Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Op dinsdag 14 mei presenteren we u versie 19.05 van Zermelo Desktop en Portal. We hebben de wijzigingen voor u verzameld op het updateblad.


Release 19.05

Releasenotes Portal

Download Desktop 

Roosterwensen overnemen naar de DesktopVanaf de vorige release (19.04) hebben we het mogelijk gemaakt om de roosterwensen van docenten, zoals geïnventariseerd in het portal, te downloaden in de desktop. (Zie ook het updateblad 19.04).  De aanvullende wensen (roostervoorkeurstypes) worden vanaf release 19.05 ook overgenomen in de desktop.

Toevoeging afkorting bij roostervoorkeurstypes

Vanaf de 19.02 heeft u roostervoorkeurstypes kunnen toevoegen aan uw project. We hebben in het portal een kolom afkorting toegevoegd bij Onderwijs > Schoolstructuur > Roostervoorkeurstypes. Deze afkorting zal gebruikt worden bij het downloaden naar de Desktop.

Overnemen Aanvullende wensen in de desktop

Of docenten aanvullende wensen hebben ingevoerd in het portal is zichtbaar in Docenten basis > Paneel Formulier. De tooltip geeft aan welk roostervoorkeurstype is gekozen, of deze nog actief is en eventuele opmerkingen die er bij zijn geplaatst.

U vindt de roostervoorkeurstypes uit het portal terug via Roosteren Pro onder het menu  Randvoorwaarden > Docenten > Standaardwaarden verzamelingen docenten

U kunt hier per roostervoorkeurstype de randvoorwaarde invoeren.

De knop <Roosterwensen> in Docenten Basis zal controleren welke docenten de aanvullende wens hebben ingevoerd in het portal en de randvoorwaarde toevoegen aan de lijst in Docenten Uitgebreid.

Aanvullende wens met dag- of dagdeel-equivalent

In het portal heeft u per roostervoorkeurstype aan kunnen geven of er een dag- of dagdeelequivalent is. (U vult hier in wat het 'kost' om een wens in te zetten.)

In het portal hebben we deze berekening toegevoegd aan de kolommen Dagen en Dagdelen in Personeel > Roosterwensen. Ook is er een kolom toegevoegd waar u terug kunt vinden hoeveel aanvullende wensen een docent heeft ingevoerd.


In de desktop is deze berekening doorgevoerd in het paneel Formulier.


 Handleiding:  Roosterwensen docenten overnemen

Strafpunten-editor voor overnemen Roosterwensen

Voor de expert gebruiker hebben we in het scherm Basis randvoorwaarden voor docenten een strafpunten-editor toegevoegd.  U vindt deze in Docenten Basis > Bewerken > Portal-strafpunten. Hier kunt u de strafpunten aanpassen die gebruikt worden bij het vertalen van de roosterwensen uit het portal naar de uitgebreide randvoorwaarden in de desktop. De randvoorwaarden met de nieuwe strafpunten worden geschreven zodra u op de knop <Roosterwensen> klikt.

Maatwerk en Dagroosteren

Vakkeuzelessen en groepskeuzelessen zijn vanaf deze release zichtbaar in de Dagroostermodule. Ook leerlingen die een vak als maatwerk in hun rooster hebben worden getoond. Alle dagroosteropties zijn beschikbaar voor deze lessen, zoals uitroosteren, verplaatsen, vervangen of van lokaal wisselen.

Tussenuurtelling

Vanaf deze release is er de mogelijkheid om een tussenuurtelling weer te geven. U vindt deze in het menu Dagroosteren > Weergave.

Overzicht Leerlingrooster in de tijd

Nieuw in het Dagroosterscherm is de optie om het rooster van individuele leerlingen te bekijken. U vindt deze optie in de knoppenbalk van de dagroostermodule.

Dit overzicht heeft twee verschillende weergaven: per lesuur en in een tijdsraster. Met de selector kunt u kiezen voor welke afdeling en groep u het rooster van de leerlingen wilt bekijken.


U kunt ook direct vanuit het hoofdscherm een les met de rechter muisknop selecteren en één van de opties kiezen. Bij selectie Tijdrooster leerlingen LES krijgt u direct het individuele rooster te zien van de leerlingen van deze lesgroep, inclusief de eventuele maatwerkleerlingen.


 Handleiding: Werken met maatwerk in het dagrooster

Managementinformatie Lessenverdeling

Aan de menu-optie Management > Procesbewaking is het tabblad Lessenverdeling toegevoegd. U kunt per team zien hoeveel lessen er te veel of te weinig zijn toegekend in de lessenverdeling. Het verschil wordt in lesuren getoond. Ernaast vindt u de Sectie waar dit lessenverdelingsverschil zit. 


 Handleiding: Procesbewaking > lessenverdeling

Nieuwe pagina Formatie Functiemix Aanstellingen

In het portal vindt u vanaf nu het tabblad Personeel > Financieel > Functiemix. Deze pagina geeft per roosterproject en een overzicht van de aanstelling per schaal per functiecategorie. Erboven staat de berekening van het percentage van Onderwijzend Personeel in die schaal.

U kunt hier een peildatum invoeren. U ziet de functiemix dan van de nominale werktijdfactoren op die datum. Wanneer u de peildatum leeg laat, ziet u de functiemix van de jaarequivalenten van de werktijdfactoren.

 Handleiding: Financieel