Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 26 juni presenteren we u de nieuwe versie 1.21 van Zermelo Portal.

Alle wijzigingen hebben we voor u verzameld op dit updateblad.


Voor formatieklanten

Werkt u met de formatiemodule? Lees ook: Update Portal 1.21 - wijziging in de berekening bij Formatie

Aanpassing uiterlijk testportal

Het blijkt dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de test-portals. Vanaf deze release ziet u goed het verschil tussen uw test-portal en uw gewone portal. Zie de pagina Uw test (kopie) portal voor meer informatie.

Nieuwe lay-out scherm Schoolfuncties

Door het grote aantal instellingen bij schoolfuncties was het vaak nodig om te scrollen om de juiste instelling te kunnen doen. Vanaf deze release staan de instellingen verticaal en de projecten horizontaal, zodat u een beter overzicht heeft van de ingestelde rechten via de schoolfuncties. Zie de pagina Schoolfuncties voor meer informatie. Daarnaast zijn vanaf deze release de menu's Onderwijs > Afdelingen en Management > Overgangsmatrix zichtbaar voor teamleiders.


Lessenverdeling

Er is een tooltip toegevoegd, zodat per docent het totaal aantal lessen per tijdvak te zien is.

In de bestaande tooltip bij een lestoekenning is nu ook het tijdvakgewicht in beeld:


Formatie-aanpassingen

In onze formatieberekening hebben we het mogelijk gemaakt om (het saldo van de) onderhoudsverloven niet meer mee te nemen in de formatieberekening. Het afwezig melden van een docent omdat deze een aantal snipperdagen opneemt, heeft zo geen geen invloed meer op het eindsaldo. Hiertoe heeft het overzicht op de formatiekaart er een extra regel "Afwezigheid lessen & taken onderhoudsverlof" bijgekregen. De uren die er staan brengen de balans voor de onderhoudsverloven weer op nul, zodat het administratief allemaal weer klopt. Ook op het scherm Personeel > Formatie > Totaal zult u deze uren gaan terugzien in een nieuwe kolom.

Omdat deze wijzigingen de getallen die u op dit moment hebt staan zal veranderen, passen we de nieuwe berekening alleen toe als u onder Onderwijs > Schoolstructuur > Projectinstellingen de nieuwe instelling "Afwezigheid lessen & taken o.b.v. les-/taaktoekenningen " uitvinkt.

Verder hebben we de weergave van de formatiekaart op het scherm iets compacter gemaakt, zoals u al aan het bovenstaande screenshot van het overzicht erop kunt zien. We hopen dat dit het leesgemak vergroot. Ook is de weergave van het persoonlijk budget er aangescherpt. Deze is nu meer in lijn met de weergave op het scherm Personeel > Persoonlijk Budget, en zorgt dat de docent een duidelijk overzicht heeft over haar inzet van het opgebouwde budget, en over het oude en nieuwe saldo.


Tot slot zijn er naar aanleiding van de recente ontwikkeling omtrent de nieuwe CAO twee nieuwe salaristabellen toegevoegd: een salaristabel speciaal voor schooljaar 2017-2018, die de verhoging van 2,35% vanaf juni meeneemt (de bedragen zijn verhoogd naar het gemiddelde over het gehele schooljaar). De tweede tabel is voor het schooljaar 2018-2019 en bevat de verhoging van 2,35% voor het hele jaar.

  • No labels