Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Portal: algemeen

Los van de browserafhankelijke sneltoetsen, zijn er ook portalafhankelijke sneltoetsen. Via Ctrl+? ziet u een overzicht van de sneltoetsen. Deze zijn in twee categorieën verdeeld:

 1. Portal: dit zijn sneltoetsen die overal in het portal werken.
 2. Grid: dit zijn sneltoetsen die alleen in schermen werken met een grid, waarvoor er eerst geklikt moet worden in een regel. Een voorbeeld van een dergelijk is scherm in Beheer>Gebruikers, of Leerlingen> Overzicht.

Ja, in een groot deel van de schermen in het portal kunt u de volgorde van de kolommen wijzigen. De pagina's die dit kunnen hebben enkelvoudige kolomkoppen, deze pagina's hebben dus geen panelen bij de kolommen. U klikt de kolomkop aan die u wilt verplaatsen en sleept deze vervolgens naar rechts of naar links.

Ja, dat kan. Wanneer u met de rechtermuisknop op de kolomkop klikt, kunt u zelf een selectie maken. Meer over kolommen aanpassen.

Dat kan! Afhankelijk van uw rechten kunt u in het portal bij Roosters > Roosteroverzichten, lokalen- en docentenoverzichten raadplegen. Door te filteren op huidige tijdstip, ziet u snel wie of wat beschikbaar is. Meer informatie.

Gebruikersbeheer

U kunt per schoolfunctie aangeven of ze de gegevens alleen mogen bekijken, of dat de deze ook mogen bewerken. Dit kunt u per roosterproject instellen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij Schoolfuncties.

In het portal kunt u de afdelingsdeelname verwijderen en een nieuwe toevoegen. U doet dit bij: Leerlingen > Overzicht of lees hier meer over dit onderwerp

Dat kan via de wizard "Werknemer toevoegen". In het portal bij Personeel > Overzicht, kunt u middels de knop <Toevoegen> de wizard starten.

Keuzelessen

U kunt per week de capaciteit van een keuzeles aanpassen:

 1. Ga naar Roosters > Afspraken
 2. Selecteer de juiste week
 3. Filter op 'Hele week'
 4. Filter in de kolom 'K' op de keuzelessen
 5. Zet een vinkje voor de kolom 'Cap' en pas de capaciteit handmatig aan

Deze handeling is ook in bulk te doen. U selecteert alle lessen waarvoor u de capaciteit wilt aanpassen en klikt op <Bulkwijziging>.

Zermelo App

De app is beschikbaar voor Android, Windows en iOS. Meer over de Zermelo App.

In de oudere versie van de app kan u hier last van hebben als u te weinig ruimte op uw telefoon of tablet heeft. Als u de laatste versie van de app downloadt (hoger dan 1.4.6) zult u hier geen last meer van hebben.

Roosteren

Het bestand dat één of meerdere weken/dagen mist in een roosterbestand, kunt u eenvoudig repareren. Hiervoor opent u in het betreffende bestand de jaarplanner. U selecteert het juiste tijdvak en via de kalender kunt u dagen (de)selecteren. Nadat u de jaarplanner heeft afgesloten met het groene vinkje ziet u dat de groene balk is aangepast. Meer over de jaarplanner.

U heeft tijdvak 1 verwijderd uit uw basisrooster, en/of alle lessen van het tijdvak verwijderd. Het Groepen en Lessen scherm klopt daardoor niet meer. U kunt dit op 2 verschillende manier oplossen. Welke methode het beste is, hangt af van uw situatie.

Situatie 1: U heeft geen tijdvak 1 meer in de jaarplanner en ook geen lessen van tijdvak 1 in uw lesdomein.

 1. U lost dit op door tijdvak 1 opnieuw aan te maken in de jaarplanner.
 2. Baseer het nieuwe tijdvak 1 op tijdvak 2.
 3. Tijdvak 1 is nu identiek aan tijdvak 2.
 4. U heeft nog een aantal verschillen met het portal, deze kunt u zelf oplossen in het Groepen en Lessen scherm.

