrechten voor keuzeformulieren voor decanen en roostermakers aan of uit te zetten, standaard staan deze rechten aan. De rechten voor het bewerken van keuzeformulieren via rollen werken vanaf de 1.17 niet meer. 

Let opMoet de roostermaker of decaan de keuzeformulieren niet kunnen bewerken? U kunt na de update 1.17 het recht 'Keuzeformulieren bewerken' via schoolfuncties uitzetten.


'Ingangseis' per stap

Bij de keuzeformulieren is het vanaf versie 1.17 mogelijk om een stap alleen te tonen aan een leerling als deze aan een bepaalde voorwaarde voldoet. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat wiskunde verplicht is voor kader-leerlingen. Basis-leerlingen slaan deze stap over en gaan direct door naar de rest van het keuzeformulier.

Stap dupliceren

U kunt vanaf de 1.17 een stap dupliceren. Alle informatie bij een stap wordt gekopieerd, zoals het type, het label, de keuze-opties en de volgende stap.

Volgende stap

De volgende stap in het keuzeformulier kunt u direct invullen in de betreffende regel. Vult u geen volgende stap in, dan ziet u 'einde' staan.

 

Toon pijlen

U heeft de mogelijkheid om pijlen te laten tonen. Als u met uw muis over een regel zweeft, verschijnen de pijlen naar opvolgende stappen. 


Vertaalboek voor 2018-2019 niet beschikbaar

Voor schooljaar 2018-2019 is het vertaalboek in de desktop niet meer beschikbaar. Dit betekent dat de pakketten van de leerlingen correct in het portal moeten staan, omdat u geen vertaling meer in de desktop maakt. We beschrijven een aantal scenario's waar u voorheen het vertaalboek voor kon gebruiken, en laten u zien hoe u dit nu correct inricht voor schooljaar 2018-2019.

NETL - netl

Voor verschillen in hoofd- en kleine letters tussen desktop en portal is geen vertaling meer nodig. Deze vakken komen goed in het pakket van een leerling terecht.

Klassikale vakken

Volgen alle leerlingen op een afdeling een bepaald vak? Als het vak het type 'Klassikaal' heeft bij Geplande Groepen, dan krijgen alle leerlingen dit vak in hun pakket.

Vrijstellingen

Heeft een leerling een vrijstelling voor een bepaald vak? De vrijstelling uit het portal wordt direct verwerkt in de desktop.

Extra vakkers

Voor extra vakkers gelden vaak afwijkende deelname regels. U kunt in het portal aangeven welk label als 'exclusief deel' gezien moet worden, dit kan in het scherm Afdelingen of bij Geplande Groepen. In de desktop heeft u in het vakkenpakkettenscherm drie opties: deze vakken overnemen in de desktop, overnemen met deelname eventueel vrijgesteld, of niet overnemen.

Kua bij kubv of kumu

Een leerling die Kunst Beeldende Vorming (of Kunst Muziek, Kunst Drama of Kunst Dans) kiest, krijgt daarbij ook het vak Kunst Algemeen. Om dit of een soortgelijk scenario te ondersteunen kunt u gebruik maken van de nieuwe keuzeformulieren. U maakt daarbij een extra stap aan voor Kunst Algemeen, waarbij de 'ingangseis' is dat een leerling een Kunstvak heeft.

Opleidingen gebruiken bij indelingen

Als u opleidingen of profielen gebruikt bij de indelingen van lesgroepen, dan kunt u dat nog steeds blijven doen. U maakt de opleiding ook aan in de desktop als 'Roosterhulpvak', en koppelt deze aan de afdeling. U kunt hier nu in Groepen en Lessen lesgroepen voor aanmaken. De leerlingen krijgen in het vakkenpakkettenscherm nu de opleiding of het profiel in hun pakket, en u kunt de leerlingen naar wens indelen.


Export vakkenpakket voor Somtoday en Magister

De export van vakkenpakketten verliep ook via het vertaalboek. Dit is voor 2018-2019 niet meer mogelijk. Wij zullen functionaliteit in het portal maken om een export van de vakkenpakketten te maken.