Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata

Inleiding

Er is een nieuw scherm voor de Vakkenpakketten in de desktop. Vanaf schooljaar 2018-2019 werkt u altijd met het nieuwe scherm. Voor schooljaar 2017-2018 kunt u kiezen of u het nieuwe of het oude scherm gebruikt.

Deze pagina is voor u bedoeld, als u keuzepakketten heeft gedownload uit het portal, of geïmporteerd uit een ander programma. Zermelo Desktop zal de keuzepakketten niet altijd automatisch in een correct vakkenpakket omzetten. Een profielkeuze hoeft bijvoorbeeld niet te leiden tot het volgen van een vak, en een extra vak wilt u misschien niet opnemen in het vakkenpakket. Daarom kunt u zelf een vertaling maken tussen de keuzemogelijkheden in het keuzepakket en de vakken in het vakkenpakket. Op deze pagina leggen we uit hoe u deze vertaling maakt met behulp van het vertaalboek.

Situatie 1 : u heeft een digitaal keuzeformulier in het portal en beheert de keuzepakketten in het portal.

Situatie 2: u heeft de leerlingen via een ander programma laten kiezen (bijvoorbeeld: DeDecaan.net). Die keuzepakketten heeft u in het portal geïmporteerd.


DESKTOP Leerlingen >  Vakkenpakket


In beide situaties zult u in de desktop mogelijk een vertaling willen doen ten behoeve van het rooster. Dit hoofdstuk is dus in beide situaties relevant!

Werken met het oude vakkenpakkettenscherm

DESKTOP 3.10

Als u met het oude vakkenpakkettenscherm (met het vertaalboek) wilt werken, kunt u via Opties > Algemeen aangeven dat u niet wilt werken met het nieuwe vakkenpakkettenscherm.

Pakketten downloaden zonder portalconnector

DESKTOP 3.10

Als u verschillen heeft bij de vakkenpakketten, krijgt u bij het openen van het scherm Leerlingen > Vakkenpakket een scherm waarin staat bij welke afdeling er wijzigingen zijn. U kunt hier aangeven of u de wijzigingen wilt downloaden of niet.

Na het downloaden kunt u het scherm Vakkenpakket inclusief vertaalboek op dezelfde manier blijven gebruiken als bij desktopversies ouder dan 3.10.

Pakketten bekijken

In het scherm Vakkenpakketten klikt u aan de linkerkant de afdeling aan waarvoor u het vakkenpakket wilt bepalen. Kies bovenin het scherm via het menu voor Weergave en zorg dat het vinkje voor de optie Met keuzes aanstaat. Deze optie zorgt ervoor, dat bij een vak uit het vakkenpakket (of dat in het vakkenpakket zou moeten zitten) ook het pakketdeel of label waarin de optie gekozen is weergegeven wordt. In de kolom 'vrijst. portal' kunt u per leerling zien voor welk(e) keuzevak(ken) die leerling een vrijstelling heeft gekregen in het portal. U kunt de vrijstellingen apart vertalen in het vertaalboek. Hieronder komen we daarop terug.


Afhankelijk van de situatie in uw roosterbestand kunt u in het scherm Vakkenpakketten een aantal kleuren zien. Een rood vlakje geeft aan dat het vak wel in het vakkenpakket staat, maar dat dit volgens het keuzepakket niet zou moeten. Een geel vlakje wil zeggen dat het vak niet in het vakkenpakket staat maar dat dit volgens het keuzepakket wel zou moeten. Een groen vlakje betekent dat het vakkenpakket en het keuzepakket voor dit vak overeenkomen; dit is dus de gewenste situatie. Voor een uitgebreide uitleg van de gekleurde vlakjes klikt u bovenin het scherm op de knop <Legenda>.


Om te zorgen dat er enkel groene vlakjes overblijven en de vakkenpakketten van de leerlingen aansluiten bij de keuzepakketten die zij gekozen hebben, maakt u een vertaling in het vertaalboek.

Keuzepakket naar vakkenpakket vertalen

Een voorbeeld van een situatie waarin u wilt vertalen is de volgende. Leerlingen krijgen de mogelijkheid een extra vak te kiezen. Afspraak is dat dit extra vak niet wordt meegenomen bij het roosteren. U wilt dat alle leerlingen die een extra vak hebben gekozen dit vak niet in het vakkenpakket krijgen. U regelt dit in het vertaalboek. U komt daar door op de knop <Bewerk vertaalboek> te klikken.