Situatie 2: U heeft nog wel een tijdvak 1, maar geen lessen van tijdvak 1 in uw lesdomein.

 1. Ga naar het lesdomein.

 2. Vervang in de kolom Tdv 'tv2' door 'tv1,tv2'.

 3. Selecteer alle lessen en splits de lessen per tijdvak via het menu Lesdomein > Maak losse lessen per tijdvak op selectie.

 4. Tijdvak 1 is nu identiek aan tijdvak 2.

 5. U heeft nog een aantal verschillen met het portal, deze kunt u zelf oplossen in het Groepen en Lessen scherm.

Dat kan voor leerlingen en voor docenten. In het basisscherm Leerlingen en Docenten kunt u op de cel klikken in de kolom "tvb". De kleur verandert naar oranje en de tekst wijzigt in "apart".

Onderwijskundige randvoorwaarden kunt u niet voor verschillende tijdvakken verschillend inrichten. U kunt op het moment dat u het nieuwe tijdvak gaat roosteren de randvoorwaarde aanpassen, maar zet de randvoorwaarde weer terug wanneer u de automaten ook nog aanzet voor een wijziging in het lopende tijdvak.

In de jaarplanner, bij het menu Beheer, is het mogelijk om een tijdvak te deactiveren. Om een tijdvak te deactiveren klikt u het vinkje in de kolom 'actief' bij het betreffende tijdvak uit.

U kunt het rooster van het gedeactiveerde tijdvak niet meer optimaliseren en de strafpunten van dat tijdvak worden niet meer getoond. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als tv1 is afgelopen en u aan het roosteren bent voor het 2e of 3e tijdvak.

De zogenaamde kop-staartconstructie kunt u prima regelen met de uitgebreide leerlingrandvoorwaarden. Het principe is de betreffende lessen in een lesverzameling te zetten. Alle andere lessen zet u ook in een lesverzameling. Als voorbeeld nemen we de mentorlessen van 4 vwo. We maken een lesverzameling van de mentorlessen in 4 vwo en we maken een lesverzameling van alle andere lessen in 4 vwo. De truc is nu om een wisselrandvoorwaarde te maken die het aantal wissels tussen beide verzameling beperkt. Immers, wanneer de leerlingen eerst een niet-mentorles zouden hebben, vervolgens een mentoruur en daarna weer enkele niet-mentorlessen, wordt er 2 keer gewisseld. Als we slechts één keer wisselen toestaan, zorgen we ervoor dat er of met een mentorles gestart wordt of met een mentorles geëindigd wordt.


We hebben een uitgebreide technische instructie voor u beschikbaar.

U kunt eenvoudig de Atlas module aanvragen door u in te schrijven op deze pagina. Hoe u Atlas gebruikt wanneer u de module heeft leest u hier terug Roosteren met Atlas.

Ouderavond

Dat kan. Hoe u ouders/verzorgers en de relatie met de leerlingen kunt importeren, wordt hier beschreven.

Bij Leeringen > Overzicht > Eigenschappen kunt u een vinkje zetten in de kolom 'Aparte gesprekken ouders'. Dit doet u voordat u gespreksmogelijkheden in de client aanmaakt. Mocht u dit op een later moment willen doen, dan moet u:

 1. Eerst de gespreksmogelijkheden voor deze leerlingen verwijderen
 2. De vinkjes bij leerlingen zetten voor aparte gesprekken voor ouders
 3. Daarna opnieuw de gespreksmogelijkheden voor deze leerlingen genereren.

Na het volgen van deze stappen zullen de gespreksmogelijkheden daadwerkelijk apart zijn aangemaakt voor de (gescheiden) ouders.

Managementinfo

De tabellen bij de lesstatistiek geven een totaal in de cel "alle". Deze kan afwijken van de som van alle waarden in die kolom. Dit verschil kan ontstaan door de aanwezigheid van gekoppelde lessen. Stel dat er in 4 en 5 gymnasium een gekoppelde les is voor het vak grieks. Bij de afdeling 4gym komt de les voor en bij de afdeling 5gym ook. In totaal is het 1 les, maar bij beide afdelingen staat de les ook vermeld.

