Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata


Het portal

Algemeen

 Desktop, portal, app ... Wanneer gebruik ik welke software?

We kunnen ons voorstellen dat u zich dit afvraagt! We hebben de verschillende onderdelen voor u op een rij gezet.

 Hoe kan ik data wijzigen in het portal?

Enkele schermen zijn voorzien van een schrijfbeveiliging. Rechts bovenin ziet u de volgende knop: U kunt hierop klikken om in de bewerkbare velden data aan te passen.

U kunt ook met sneltoets 'B' navigeren naar de knop Bewerken en deze vervolgens aan- of uitzetten met Enter of Spatiebalk. De precieze sneltoets hangt af van het gebruikte besturingssysteem en browser.

Op pagina's zonder schrijfbeveiliging kunt u een veld bewerken door te dubbelklikken.

De inhoud van sommige cellen kunt u handmatig overschrijven. U zet dan een vinkje onder het potloodje voor de cel die u wilt bewerken. Vervolgens kunt u aanpassingen doen in de geselecteerde rij door te dubbelklikken waar u wilt bewerken.

 Zijn er sneltoetsen in het portal?

Los van de browserafhankelijke sneltoetsen, zijn er ook portalafhankelijke sneltoetsen. Via Ctrl+? ziet u een overzicht van de sneltoetsen. Deze zijn in twee categorieën verdeeld:

 1. Portal: dit zijn sneltoetsen die overal in het portal werken.
 2. Grid: dit zijn sneltoetsen die alleen in schermen werken met een grid, waarvoor er eerst geklikt moet worden in een regel. Een voorbeeld van een dergelijk is scherm in Beheer>Gebruikers, of Leerlingen> Overzicht.
 Kan ik de volgorde van kolommen wijzigen?

Ja, in een groot deel van de schermen in het portal kunt u de volgorde van de kolommen wijzigen. U klikt de kolomkop aan die u wilt verplaatsen en sleept deze vervolgens naar rechts of naar links.

 Kan ik kolommen zelf aan/uit zetten?

Ja, dat kan. Wanneer u met de rechtermuisknop op de kolomkop klikt, kunt u zelf een selectie maken. Meer over kolommen aanpassen.

Beheer

 Kunnen we gebruik maken van LDAP?

Ja, dat kan! We hebben een compleet stappenplan voor u gemaakt. Hierin staat precies beschreven wat en hoe u dit instelt.

 Hoe kan ik een gebruiker verwijderen?

Een gebruiker kan niet zomaar in het portal verwijderd worden. De leerling of docent heeft een bepaalde historie, die bewaard dient te worden. Toch kan het prettig zijn, gebruikers die geen actuele rol meer spelen, niet steeds in beeld te krijgen. U kunt in deze gevallen de gebruiker archiveren. In het menu Beheer > Gebruikers kunt u één of meerdere gebruikers selecteren en archiveren met de daarvoor bestemde knop <Archief>. Meer over het toevoegen en verwijderen van gebruikers

 Waar pas ik een geboortedatum of adres aan in het portal?

In het portal zijn de geboortedatum en adresgegevens van gebruikers standaard verborgen. U kunt bij Beheer > Gebruikers deze gegevenskolommen zichtbaar maken via de menuoptie Kolommen achter de rechtermuisknop. Hierna kunt u in dit scherm een geboortedatum of adresgegevens aanpassen.

 Ik heb twee-factor-authenticatie (2FA) ingesteld voor mijn account op het portal. Wat doe ik als ik een nieuwe telefoon heb?

U logt in met de authenticatiecode van uw oude telefoon, en schakelt met uw oude telefoon twee-factor authenticatie uit. Daarna schakelt u deze weer in maar dan koppelt u uw nieuwe telefoon. Als u niet (meer) weet hoe u dit moet doen, dan volgt u de stappen op onze handleiding.

