Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De portalupdate van 1.7.8 voert een aantal handige wijzigingen door bij aanstellingen voor het formatiebeheer. 

Contracten

U kon bij contracten al invoeren dat u een afwijkende start- of einddatum wilde invoeren. Na de update is de werking hiervan een (klein) beetje aangepast:

Standaard is de duur van het contract nu gelijk aan het roosterproject. Deze start en einddatum ziet u nu, in lichtgrijs, bij alle contracten staan. Wanneer u een afwijkende datum wilt invoeren, kiest u nu eerst voor 'handmatig?'. 

Aanstellingen (naamgeving)

De eenvoudigste aanpassing bij aanstellingen is de naamgeving van de pagina's. Wanneer u gaat naar Formatie > Aanstellingen, dan ziet u hier drie onderdelen: Planning, Onderhoud en Verloven: 

Hiermee hopen wij duidelijker het onderscheid te maken tussen het doel van de aanstellingen. Een planningsaanstelling kunt u gebruiken bij formatiebeheer planning. Een onderhoudsaanstelling wordt gebruikt bij formatiebeheer onderhoud. 

Uitbreidingen ter vervanging vindt u terug bij Aanstellingen > Onderhoud.


Aanstellingen - Planning

De aanstellingen voor formatieplanning zijn op een aantal punten aangepast. De meest belangrijke wijziging is dat u nu ook kunt werken met een start- en einddatum van een aanstelling. Hiermee is het mogelijk om mutaties in de betrekkingsomvang of dienstverband in de loop van het schooljaar te modelleren. Stel dat u een docent heeft in vaste dienst met een werktijdfactor van 0,8 wtf. Vanaf 1 januari neemt deze docent deeltijdontslag, waardoor hij/zij slechts 0,7 wtf gaat werken. U kunt dat nu als volgt invoeren: 

Voor iedere werktijdfactor vult u afzonderlijk een start- of einddatum in. Op basis hiervan wordt een werktijdfactor op jaarbasis berekend. Deze werktijdfactor op jaarbasis wordt meegenomen in de berekening van formatieplanning en daarmee het vaststellen van de netto in te zetten klokuren


Werken met afwijkende start- en einddatum

Met de nieuwe versie van het portal staan alle aanstellingen uiteraard nog met dezelfde werktijdfactor in uw portal. Bij sommige aanstellingen kan een vinkje zijn toegevoegd voor een 'handmatige WTF/jaar'. Dat zijn de aanstellingen met een afwijkende start- of einddatum.

Bij deze aanstellingen staat nu bij 'WTF/jaar' hetzelfde ingevuld als in de kolom 'WTF'. Als u wilt dat de berekening van de werktijdfactor op jaarbasis rekening houdt met de start- en einddatum, dan zet u het vinkje uit.Aanstellingen - Onderhoud

In het tabje Aanstellingen > Onderhoud maakt u Onderhoudsaanstellingen aan die u gebruikt bij vervangingen. U kunt bij deze onderhoudsaanstellingen een werktijdfactor invullen wat resulteert in een budget in klokuren dat u kunt verdelen over AST, DESK, Lesruimte en/of Taakruimte.

U kunt ook de WTF laten berekenen door het portal.

Als u klokuren invult bij AST, DESK, Lesruimte en/of Taakruimte dan kunt u met het knopje 'WTF vanuit inzet' de bijbehorende werktijdfactor laten berekenen.Veelgestelde vragen

 Waar kan ik mijn uitbreidingen ter vervanging vinden?

De uitbreidingen ter vervanging zijn nu te vinden in het tabje Aanstellingen > Onderhoud. Hier vindt u alle uitbreidingen ter vervanging terug die vanaf heden Onderhoudsaanstellingen heten.

 Moet ik aanstellingen wijzigen?

U hoeft in principe geen aanstellingen te wijzigen. De omvang van elke aanstelling is hetzelfde als voor de update. U heeft nu wel de mogelijkheid om de start- en einddatum door te rekenen naar een (aangepaste) aanstelling op jaarbasis. U doet dit door het vinkje voor 'handmatig' uit te zetten voor de kolom 'WTF/jaar'.

 Waar zie ik onderhoudsaanstellingen terug?

Aanstellingen die u heeft ingevoerd in het tabje Aanstellingen > Onderhoud vindt u terug in het tabje Formatie > Onderhoud. U ziet daar de vervangingsruimte voor lessen en taken, u kunt zien hoeveel uur de docent al is ingezet als vervanger en u kunt hier het saldo aflezen.