Bij het doorrekenen van een project wordt er voor elke lesdag die voorkomt in dat schooljaar een tabel aangemaakt. Per dag wordt voor elke afdeling, leerling, stamklas, lesgroep, lokaal en docent bijgehouden welke lessen gegeven zijn en vervallen zijn. Wanneer u een jaaroverzicht opent, worden de getallen in die tabellen geraadpleegd. Elk weekbestand dat gearchiveerd wordt, wordt doorgerekend. In feite zou het dus voldoende moeten zijn, om éénmalig uw project door te rekenen voor het afknippen van de eerste week. Vervolgens wordt voor elke week die u archiveert, de tabel opnieuw berekend.

Er gelden echter de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer u na doorrekenen nog leerlingtaken aanmaakt/wijzigt
 • Wanneer u na doorrekenen de lesperiode nog wijzigt
 • Wanneer u na doorrekenen de lessentabel nog wijzigt

Wanneer u alleen de tabellen van de lesstatistiek raadpleegt, hoeft u helemaal niet door te rekenen!

Leerlingtaken dient u altijd aan te maken in het basisrooster. Leerlingtaken in andere roosterbestanden worden niet meegenomen. Wellicht heeft u leerlingtaken aangemaakt nadat het project is doorgerekend. In dat geval dient u het basisrooster nogmaals door te rekenen. Meer over leerlingtaken.


Dagroosteren

Dat kan. U kunt een reeds gearchiveerd bestand terugzetten. Vervolgens kunt u het bestand gewoon openen in de dagroostermodule. Let op: alleen de meest recente versie van het weekbestand wordt gearchiveerd. Wanneer u een dergelijk bestand terugplaatst uit het archief, heeft u dus slechts 1 versie.

In het Basisrooster kunt u via Beheer > Jaarplanner de week die was afgeknipt weer actief maken. Dit doet u door het tijdvak te selecteren waarin de week valt, in de kalender kunt u de week actief maken door deze te selecteren, de week kleurt nu groen. Hierna kunt u met Dagen afknippen een dagroosterbestand maken van de betreffende week. 

In het roosteroverzicht Groepen kan het voorkomen dat er lessen van andere groepen worden getoond. De oorzaak hiervan is meestal een leerling die recentelijk van klas gewijzigd is. Bij het opvragen van een groepsrooster checkt het portal eerst welke leerlingen er volgens het portal in deze groep zitten (Leidend hiervoor zijn de roostergroepindelingen). Bij deze leerlingen worden vervolgens alle lessen en afspraken gezocht die via het (dag)rooster uit de desktop gepubliceerd zijn. 

Wanneer een leerling overstapt van lesgroep zult u daarom, naast de groepsdeelname in het portal, ook het (basis)rooster moeten verversen.

Voor het dagrooster betekent dit dat, naast het actuele dagrooster, ook versie 1 van het dagrooster met de aangepaste groepsindeling opnieuw gepubliceerd moet worden om deze fout te herstellen.

Soms is er een rooster gepubliceerd voor een dag, bijvoorbeeld Goede Vrijdag, waarop de lessen toch niet door gaan. Als deze dag al is weggehaald uit de jaarplanner, dient u de volgende stappen te ondernemen om het rooster voor deze dag uit het portal te verwijderen:

 1. Selecteer het juiste dagroosterbestand
 2. Ga naar Beheer > Jaarplanner
 3. Selecteer het tijdvak
 4. Bekijk de datum waarvoor het rooster verwijderd moet worden. Zorg ervoor dat deze dag ACTIEF staat (groen).
 5. Klik op het groene vinkje
 6. Ga naar Publiceren > Bekijk roosters
 7. Selecteer alleen de dag waarvoor het rooster verwijderd moet worden
 8. Filter op 'Totaaloverzicht'
 9. Shift-klik op de kolom 'Verwijderen?' om in één keer voor alle afspraken een vinkje te plaatsen
 10. Klik op de delete-knop:
 11. Ga opnieuw naar Beheer > Jaarplanner en haal de dag weer uit het bestand