 Ik heb twee-factor-authenticatie (2FA) ingesteld voor mijn portal-account. Wat doe ik als mijn telefoon kapot of gestolen is?

U neemt contact op met de beheerder of admin van het portal van uw school. De beheerder van het portal kan via het menu Beheer > Gebruikers de twee-factor-authenticatie van de gebruiker deactiveren. U kunt dan weer inloggen met alleen uw wachtwoord. Met uw gerepareerde of nieuwe telefoon kunt u de twee-factor-authenticatie weer inschakelen.

 Ik heb twee-factor-authenticatie (2FA) ingesteld voor mijn portal-account. Maar mijn code bij inloggen is incorrect, wat moet ik doen?

Het kan zo zijn dat de tijd van uw Google Authenticator en de server waarop de code gegenereerd wordt niet synchroon loopt. Hierdoor is de code die u in beeld krijgt niet de juiste omdat hij verouderd is. Bij Google Authenticator is dat op te lossen door op de puntjes te klikken rechts boven en dan te kiezen voor 'instellingen'. U klikt op 'Tijdcorrectie voor codes' en drukt op 'Nu synchroniseren'. U krijgt een melding dat u weer gesynchroniseerd bent en u kunt nu weer inloggen met de 2FA.

Onderwijs

 Kan ik iemand kijkrechten geven voor de prognoses?

Ja, dat kan, mits er bij u op school afspraken zijn gemaakt over welke groepen mensen dit mogen. U kunt voor mentoren en teamleiders aangeven of ze de gegevens alleen mogen bekijken, of dat de deze ook mogen bewerken. Meer informatie hierover kunt u vinden bij Schoolfuncties.

 Waar kan de formatiebeheerder de onderwijsvraag zien/bepalen?

De onderwijsvraag kunt u in het portal bewerken via het onderdeel Onderwijs > Geplande Groepen. Meer over de Geplande Groepen en Geplande Lessen.

Leerlingen

 Kan een mentor de keuzepakketten van zijn/haar leerlingen bekijken?

Ja, dat kan. De mentor kan bij Leerlingen > Prognoses . tabblad Prognoses (details) de vakken van de leerlingen zien.

 Waar kan ik een leerling tussentijds van afdeling wijzigen?

In het portal kunt u de afdelingsdeelname verwijderen en een nieuwe toevoegen. U doet dit bij: Leerlingen > Overzicht of lees hier meer over dit onderwerp

 Kan iemand in het portal de leerlingen in stamklassen indelen?

Ja, dat kan! Het is mogelijk de teamleider hiervoor rechten te geven. In het portal gaat u als roostermaker naar Onderwijs > Afdelingen. In de kolom <Stamklasindeling> bepaalt u of het portal of de desktop leidend is. In het geval van de desktop, betekent het dat u als roostermaker in de desktop de stamklasindeling vastlegt. In het geval u hier kiest voor portal, dan kunt u een teamleider rechten geven. Deze kan dan in het portal de stamklasindeling bepalen welke u vervolgens downloadt via de portalconnector.

Als u bij een afdeling heeft aangegeven dat het portal leidend is, kan deze in het portal bij Leerlingen > Roostergroepindelingen > Stamklassen, de stamklasindeling bepalen.


 Hoe krijg ik de opmerkingen bij keuzepakketten in beeld?
 • Ga in het portal naar Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzepakketten.
 • Houdt de cursor boven een kolomkop, bijvoorbeeld 'Ment'.
 • Er verschijnt een pijltje in deze cel. Klik op dit pijltje.
 • Ga in het menu dat nu verschijnt naar Kolommen > Pakket-opmerking.

De opmerking die bij het pakket van de leerling hoort komt nu in beeld. Deze instelling moet elke keer dat u opnieuw inlogt opnieuw gedaan worden.


Roosters

 Waarom zie ik in het klassenrooster soms lessen van verkeerde klassen?

