Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het is soms lastig om het Zermelo Portal goed in te richten, en soms wilt u het liefst graag eerst even uitproberen voordat u op uw echte portal aan de slag gaat. We hebben hier iets voor gemaakt. U kunt nu zonder dat u bang hoeft te zijn om iets verkeerd te doen vast wat zaken uitproberen.

Hoe werkt het? Elke twee weken wordt er een kopie gemaakt van uw portal. Dit gebeurt op een zaterdag, ergens in de loop van de dag/nacht. De versie die wordt teruggezet bevat in ieder geval de wijzigingen die u op de voorgaande vrijdag heeft gemaakt. Op het loginscherm kunt u zien wanneer het portal precies is neergezet en met gegevens van welk moment dit is gebeurd:

Er zijn een aantal verschillen tussen uw gewone portal en uw test-portal.

Verschillen gewone portal en test-portal
Gewone portalTest-portal
U gaat naar schoolnaam.zportal.nlU gaat naar test-schoolnaam.zportal.nl
Alle gebruikers die en wachtwoord hebben of waarvoor externe authenticatie aan staat kunnen inloggen.

Alleen "admin" en medewerkers van de school kunnen inloggen. Inloggen met single-sign-on is niet mogelijk.

Let op

Er is geen synchronisatie van wachtwoord of twee-factor-authenticatie instellingen tussen uw echte portal en uw testportal.

  • Als u logingegevens wijzigt in het testportal dan kunt u daar met de gewijzigde gegevens inloggen totdat het testportal opnieuw wordt overschreven.
  • Als u logingegevens wijzigt in uw echte portal dan moet u tot het testportal overschreven is nog met uw oude gegevens inloggen op het testportal.
Mailadressen staan normaal in het systeem.Bij alle mailadressen is de "@" vervangen door "at" zodat u niet per ongeluk mail stuurt vanuit het test-portal.
Bestanden voor de ouderavond/delegeercentrum zijn beschikbaar.Bestanden voor de ouderavond/delegeercentrum worden niet overgenomen. Als u de ouderavond-client wilt gebruiken dient u het bestand opnieuw weg te schrijven.
Betrouwbaar opgezet, inclusief garanties voor beschikbaarheid en performance.Eenvoudig opgezet, zonder garanties over beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid.

De titelbalk is donkergrijs.

PORTAL 1.21 De titelbalk is lichtblauw.

Alle andere zaken zijn gewoon mogelijk. 


  • No labels