Toetsen en mondelingen

Dat kan. We hebben zelfs al voor een groot deel voor uw gedaan! Jaarlijks maken wij voor de verschillende leerwegen / opleidingen, een toetsroosterbestand aan. De verschillende examens staan al op de juiste dag en tijden ingeroosterd. We hebben een tutorial voor u geschreven, waarin u precies kunt lezen welke werkwijze u kunt hanteren.

We hebben de handelingen voor u op een rijtje gezet!

Formatie

Het is belangrijk om de algemene opzet van Zermelo goed te begrijpen.

Opzet

Aanstellingen

Verloven

Totaal

Planning

aanstellingen (vast én tijdelijk) "eigen uren"

verloven invloed op jaartaak

netto aanstelling

Onderhoud

uitbreidingen, vervangen van een collega, niet om "eigen uren"

verlof voor een deel van het jaar of snipperdagen

flexibele laag

Totaal

alle uitbetalingen

alle verloven


Ofwel:

Opzet

Aanstellingen

Verloven

Totaal

Planning

Bij planningsaanstellingen zet u alle aanstellingen (vast én tijdelijk), die iemand krijgt om zijn "eigen uren" te geven. Ook een tijdelijke uitbreiding die specifiek bedoeld is om het hele jaar een extra les te kunnen geven, valt hier onder. Start of stopt iemand gedurende het jaar, dan gaat het ook om een planningsaanstelling als het eigen lessen betreft.

Bij planningsverloven zet u alle verloven die van invloed zijn op iemands jaartaak en dus op zijn eigen uren. Gaat iemand door een verlof het hele jaar bepaalde lessen niet geven, dan is er dus sprake van een planningsverlof.

De meeste scholen noemen dit de netto aanstelling. Deze bepaalt x 1659 de inzet voor dat schooljaar. Deze vindt u terug op de formatiekaart in één gezamenlijke kolom.

Onderhoud

Bij uitbreidingen (onderhoudsaanstellingen) zet u de aanstellingen die nodig zijn om lessen te vervangen van een collega. Het gaat niet om "eigen uren" maar altijd over vervangingen. Het vervangen betreft zowel lessen als taken.

Bij onderhoudsverloven zet u verloven voor een deel van het jaar. Ook snipperdagen vallen onder een onderhoudsverlof. Het is niet altijd makkelijk om precies in de inzet aan te geven wie welke lessen overneemt of welke taken er vervallen. Wel is er een mogelijkheid om de inzet voor deze periode terug te brengen naar 0.

Dit is de flexibele laag van het onderhoud. U ziet uitbreidingen en verloven in twee aparte kolommen terug op de formatiekaart.

Totaal

Dit zijn alle uitbetalingen. U vindt hiervoor twee schermen in de aanstellingen.

Dit zijn alle verloven. U vindt deze in één scherm Verloven onder de aanstellingen.

Op de formatiekaart komen de cumulatieve gegevens terug in de laatste kolom.

Op de formatiekaart ziet u bovenin een samenvatting van alle gegevens. Eronder staan de details van alle gegevens.


In bovenstaand voorbeeld zie we een docent die een aanstelling in de planning heeft van 0,7 fte. Daarbij heeft hij twee soorten verlof: één in de planning én een verlof in het onderhoud. Deze docent is in de periode januari en februari een periode afwezig. Zijn lessen worden gedurende die periode overgenomen.

De docent heeft een kleine klus in de uitbreiding staan, hij neemt een korte periode één les over van een collega. Omdat hij nog een positief saldo had staan in de planning is besloten deze uren over te boeken van de planning naar het onderhoud zodat het op deze manier tegen elkaar wegvalt.