In het roosteroverzicht Groepen kan het voorkomen dat er lessen van andere groepen worden getoond. De oorzaak hiervan is meestal een leerling die recentelijk van klas gewijzigd is. Bij het opvragen van een groepsrooster checkt het portal eerst welke leerlingen er volgens het portal in deze groep zitten (Leidend hiervoor zijn de roostergroepindelingen). Bij deze leerlingen worden vervolgens alle lessen en afspraken gezocht die via het (dag)rooster uit de desktop gepubliceerd zijn. 

Wanneer een leerling overstapt van lesgroep zult u daarom, naast de groepsdeelname in het portal, ook het (basis)rooster moeten verversen.

Voor het dagrooster betekent dit dat, naast het actuele dagrooster, ook versie 1 van het dagrooster met de aangepaste groepsindeling opnieuw gepubliceerd moet worden om deze fout te herstellen.

 Hoe kan ik een gepubliceerd rooster weer verwijderen?

Soms is er een rooster gepubliceerd voor een dag, bijvoorbeeld Goede Vrijdag, waarop de lessen toch niet door gaan. Als deze dag al is weggehaald uit de jaarplanner, dient u de volgende stappen te ondernemen om het rooster voor deze dag uit het portal te verwijderen:

 1. Selecteer het juiste dagroosterbestand
 2. Ga naar Beheer > Jaarplanner
 3. Selecteer het tijdvak
 4. Bekijk de datum waarvoor het rooster verwijderd moet worden. Zorg ervoor dat deze dag ACTIEF staat (groen).
 5. Klik op het groene vinkje
 6. Ga naar Publiceren > Bekijk roosters
 7. Selecteer alleen de dag waarvoor het rooster verwijderd moet worden
 8. Filter op 'Totaaloverzicht'
 9. Shift-klik op de kolom 'Verwijderen?' om in één keer voor alle afspraken een vinkje te plaatsen
 10. Klik op de delete-knop:
 11. Ga opnieuw naar Beheer > Jaarplanner en haal de dag weer uit het bestand

Op deze pagina


Zermelo App

 Voor welk platform is de app beschikbaar?

De app is beschikbaar voor Android, Windows en iOS. Meer over de Zermelo App.

 Waarom wordt mijn app steeds ontkoppeld?

In de oudere versie van de app kan u hier last van hebben als u te weinig ruimte op uw telefoon of tablet heeft. Als u de laatste versie van de app downloadt (hoger dan 1.4.6) zult u hier geen last meer van hebben.

Delegeercentrum 

 Heb ik het delegeercentrum nog nodig voor schooljaar 2017-2018?

U heeft het delegeercentrum niet meer nodig. De gedelegeerde taken kunnen in het portal worden uitgevoerd.

Roosteren

 Het basisrooster mist enkele weken. Hoe repareer ik dit?
Het bestand dat één of meerdere weken/dagen mist in een roosterbestand, kunt u eenvoudig repareren. Hiervoor opent u in het betreffende bestand de jaarplanner. U selecteert het juiste tijdvak en via de kalender kunt u dagen (de)selecteren. Nadat u de jaarplanner heeft afgesloten met het groene vinkje ziet u dat de groene balk is aangepast. Meer over de jaarplanner.
 Ik heb (de lessen van) tijdvak 1 uit mijn basisrooster verwijderd, nu heb ik verschillen in het Groepen en Lessen scherm. Hoe los ik dit op?

U heeft tijdvak 1 verwijderd uit uw basisrooster, en/of alle lessen van het tijdvak verwijderd. Het Groepen en Lessen scherm klopt daardoor niet meer. U kunt dit op 2 verschillende manier oplossen. Welke methode het beste is, hangt af van uw situatie.

Situatie 1: U heeft geen tijdvak 1 meer in de jaarplanner en ook geen lessen van tijdvak 1 in uw lesdomein.