Het vertaalboek inrichten

In het scherm van het vertaalboek ziet u in de kolom 'UKP keuze volledig' aan de linkerkant, alle keuzes die leerlingen konden maken. Op iedere regel staat een optie met een label, oftewel een keuzevak gekozen in een bepaald pakketdeel. In kolom 'Aant.' staat het aantal leerlingen dat deze optie met dit label heeft gekozen. Per regel geeft u aan hoe deze keuze vertaald moet worden naar het vakkenpakket. Boven de kolommen met witte vlakjes staan alle vakken die in de lessentabel van deze afdeling voorkomen. Ziet u onder de vakken niet enkel witte vlakjes maar ook andere kleuren, dan is uw vertaalboek al eens eerder ingericht. U kunt zelf bepalen of u verder wilt werken met die inrichting of opnieuw wilt beginnen. Om de inrichting leeg te maken en opnieuw te beginnen klikt u op de knop <Verwijder alle regels> onderin het scherm.

Als voorbeeld kijken we naar het vak aardrijkskunde, waarvoor de vertaling wordt gemaakt in de kolom 'ak' (dat is de afkorting van het vak):

Door te klikken in de kolom 'ak' op de regel 'ak_pv' maakt u dit witte vlakje groen en komt er een plusje in te staan. Daarmee geeft u aan dat alle leerlingen die 'ak' met het label 'pv' hebben gekozen in hun keuzepakket, het vak 'ak' in hun vakkenpakket krijgen. In de paarse regel onder de vaknaam 'ak' (in de afbeelding) kunt u zien dat er in dit geval 5 leerlingen zijn die aan deze vertaalregel voldoen en die daarom het vak 'ak' in hun vakkenpakket krijgen. Daarnaast kunt u in de kolom 'biol' zien dat 0 leerlingen op dit moment het vak 'biol' in hun vakkenpakket krijgen.
Zet u een groen vlakje op de regel 'ak_...', dan geeft u alle leerlingen die de optie 'ak' in het keuzepakket hebben gekozen, ongeacht met welk label, het vak 'ak' in hun vakkenpakket. Dit staat dus gelijk aan een groen vlakje op de regels 'ak_gem', 'ak_pf', 'ak_pv', 'ak_vrij'. Dat laatste kunt u echter niet op die manier invoeren, want u kunt maar één groen vlakje per kolom invullen.
Als u op twee regels voor het vak 'ak' een groen vlakje wilt zetten, dan moet u een extra vertaalregel aanmaken met de knop <Voeg vertaalregel toe>. Daarmee maakt u een tweede kolom 'ak' waarin u op een tweede regel een groen vlakje kunt zetten. In het voorbeeld zijn er nu 5 leerlingen die het vak 'ak' in hun vakkenpakket krijgen omdat ze de optie 'ak' hebben gekozen in het pakketdeel 'pv', en is er 1 leerling die het vak 'ak' in zijn vakkenpakket krijgt omdat hij of zij de optie 'ak' met het label 'vrij' heeft gekozen. Totaal krijgen dus 6 leerlingen het vak 'ak' in hun vakkenpakket.
Stel dat u alle leerlingen die de optie 'ak' hebben gekozen, ongeacht in welk pakketdeel, het vak 'ak' in hun vakkenpakket wilt geven, behalve de leerlingen die de optie 'ak' in het pakketdeel 'vrij' hebben gekozen. Dan zet u een groen vlakje op de regel 'ak_...', en met de rechtermuisknop een rood vlakje op de regel 'ak_vrij'. Nu voldoen er 5 leerlingen aan deze vertaalregel, er zijn namelijk 6 leerlingen die de optie 'ak' hebben gekozen, en 1 leerling krijgt het vak niet in zijn vakkenpakket omdat hij de optie 'ak' met het label 'vrij' heeft gekozen. U kunt dus wel een groen en een rood vlakje op één vertaalregel plaatsen, en u kunt ook meerdere rode vlakjes op één vertaalregel plaatsen (maar dus niet meerdere groene vlakjes). 