Bij het onderhoudsverlof zijn niet exact alle lessen en taken die de docent in januari en februari niet draait, tot in detail opgenomen. Dit geeft nu in de berekening een negatieve waarde en ook in het totaal. Omdat veel scholen dit niet doen, kunt u instellen dat altijd het saldo bij een verlof op 0 komt te staan. U krijgt dan de volgende formatiekaart:


Zoals u ziet is er een extra regel bijgekomen, genaamd afwezigheid lessen en taken onderhoudsverlof. Daar wordt standaard het getal overgenomen dat staat bij "Beschikbaar voor lessen en taken".

De totalen zijn nu weer kloppend. In de details van de pagina ziet u wel welke lessen er overgenomen zijn en door wie.

Niet bij ieder onderhoudsverlof geeft u in detail aan welke lessen en taken er exact vervangen worden. Dit is omdat het soms in de dagroosters geregeld wordt en op die manier dus bij de incidentele vervanging terecht komt. Om er voor te zorgen dat u ook niet alles tot in detail hoeft uit te werken, is de mogelijkheid gemaakt om in de formatiekaart de vermindering van de inzet van de docent terug te brengen naar 0, ongeacht welke uren u exact opgenomen heeft in uw portal. Dit is ook gedaan om te voorkomen dat u steeds met docenten in gesprek moet over de totalen. We adviseren scholen om deze mogelijkheid te gebruiken. Op het moment dat dit in de software is verwerkt, is de oude berekening aan blijven staan, om er voor te zorgen dat er geen verschillen ontstaan in de berekeningen. Iedere school moet dit dus zelf doen. U vindt dit bij Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen:

Uw saldo van het persoonlijk budget is opgebouwd uit uw persoonlijk budget van het huidige roosterproject - van uw werknemer heeft opgenomen in huidige roosterproject + het saldo voor voorgaande roosterprojecten. U kunt controleren wat hier is ingesteld door op het vergrootglas achter uw beschikbare saldo te klikken. Dit kan zowel voor uw basis budget als voor uw aanvullende budget.

U kunt met de rechtermuisknop op de kolomkop klikken om meerdere kolommen zichtbaar te maken. Hier kunt u bijvoorbeeld de kolom 'Oud saldo basis budget handmatig?' aanzetten. Zo kunt u zien of er handmatige saldo's voor uw budgetten zijn ingesteld.

Als u een les hebt met meerdere docenten kunt u die bij Personeel > Lessenverdeling op de lesgroep zetten door één docent aan te klikken en dan met Ctrl + klik de andere docent(en) ook op de les te zetten. Vervolgens gaat u (via het vergrootglas) naar Personeel > Lessenverdeling (details) en geeft hier aan hoeveel uur elke docent geeft. Let u hierbij op dat uw lesuren stijgen. De lesuren die u in dit scherm ziet staan zijn het aantal lesuren dat u moet uitbetalen, niet het aantal lesuren dat uw leerlingen onderwijs krijgen. 

Decaan

Ja dat kan. Als u wilt dat een leerling bijvoorbeeld alleen een vak kan kiezen als hij dat vak vorig jaar ook had, kunt u dat inbouwen. We hebben een tutorial gemaakt om u stap voor stap te laten zien hoe dit werkt.

We gaan er vanuit dat de leerlingen in het portal een pakket hebben voor het huidige jaar. Wanneer de leerlingen worden geprognosticeerd naar het volgende schooljaar heeft u de mogelijkheid het pakket van het vorige jaar over te nemen. In het portal kunt u dit regelen bij Leerlingen > Pakketkeuze > tabblad Keuzepakketten. Wanneer er minimaal 1 leerling is geselecteerd, kunt u de knop <Pakket vorig jaar overnemen> gebruiken. Meer over het overnemen van pakketten.

Mogelijk zijn er in het keuzeformulier keuzes gebruikt, die nog niet aan een afdeling zijn gekoppeld. Het is op dat moment niet mogelijk voor leerlingen om het formulier te doorlopen. U zult eerst in het portal bij Onderwijs > Keuze-aanbod de keuzes aan de afdeling moeten koppelen. Mocht dit het probleem niet oplossen doorloop dan de stappen op de pagina Een keuzeformulier publiceren.