 1. U lost dit op door tijdvak 1 opnieuw aan te maken in de jaarplanner.
 2. Baseer het nieuwe tijdvak 1 op tijdvak 2.
 3. Tijdvak 1 is nu identiek aan tijdvak 2.
 4. U heeft nog een aantal verschillen met het portal, deze kunt u zelf oplossen in het Groepen en Lessen scherm.

Situatie 2: U heeft nog wel een tijdvak 1, maar geen lessen van tijdvak 1 in uw lesdomein.

 1. Ga naar het lesdomein.
 2. Vervang in de kolom Tdv 'tv2' door 'tv1,tv2'.
 3. Selecteer alle lessen en splits de lessen per tijdvak via het menu Lesdomein > Maak losse lessen per tijdvak op selectie.
 4. Tijdvak 1 is nu identiek aan tijdvak 2.
 5. U heeft nog een aantal verschillen met het portal, deze kunt u zelf oplossen in het Groepen en Lessen scherm.
 Kan ik een overzicht printen van de ingevoerde wensen en eisen van docenten?

Dat is mogelijk. In de desktop bij Docenten > Beschikbaarheden, heeft u de mogelijkheid een exportweergave aan te zetten (knop <Exportweergave>). Als u vervolgens het scherm afdrukt (rechtermuisknop linksbovenaan) heeft u cellen met "v" voor verboden vrije dagen en cellen met "o" voor een onbepaalde vrije voorkeursdag. Daarnaast zijn ook de standaard symbolen zichtbaar, zoals de = voor een blokkade en de 1,2,3 voor voorkeurs vrije dagen. Meer over de beschikbaarheden van docenten.

 Ik wil graag voor het 2e tijdvak afwijkende randvoorwaarden. Kan dat?

Dat kan voor leerlingen en voor docenten. In het basisscherm Leerlingen en Docenten kunt u op de cel klikken in de kolom "tvb". De kleur verandert naar oranje en de tekst wijzigt in "apart".

Onderwijskundige randvoorwaarden kunt u niet voor verschillende tijdvakken verschillend inrichten. U kunt op het moment dat u het nieuwe tijdvak gaat roosteren de randvoorwaarde aanpassen, maar zet de randvoorwaarde weer terug wanneer u de automaten ook nog aanzet voor een wijziging in het lopende tijdvak.

 Hoe zorg ik ervoor dat de strafpunten van tijdvak 1 niet meer getoond worden?

In de jaarplanner, bij het menu Beheer, is het mogelijk om een tijdvak te deactiveren. Om een tijdvak te deactiveren klikt u het vinkje in de kolom 'actief' bij het betreffende tijdvak uit.

U kunt het rooster van het gedeactiveerde tijdvak niet meer optimaliseren en de strafpunten van dat tijdvak worden niet meer getoond. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken als tv1 is afgelopen en u aan het roosteren bent voor het 2e of 3e tijdvak.

 Waarom kan ik in de lessentabel een vak niet ontkoppelen van een afdeling?

In het portal kunt u bij Onderwijs> Lessentabel aangeven hoeveel uur per week een vak wordt gegeven. Meer over de lessentabel.

In het scherm Onderwijs > Keuze-aanbod kunt u aangeven welk vak op welke afdeling voorkomt. Hier kunt u vakken (ont)koppelen. Meer over keuze-aanbod.

 Hoe zorg ik ervoor dat een bepaalde les aan het begin of einde van de dag wordt geroosterd?

De zogenaamde kop-staartconstructie kunt u prima regelen met de uitgebreide leerlingrandvoorwaarden. Het principe is de betreffende lessen in een lesverzameling te zetten. Alle andere lessen zet u ook in een lesverzameling. Als voorbeeld nemen we de mentorlessen van 4 vwo. We maken een lesverzameling van de mentorlessen in 4 vwo en we maken een lesverzameling van alle andere lessen in 4 vwo. De truc is nu om een wisselrandvoorwaarde te maken die het aantal wissels tussen beide verzameling beperkt. Immers, wanneer de leerlingen eerst een niet-mentorles zouden hebben, vervolgens een mentoruur en daarna weer enkele niet-mentorlessen, wordt er 2 keer gewisseld. Als we slechts één keer wisselen toestaan, zorgen we ervoor dat er of met een mentorles gestart wordt of met een mentorles geëindigd wordt.


