Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u wilt beginnen met het verwerken van mutaties in een bepaalde week, dient u eerst een week af te knippen.
In het hoofdscherm van Zermelo ziet u een aantal snelkoppelingen in beeld. Eén daarvan is de optie Dagen afknippen.

Vanuit het basisrooster kunt u nu één of meerdere weken 'afknippen'. Visueel wordt de afgeknipte week weergegeven als een blokje dat uit de groene balk is geknipt. Datzelfde blokje staat nu op de met-die-week-corresponderende regel daaronder.

DESKTOP Projectbeheer


Belangrijk

Als u een dagroosterweek wilt afknippen, zult u eerst het basisrooster moeten selecteren. Vanuit het rooster dat geselecteerd is, wordt de week afgeknipt.

Op deze pagina

Zie ook

Één of meerdere weken afknippen

Selecteer het rooster waarvan u een week af wilt knippen, meestal is dit het basisrooster. U klikt op de knop <Dagen afknippen>

De weken die u al eerder heeft afgeknipt, zien we niet meer in beeld. In het voorbeeld ziet u dat week 43 van 2019. Als u op de knop <Dagroosterbestand> klikt, begint u met afknippen. U kunt vervolgens eventueel een andere naam aan de week geven. De week wordt vervolgens afgeknipt en er wordt een nieuw roosterbestand aangemaakt, dat is aangeduid met "Week 39 [D]".

De "[D]" achter de naam "Week 39" geeft aan dat dit een dagroosterbestand is. Zo zien we dat het basisrooster met een "[B]" wordt aangeduid.

De week staat nu voor u klaar om verder te gaan met het dagroosteren.

Basisroosterwijzigingen in afgeknipte week

Het kan voorkomen dat u een dagroosterbestand heeft afgeknipt en er inmiddels wijzigingen zijn in het basisrooster. Afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen die er zijn in basisrooster dan wel het dagrooster, kunt u een van de onderstaande instructies volgen.

Wijzigingen in het basisrooster zijn omvangrijker dan wijzigingen in het dagrooster.

Bij deze situatie is het belangrijk te weten dat u de wijzigingen die gedaan zijn in het afgeknipte dagroosterbestand niet kunt meenemen naar het basisrooster.

Om vanuit de nieuwe situatie in het basisrooster een nieuw dagroosterbestand te maken doet u het volgende. In het Basisrooster kunt u via Beheer > Jaarplanner de week die was afgeknipt weer actief maken. Dit doet u door het tijdvak te selecteren waarin de week valt, in de kalender kunt u de week actief maken door deze te selecteren, de week kleurt nu groen. 

Hierna kunt u met <Dagen afknippen> een dagroosterbestand maken van de betreffende week. 


Welke wijzigingen zijn er gedaan?

Gebruik een Roostervergelijk tussen versie één van het dagroosterbestand en de laatste versie van uw basisroosterbestand om een overzicht te krijgen van de doorgevoerde wijzigingen.

Het reeds afgeknipte dagroosterbestand dient u te verwijderen bij Projectbeheer > Verwijderen.


Wijzigingen in het dagrooster zijn omvangrijker dan wijzigingen in het basisrooster.

In deze situatie voert u in het dagroosterbestand de wijzigingen die in het basisrooster gedaan zijn opnieuw in.


  • No labels