Ja, dat kan. De mentor kan bij Leerlingen > Prognoses . tabblad Prognoses (details) de vakken van de leerlingen zien.

Stel u had in uw desktop verkeerde vakafkortingen staan, welke naar het portal zijn gemigreerd. Deze wilt u graag aanpassen naar de correcte afkorting.

Indien de afkorting nog niet voorkomt in uw portal dan kunt u het vak hernoemen naar juiste vak bij Beheer > Portal-inrichting > Keuzes. Let hierbij wel op dat deze vakbenaming dan voor het gehele portal wordt aangepast. Indien u slechts op één afdeling de afkorting wilt veranderen, dan moet u ook het onderstaande stappenplan volgen.

Komt de afkorting wel al voor in uw portal, dan moet u de volgende stappen doorlopen om het vak te kunnen aanpassen:

 • Koppel het juiste vak aan de afdeling (Onderwijs > Keuze-aanbod > Keuze-aanbod)
 • Ga naar het overzicht van de keuzepakketten (Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzepakketten)
 • Selecteer de betreffende afdeling en maak een export van het keuzepakket
 • Kies vervolgens voor de optie importeren waarbij het zojuist gemaakte exportbestand weer wordt ingelezen
 • De vakafkortingen in het bestand worden automatisch gekoppeld aan de keuze op deze afdeling. Bij de foutieve keuze kiest u voor een vertaling naar de juiste vakafkorting
 • Wis daarna bij alle leerlingen in bulk het foutieve vak

Koppelingen

Ja, op dit moment zijn er koppelingen met Somtoday, Magister, Itslearning, Office 365, Azure AD en Microsoft AD. Wilt u hier meer over weten? Kijkt u vooral op onze beheerdershandleiding

LDAP

 • ebruiker vult zijn gebruikersnaam en wachtwoord in zoals bekend in het Zermelo Portal. Dit kan zijn afkorting/leerlingnummer zijn of zijn "Extra gebruikersnaam".
 • Een van onze servers bekijkt de instellingen voor deze gebruiker en produceert een LDAP gebruikersnaam (userPrincipalName o.i.d.)
 • De server maakt verbinding met jullie LDAP server op het opgegeven adres en poort. Dit is nog een onbeveiligde verbinding.
 • Als de verbinding gemaakt is en TLS staat aan stuurt onze server het STARTTLS commando en dan wordt de verbinding omgezet naar een versleutelde verbinding. Als dat is ingesteld controleert onze server het beveiligingscertificaat van jullie LDAP server.
 • Onze server probeert nu over de versleutelde verbinding in te loggen op de LDAP server. Als dit lukt mag de gebruiker ook het portal in, lukt het niet krijgt de gebruiker "ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord" te zien.

Bij gebruik van een beveiligde LDAP verbinding (met een geldig certificaat) is het laten inloggen via LDAP een veilig systeem. Het belangrijkste nadeel is dat uw leerlingen en docenten hun schoolwachtwoord invoeren op een server van ons. Als er ingebroken zou worden op onze server zouden kwaadwillenden de wachtwoorden kunnen onderscheppen van de mensen die op dat moment inloggen. ADFS heeft dit nadeel niet aangezien het wachtwoord op een server van de school zelf wordt ingevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op Single sign-on met SAML 2.0 (Active Directory: Azure, ADFS).

Het kan zijn dat u gebruik kunt maken van een principalname in de vorm van een mailadres. Dan gaat het vaak goed.

Zo niet, raden wij aan om de principal_template in te stellen voor de leerlingen en voor de docenten het veld "LDAP gebruikersnaam"/"userPrincipalName" te gebruiken.

Voor informatie over de koppeling met ADFS zie: Single sign-on met SAML 2.0 (Active Directory: Azure, ADFS).Op deze pagina