 Wat moeten we doen om de Arena te kunnen gebruiken?

We hebben een uitgebreide technische instructie voor u beschikbaar.

Ouderavond

 Kan ik ook ouders/verzorgers importeren uit SOM of Magister?

Dat kan. Hoe u ouders/verzorgers en de relatie met de leerlingen kunt importeren, wordt hier beschreven.

 Hoe kan ik ouders alsnog aparte gesprekken laten aanvragen als ik de gespreksmogelijkheden al heb aangemaakt?

Bij Leeringen > Overzicht > Eigenschappen kunt u een vinkje zetten in de kolom 'Aparte gesprekken ouders'. Dit doet u voordat u gespreksmogelijkheden in de client aanmaakt. Mocht u dit op een later moment willen doen, dan moet u:

 1. Eerst de gespreksmogelijkheden voor deze leerlingen verwijderen
 2. De vinkjes bij leerlingen zetten voor aparte gesprekken voor ouders
 3. Daarna opnieuw de gespreksmogelijkheden voor deze leerlingen genereren.

Na het volgen van deze stappen zullen de gespreksmogelijkheden daadwerkelijk apart zijn aangemaakt voor de (gescheiden) ouders.

Onderhoud: Managementinformatie 

 De getallen voor de uitstroom in de overgangsmatrix zijn te hoog. Hoe los ik dat op?

De getallen voor de uitstroom zijn de leerlingen in #uit van het roosterbestand. Als hier precies de leerlingen in zitten die afgelopen schooljaar (2016-2017) nog wel op school zaten, maar het huidige schooljaar (2017-2018) niet meer, dan zijn de getallen correct. Het kan echter zijn dat de afdeling #uit ook nog leerlingen bevat die na schooljaar 2015-2016 van school af gingen. Hier volgt een stappenplan om deze leerlingen uit het bestand te krijgen, zodat daarna de getallen in de Overgangsmatrix ook voor de uitstroom weer correct zijn.

 1. Open in Zermelo Desktop het project van schooljaar 2016-2017
 2. Ga naar Leerlingen > Overzicht
 3. Open het leerlingendomein via de knop 
 4. Zet eventueel de lijstweergave uit (via Weergave > Lijstweergave)
 5. Selecteer afdeling #uit
 6. Zorg dat de kolom 'Stamklas vorig jaar' in beeld is
 7. Maak een export-bestand via deze knop:  
 8. Open het exportbestand in een programma als Excel of Kladblok
 9. Vervang in de kolom 'Stamklas vorig jaar' de stamklasnaam door een nog niet bestaande stamklas, bijvoorbeeld 'X'
 10. Sla het gewijzigde exportbestand op
 11. Open nu in Zermelo Desktop het project van schooljaar 2017-2018
 12. Ga naar Leerlingen > Overzicht
 13. Zorg dat de kolom 'Stamklas vorig jaar' in beeld is
 14. Importeer het exportbestand via deze knop: 
 15. Koppel de kolommen 'Object' en 'Stamklas vorig jaar' en klik op <OK>.

 Bij lesstatistiek is de som van alle getallen niet gelijk aan het totaal. Hoe kan dat?
De tabellen bij de lesstatistiek geven een totaal in de cel "alle". Deze kan afwijken van de som van alle waarden in die kolom. Dit verschil kan ontstaan door de aanwezigheid van gekoppelde lessen. Stel dat er in 4 en 5 gymnasium een gekoppelde les is voor het vak grieks. Bij de afdeling 4gym komt de les voor en bij de afdeling 5gym ook. In totaal is het 1 les, maar bij beide afdelingen staat de les ook vermeld.
 Wanneer moet ik mijn project/bestand doorrekenen?

