Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u wilt beginnen met het verwerken van mutaties in een bepaalde week, dient u eerst een week af te knippen.
In het hoofdscherm van Zermelo ziet u een aantal snelkoppelingen in beeld. Eén daarvan is de optie Dagen afknippen.

Vanuit het basisrooster kunt u nu één of meerdere weken 'afknippen'. Visueel wordt de afgeknipte week weergegeven als een blokje dat uit de groene balk is geknipt. Datzelfde blokje staat nu op de met-die-week-corresponderende regel daaronder.

DESKTOP Projectbeheer


Belangrijk

Als u een dagroosterweek wilt afknippen, zult u eerst het basisrooster moeten selecteren. Vanuit het rooster dat geselecteerd is, wordt de week afgeknipt.

Op deze pagina

Zie ook

Één of meerdere weken afknippen

Selecteer het basisrooster waar u uit wilt knippen.
U klikt op de knop <Dagen afknippen>

We zien het volgende scherm:

De weken die al geweest zijn, zien we niet meer in beeld. In het voorbeeld: een situatie zoals die er net voor de kerstvakantie van schooljaar 2014-2015 uit ziet. Week 2 is geselecteerd om af te knippen.
Als u op de knop <Dagroosterbestand> klikt, krijgt u nog een mogelijkheid om een naam voor deze week op te geven. 
De week wordt vervolgens afgeknipt: er wordt een nieuw roosterbestand met de naam "Week 2 [D]" aangemaakt.

De "[D]" achter de naam "Week 2" geeft aan dat dit een dagroosterbestand is. Zo zien we dat het basisrooster met een "[B]" wordt aangeduid.

De week staat nu klaar om verder te worden bewerkt!

Basisroosterwijzigingen in afgeknipte week

Het kan voorkomen dat u een dagroosterbestand heeft afgeknipt en er inmiddels wijzigingen zijn gedaan in het basisrooster.
Afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen die er zijn gedaan in basisrooster dan wel het dagrooster kunt u een van de onderstaande instructies volgen.

Wijzigingen in het basisrooster zijn omvangrijker dan wijzigingen in het dagrooster.

Bij deze situatie is het belangrijk te weten dat u de wijzigingen die gedaan zijn in het afgeknipte dagroosterbestand niet kunt meenemen naar het basisrooster. 
Om vanuit de nieuwe situatie in het basisrooster een nieuw dagroosterbestand te maken doet u het volgende.

In het Basisrooster kunt u via Beheer > Jaarplanner de week die was afgeknipt weer actief maken.
Dit doet u door het tijdvak te selecteren waarin de week valt, in de kalender kunt u de week actief maken door deze te selecteren, de week kleurt nu groen.
Hierna kunt u met Dagen afknippen een dagroosterbestand maken van de betreffende week. 


Welke wijzigingen zijn er gedaan?

Gebruik een Roostervergelijk tussen versie één en de laatste versie van uw roosterbestand om een overzicht te krijgen van de wijzigingen die zijn gedaan.

Het reeds afgeknipte dagroosterbestand dient u te verwijderen bij Projectbeheer > Verwijderen


Wijzigingen in het dagrooster zijn omvangrijker dan wijzigingen in het basisrooster.

In deze situatie voert u in het dagroosterbestand de wijzigingen die het basisrooster gedaan zijn opnieuw in.   

  • No labels