We gaan terug naar de situatie waarin u alle leerlingen die de optie 'ak' hebben gekozen, ongeacht in welk pakketdeel, het vak 'ak' in hun vakkenpakket wilt geven. Om dat voor elkaar te krijgen heeft u hierboven (bij de tweede afbeelding) een groen vlakje op de regel 'ak_...' gezet. In dit geval was dat echter niet nodig geweest, omdat de optie 'ak' in het keuzepakket exact gelijk is aan het vak 'ak' in het vakkenpakket. De vertaling zal daarom automatisch gemaakt worden door het programma. Dat betekent dat als u niets handmatig invoert in het vertaalboek, het programma automatisch alle leerlingen die de optie 'ak' hebben gekozen (ongeacht met welk label) het vak 'ak' in het vakkenpakket zal geven. Aan de groene kleur van de kolom 'ak' kunt u zien dat de vertaling automatisch gemaakt is. Ook ziet u daar het getal 6 staan, dat aangeeft dat 6 leerlingen dit vak krijgen in hun vakkenpakket. Wilt u niet dat alle leerlingen die 'ak' hebben gekozen het vak 'ak' in het vakkenpakket krijgen (bijvoorbeeld omdat de leerlingen met 'ak' als extra vak geen lessen van het vak gaan volgen), dan moet u dus alsnog handmatig een vertaling in het vertaalboek maken.

Belangrijk

Een optie uit het keuzepakket wordt alleen automatisch vertaald als de optie exact hetzelfde geschreven wordt als het vak in de lessentabel en in het vakkenpakket. Dit is ook hoofdlettergevoelig!

Wilt u de vaknamen gelijk maken aan de namen van de opties uit het keuzepakket, dan kunt u dat doen via Beheer > Vakken.


Vrijstellingen vertalen

Als u keuzepakketten heeft gedownload uit het Zermelo Portal, zijn er misschien leerlingen die vrijstellingen voor keuzevakken hebben gekregen in het portal. Die vrijstellingen zijn dan bij het downloaden van de keuzepakketten ook meegekomen in de desktop. Een vrijstelling is als label aan een keuzevak gekoppeld. Daardoor kunt u in het vertaalboek een aparte vertaling maken voor leerlingen die een keuzevak met het label 'vrijstelling' in hun keuzepakket hebben. Het keuzevak met het label 'vrijstelling' is een aparte regel in het vertaalboek geworden, waarvoor u dus apart kunt aangeven hoe deze keuze vertaald moet worden. In het voorbeeld ziet u hoe u alle leerlingen die 'ak' hebben gekozen het vak 'ak' in hun vakkenpakket geeft, behalve de leerlingen die een vrijstelling voor 'ak' hebben in hun keuzepakket.

Alle leerlingen een vak geven

U kunt er voor kiezen om álle leerlingen een vak in hun vakkenpakket te geven, los van het keuzepakket dat ze hebben ingevuld. Dit kan gemakkelijk zijn voor vakken zoals mentorles of Nederlands. Daarvoor klikt u op de onderste regel (deze is oranje) in de kolom van het juiste vak. Die kolom wordt nu oranje. Alle leerlingen in deze afdeling krijgen nu dit vak in hun vakkenpakket. Omdat deze manier van het toekennen van vakken losstaat van het keuzepakket van leerlingen, kunt u op deze manier ook vakken aan het vakkenpakket toevoegen die helemaal niet in het keuzeformulier voorkomen.


Uitzonderingen op individueel leerlingniveau

Daarnaast kunt u ook per leerling uitzonderingen maken. Dit doet u met de groene en rode regel. Als u voor een leerling een uitzondering wilt maken en die leerling een vak in zijn vakkenpakket wilt geven, klikt u op de groene regel in de kolom van het betreffende vak. Let op: als u in dezelfde kolom al een groen vlakje heeft staan voor een andere vertaling, dan moet u een extra vertaalregel aanmaken met de knop <Voeg vertaalregel toe>. U kunt namelijk, zoals eerder al gezegd, maar één groen vlakje per kolom invullen. U krijgt nu een lijst met alle leerlingen op deze afdeling te zien. U kunt nu één leerling aanklikken en die regel groen maken. Nu klikt u op <OK> om dit scherm te verlaten, en u ziet het leerlingnummer van deze leerling in een groen vlakje in het vertaalboek staan. Wilt u nog een andere leerling op deze manier hetzelfde vak toekennen, dan moet u weer een extra vertaalregel aanmaken.