Bij het doorrekenen van een project wordt er voor elke lesdag die voorkomt in dat schooljaar een tabel aangemaakt. Per dag wordt voor elke afdeling, leerling, stamklas, lesgroep, lokaal en docent bijgehouden welke lessen gegeven zijn en vervallen zijn. Wanneer u een jaaroverzicht opent, worden de getallen in die tabellen geraadpleegd. Elk weekbestand dat gearchiveerd wordt, wordt doorgerekend. In feite zou het dus voldoende moeten zijn, om éénmalig uw project door te rekenen voor het afknippen van de eerste week. Vervolgens wordt voor elke week die u archiveert, de tabel opnieuw berekend.

Er gelden echter de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer u na doorrekenen nog leerlingtaken aanmaakt/wijzigt
 • Wanneer u na doorrekenen de lesperiode nog wijzigt
 • Wanneer u na doorrekenen de lessentabel nog wijzigt

Wanneer u alleen de tabellen van de lesstatistiek raadpleegt, hoeft u helemaal niet door te rekenen!

 Ik heb leerlingtaken aangemaakt, maar zie de klokuren niet terug als onderwijstijd. Wat gaat er mis?

Leerlingtaken dient u altijd aan te maken in het basisrooster. Leerlingtaken in andere roosterbestanden worden niet meegenomen. Wellicht heeft u leerlingtaken aangemaakt nadat het project is doorgerekend. In dat geval dient u het basisrooster nogmaals door te rekenen. Meer over leerlingtaken.

 Hoe maak ik een bestand voor de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO)?

U maakt een txt-bestand voor IPTO vanuit het roosterbestand van week 40 via het menu Export > Integrale Personeelstellingen Onderwijs. Voor een uitgebreide omschrijving hiervan verwijzen wij u naar de betreffende pagina, IPTO.

Onderhoud: Dagroosteren

 Ik wil nog iets wijzigen in een reeds gearchiveerd bestand. Kan dit?
Dat kan. U kunt een reeds gearchiveerd bestand terugzetten. Vervolgens kunt u het bestand gewoon openen in de dagroostermodule. Let op: alleen de meest recente versie van het weekbestand wordt gearchiveerd. Wanneer u een dergelijk bestand terugplaatst uit het archief, heeft u dus slechts 1 versie.
 Ik heb een afgeknipt weekrooster verwijderd, hoe kan ik opnieuw een week afknippen?

In het Basisrooster kunt u via Beheer > Jaarplanner de week die was afgeknipt weer actief maken. Dit doet u door het tijdvak te selecteren waarin de week valt, in de kalender kunt u de week actief maken door deze te selecteren, de week kleurt nu groen. Hierna kunt u met Dagen afknippen een dagroosterbestand maken van de betreffende week. 

Onderhoud: Toetsen en mondelingen

 Kan ik het centraal examen ook in Zermelo roosteren?

Dat kan. We hebben zelfs al voor een groot deel voor uw gedaan! Jaarlijks maken wij voor de verschillende leerwegen / opleidingen, een toetsroosterbestand aan. De verschillende examens staan al op de juiste dag en tijden ingeroosterd. We hebben een tutorial voor u geschreven, waarin u precies kunt lezen welke werkwijze u kunt hanteren.

 Ik heb een toetsrooster gemaakt, maar mijn basisrooster is inmiddels gewijzigd. Wat moet ik nu doen?
We hebben de handelingen voor u op een rijtje gezet!

Formatie

 Hoe plaats ik een docent in een sectie?

Een docent wordt niet zozeer in een sectie geplaatst. Een docent krijgt een bevoegdheid voor een vak. Een vak op een afdeling is gekoppeld aan een sectie. Als u vervolgens bij bijvoorbeeld de lessenverdeling filtert op sectie, ziet u alleen de docenten die bevoegd zijn voor de vakken in die sectie.

