Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De release van portal 1.5 (12-05-2016) neemt weer een aantal grote en kleine wijziginen met zich mee. Voor de volledige lijst met wijzigingen verwijzen wij u graag naar de releasenotes: Releasenotes Portal

Bewerken van instroomleerlingen 

In het portal ontbrak de mogelijkheid om prognoses te kunnen bewerken van leerlingen die het komend schooljaar (in dit geval 2016-2017) voor het eerst aan uw school deelnemen. Dit kunnen externe leerlingen zijn (bijvoorbeeld de nieuwe brugklas of zij-instromers), maar ook leerlingen die eventueel door teamleiders of mentoren van andere scholen in uw gezamenlijke portal volgend jaar op uw school zijn geplaatst (doorstroomleerlingen). Vanaf versie 1.5 van het portal is het mogelijk deze instroomleerlingen voor uw school te bekijken en te bewerken. 

Gekoppeld aan de nieuwe functionaliteit rondom instroomleerlingen is ook een nieuwe schoolfunctie gemaakt, namelijk: Leerlingadministratie. Hiermee kunt u een medewerker de rechten geven de instroomleerlingen van een roosterproject te bekijken en te bewerken. De roostermaker (schoolfunctie) heeft automatisch toegang tot de pagina Instroom. 

Meer informatie over het werken met instroomleerlingen kunt u vinden op onze handleiding: Nieuwe instroomleerlingen een prognose geven.

Meer informatie over de schoolfuncties kunt u vinden op onze handleiding: Schoolfuncties_OUD.

Importeren van pakketkeuzes 

Vanaf deze release is het mogelijk de bestaande exportbestanden van externe leveranciers (DeDecaan.net, Magister en SOMtoday) rechtstreeks in het portal te importeren, zonder dat u hiervoor deze bestanden in de Zermelo Desktop hoeft te importeren. U kunt dit doen bij Leerlingen > Pakketkeuzes > Keuzepakketten. Hier vindt u in de knoppenbalk de optie CSV-import:

U krijgt dan een CSV-importscherm te zien. U hoeft dit dus niet meer via de Zermelo Desktop, met een keuzeformulier (xpf) en keuzepakket (ukp) te regelen. 

Meer informatie over de CSV-import kunt u vinden op onze handleiding: Keuzepakketten importeren in het portal_OUD.

De gekozen vestiging wordt nu ook in het portal onthouden

Op verschillende plaatsen in het portal moet u, naast de keuze voor een roosterproject, ook een keuze maken voor een vestiging. Deze keuze wordt nu ook in de informatiebalk bovenaan uw portal weergegeven, naast de naam van het huidige project: 

CSV-export nu ook voor Internet Explorer

Het is vanaf nu ook mogelijk in Internet Explorer direct het bestand op te slaan als csv-bestand, zonder de omweg via kopiëren naar uw klembord (CTRL+C) te gebruiken. Als kleine wijziging is bovendien meegenomen dat de CSV-export nu standaard als bestandsnaam de titel van het huidige scherm gebruikt (bijvoorbeeld "zermelo-keuzepakketten-export.csv"). 

Knoppenbalk aangepast bij Beheer > Gebruikers

Voor de consistentie is ook in het scherm Gebruikers (Beheer > Gebruikers) besloten de optie Importeren rechts in de toolbar te plaatsen (evenals bij pakketkeuzes):

Daarnaast zijn de andere knoppen op de balk opnieuw geordend. 

Hernoemen van afdelingen

Mocht u in de loop van het roosterproces de naam van uw afdeling in het portal willen wijzigen, dan is dit vanaf deze release mogelijk.