U kunt ook een uitzondering maken voor een leerling die een vak juist niet in zijn vakkenpakket moet krijgen. Dit is eigenlijk een andere manier van een vrijstelling toekennen. Daarvoor klikt u in de rode regel in de kolom van het betreffende vak. U hoeft in dit geval nooit een extra vertaalregel aan te maken. Ook dan krijgt u een lijst met alle leerlingen op deze afdeling te zien. Als u daarin naar rechts scrolt ziet u in de laatste kolom welke leerlingen op dit moment voldoen aan de vertaalregel. De leerlingen waarvoor deze kolom geel is, krijgen op dit moment dit vak in hun vakkenpakket. Klikt u één van deze leerlingen aan, dan verdwijnt de tekst in deze kolom en wordt de regel rood. U heeft nu een uitzondering gemaakt voor deze leerling; eigenlijk zou hij of zij dit vak volgens het vertaalboek krijgen, maar door deze uitzondering is dat niet meer het geval. In tegenstelling tot de 'groene' uitzonderingen kunt u de 'rode' uitzondering wél voor meerdere leerlingen tegelijkertijd maken; u kunt dus meerdere leerlingen aanklikken. Met de knop <OK> verlaat u dit scherm en u ziet het leerlingnummer van deze leerling(en) nu in een rood vlakje in het vertaalboek staan. 


Tip

Met de knop <Focus aan/uit> kunt u het perspectief van het scherm veranderen om het wat overzichtelijker te maken. De vertaalregels (kolommen) worden dan per vak weergegeven. Links ziet u alle vakken staan en door te klikken gaat u naar een ander vak.

De vertaling uitvoeren

Na het inrichten van het vertaalboek wilt u de vertaling toepassen op de vakkenpakketten van de leerlingen.

  • Verlaat het vertaalboek met <OK>
  • In het scherm Vakkenpakket klikt u op de knop <Vertaalboek uitvoeren>

Ook als u later opnieuw de keuzepakketten downloadt omdat er wijzigingen zijn, kunt u er met <Vertaalboek uitvoeren> voor zorgen dat de vakkenpakketten aangepast worden aan de keuzepakketten. Ook dan zult u eerst verschillende kleuren zien staan, en na het uitvoeren van het vertaalboek enkel nog groene vlakjes. 

Ten onrechte ingedeelde leerlingen

Als u het scherm Vakkenpakketten verlaat met de knop <Toepassen en sluiten>, dan volgt (indien van toepassing) automatisch het scherm Ten onrechte ingedeelde leerlingen uit lesgroepen halen.

Dit scherm helpt u bij pakketwijzigingen, door aan te geven welke leerlingen in een lesgroep zijn ingedeeld voor een vak dat ze niet (meer) in hun vakkenpakket hebben. Het scherm in de afbeelding geeft bijvoorbeeld aan dat de bovenste leerling het vak 'kua' niet in haar pakket heeft, terwijl ze wel in de lesgroep H4.kua3 is ingedeeld. In de laatste kolom ziet u welke actie Zermelo voorstelt om dit op te lossen. U kunt deze actie aanpassen door op die tekst te klikken. In het voorbeeld kunt u op 'haal leerling uit groep' klikken; dit verandert dan in 'leerling NIET uit groep'.

Bovendien geeft het scherm ook aan wanneer leerlingen een verplichting voor een lesgroep hebben terwijl zij dat vak niet (meer) in hun vakkenpakket hebben. Dit wordt aangegeven op een aparte regel. In de laatste kolom ziet u dan staan dat Zermelo voorstelt om de verplichting voor die lesgroep bij de leerling weg te halen.

Als u tevreden bent met de acties die in de laatste kolom staan, klikt u op <OK> om deze acties uit te voeren. U hoeft deze leerlingen nu dus niet meer handmatig uit de lesgroep van hun 'oude' pakketvak te halen.

U heeft het vakkenpakket van de leerlingen nu correct ingevoerd in Zermelo. U heeft de mogelijkheid om de vakkenpakketten te exporteren naar een leerlingenadministratie-programma. Zie hiervoor Koppeling met SOM of Koppeling met Magister.


Trefwoorden

dispensatie, vertaalboek, keuzepakket, lespakket, vertaalregel, vak niet meeroosteren, rood vlakje, groen vlakje, pakketwijziging

  • Geen labels