 Hoe komt het dat de vergoeding van de sectiewaarden afwijken van de waarden in de lessenverdeling?

Als de standaard-lesvergoeding voor één of meerdere vakken op een afdeling binnen een sectie afwijkt van die van de rest van de sectie, gaat de gemiddelde berekening per les ook omhoog of omlaag. Dit heeft invloed op de toekenning van het aantal geplande klokuren die past bij de sectie-inzet. Pas als de echte lessenverdeling wordt gemaakt, weet u precies welke lesvergoeding toegekend moet worden.

Ofwel: het sectiegemiddelde kan afwijken als er binnen de sectie uitzonderingen zijn.

 Kunnen de docenten hun eigen formatiekaart inzien?

Ja dat is mogelijk, u kunt bij onderwijs schoolfuncties per roosterproject aangeven of docenten wel of niet hun formatiekaart kunnen inzien.

Decaan

 Kan ik in een formulier naar het vakkenpakket van vorig jaar kijken?

Ja dat kan. Als u wilt dat een leerling bijvoorbeeld alleen een vak kan kiezen als hij dat vak vorig jaar ook had, kunt u dat inbouwen. We hebben een tutorial gemaakt om u stap voor stap te laten zien hoe dit werkt.

 Hoe kan ik het vakkenpakket van een leerling meenemen naar volgend jaar?
We gaan er vanuit dat de leerlingen in het portal een pakket hebben voor het huidige jaar. Wanneer de leerlingen worden geprognosticeerd naar het volgende schooljaar heeft u de mogelijkheid het pakket van het vorige jaar over te nemen. In het portal kunt u dit regelen bij Leerlingen > Pakketkeuze > tabblad Keuzepakketten. Wanneer er minimaal 1 leerling is geselecteerd, kunt u de knop <Pakket vorig jaar overnemen> gebruiken. Meer over het overnemen van pakketten.
 Het keuzeformulier is gepubliceerd en toch kan een leerling het niet invullen. Wat is er aan de hand?

Mogelijk zijn er in het keuzeformulier keuzes gebruikt, die nog niet aan een afdeling zijn gekoppeld. Het is op dat moment niet mogelijk voor leerlingen om het formulier te doorlopen. U zult eerst in het portal bij Onderwijs > Keuze-aanbod de keuzes aan de afdeling moeten koppelen.

 Hoe herstel ik foutieve vakafkortingen in mijn keuzeformulier?

Stel u had in uw desktop verkeerde vakafkortingen staan, welke naar het portal zijn gemigreerd. Deze wilt u graag aanpassen naar de correcte afkorting.

Indien de afkorting nog niet voorkomt in uw portal dan kunt u het vak hernoemen naar juiste vak bij Beheer > Portal-inrichting > Keuzes. Let hierbij wel op dat deze vakbenaming dan voor het gehele portal wordt aangepast. Indien u slechts op één afdeling de afkorting wilt veranderen, dan moet u ook het onderstaande stappenplan volgen.

Komt de afkorting wel al voor in uw portal, dan moet u de volgende stappen doorlopen om het vak te kunnen aanpassen:

 • Koppel het juiste vak aan de afdeling (Onderwijs > Keuze-aanbod > Keuze-aanbod)
 • Ga naar het overzicht van de keuzepakketten (Leerlingen > Pakketkeuze > Keuzepakketten)
 • Selecteer de betreffende afdeling en maak een export van het keuzepakket
 • Kies vervolgens voor de optie importeren waarbij het zojuist gemaakte exportbestand weer wordt ingelezen
 • De vakafkortingen in het bestand worden automatisch gekoppeld aan de keuze op deze afdeling. Bij de foutieve keuze kiest u voor een vertaling naar de juiste vakafkorting
 • Wis daarna bij alle leerlingen in bulk het foutieve vak

Koppelingen

 Is er een koppeling met Microsoft AD?

