Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

In het portal is het mogelijk om te werken met LWOO-factoren. U kunt instellen wat de toeslag voor een LWOO-leerling is en deze aan leerlingen toekennen. De LWOO-factor wordt standaard meegenomen in berekeningen voor het verwacht aantal stamklassen en lesgroepen.

PORTAL

Op deze pagina

Zie ook:

LWOO-factor instellen

Een belangrijke nieuwe mogelijkheid is het toekennen van een LWOO-factor aan een leerling in het portal. 

U geeft bij Beheer > Roosterprojecten > Projectinstellingen, de toeslagfactor voor LWOO op. U vult hier een percentage in dat bij elke leerling met een LWOO-factor extra wordt gerekend.

Elke leerling met LWOO krijgt dezelfde toeslagfactor.

LWOO toekennen aan leerlingen


In het scherm Leerlingen > Overzicht > Eigenschappen kunt u aan een leerling LWOO toekennen door een vinkje te zetten in de kolom 'LWOO'. 

De LWOO-factor is een eigenschap van de leerling en is niet afhankelijk van een afdeling of schooljaar.

U heeft in dit scherm ook de mogelijkheid om een lijst te importeren, met een kolom leerlingnummers en een kolom LWOO waarin 'ja' of 'nee' staat.

Rekenen met LWOO-factor

Het portal rekent automatisch met de LWOO-factoren als u bij de projectinstellingen een percentage heeft ingevuld. 

U ziet het resultaat van de LWOO-factor bij het scherm Onderwijs > Afdelingen terug in de kolom 'Lln. corr'. In bovenstaand voorbeeld zijn er twee leerlingen met een LWOO-factor in de afdeling. Beide leerlingen krijgen een correctie van 0,6. In totaal zitten er 80 leerlingen in de afdeling, als we LWOO meerekenen, dan komt het verwacht aantal leerlingen op 81,2.

Ook in het scherm Onderwijs > Geplande Groepen ziet u de LWOO-factor op dezelfde manier terug.