Ja, er is een koppeling voor het inloggen van gebruikers, dit kan zowel via Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory) als via Inloggen met LDAP (Active Directory). User provisioning wordt niet ondersteund, leerlingen, docenten en ouders kunt u importeren uit de leerlingadministratie.

 Is er een koppeling met Azure AD?

Voor zover wij weten is Azure AD vergelijkbaar met een eigen AD op school. Het is alleen niet mogelijk om Inloggen met LDAP (Active Directory) te gebruiken, om gebruikers te laten inloggen kunt u gebruik maken van Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory).

 Is er een koppeling met Office 365?

Ja, het is mogelijk om het rooster in te lezen in Office 365. Voor informatie kunt u kijken op Rooster exporteren naar agenda. Op internet kunt u informatie vinden over hoe u deze gegevens importeert in Outlook.

 Is er een koppeling met Som?

Ja, u kunt gegevens en roosters importeren en exporteren naar SOM. Hierover kunt u meer lezen op Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday (desktop). Ook is het mogelijk via Somtoday ouders ouderavondgeprekken te laten aanvragen die geroosterd worden met Zermelo.

 Is er een koppeling met Magister?

Ja, het is mogelijk gegevens en roosters te importeren en exporteren naar Magister. Meer informatie hierover kunt u vinden op Lesgroepen en -indelingen naar Magister (desktop).

 Is er een koppeling met Itslearning?

Ja, Itslearning leest roosters in vanuit het Zermelo Portal. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van Itslearning.

Technisch: LDAP

 Wat gebeurt er als een gebruiker inlogt?
 • De gebruiker vult zijn gebruikersnaam en wachtwoord in zoals bekend in het Zermelo Portal. Dit kan zijn afkorting/leerlingnummer zijn of zijn "Extra gebruikersnaam".
 • Een van onze servers bekijkt de instellingen voor deze gebruiker en produceert een LDAP gebruikersnaam (userPrincipalName o.i.d.)
 • De server maakt verbinding met jullie LDAP server op het opgegeven adres en poort. Dit is nog een onbeveiligde verbinding.
 • Als de verbinding gemaakt is en TLS staat aan stuurt onze server het STARTTLS commando en dan wordt de verbinding omgezet naar een versleutelde verbinding. Als dat is ingesteld controleert onze server het beveiligingscertificaat van jullie LDAP server.
 • Onze server probeert nu over de versleutelde verbinding in te loggen op de LDAP server. Als dit lukt mag de gebruiker ook het portal in, lukt het niet krijgt de gebruiker "ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord" te zien.
 Is LDAP niet onveilig?

Bij gebruik van een beveiligde LDAP verbinding (met een geldig certificaat) is het laten inloggen via LDAP een veilig systeem. Het belangrijkste nadeel is dat uw leerlingen en docenten hun schoolwachtwoord invoeren op een server van ons. Als er ingebroken zou worden op onze server zouden kwaadwillenden de wachtwoorden kunnen onderscheppen van de mensen die op dat moment inloggen. ADFS heeft dit nadeel niet aangezien het wachtwoord op een server van de school zelf wordt ingevoerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory).

 Mijn leerlingen en docenten zitten in een aparte OU, wat nu?

Het kan zijn dat u gebruik kunt maken van een principalname in de vorm van een mailadres. Dan gaat het vaak goed.

Zo niet, raden wij aan om de principal_template in te stellen voor de leerlingen en voor de docenten het veld "LDAP gebruikersnaam"/"userPrincipalName" te gebruiken.

 Ik wil geen poort openzetten voor LDAP, ondersteunen jullie ook ADFS?

Voor informatie over de koppeling met ADFS zie: Single-sign-on met SAML 2.0 (Active Directory).

 • Geen labels