Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Inleiding

Uw clusterschema uit Phoenix, zorgt voor een Phoenix-roosterplan. Dit roosterplan bevat verschillende gelijktijdigheidsvoorschriften (welke lessen gaan tegelijkertijd in het rooster) en heeft een maximaal aantal in te roosteren posities (clusterbreedte). 

Het roosterplan uit Phoenix bevat 'quasi roosterposties' (quarps), de daadwerkelijke roosterposities waarop deze lessen geplaatst gaan worden, ontbreken nog. Op basis van het roosterplan werden de afdelingen ingeroosterd, waarbij in eerste instantie de lessen op dezelfde quarp tegelijk in het rooster kwamen. Het nadeel was dat veel van de clusterstructuur verloren ging als er al andere afdelingen ingeroosterd waren. De te plaatsen afdeling moest om de ingeroosterde afdelingen heen geplaatst worden, waardoor gelijktijdigheden verbroken moesten worden. 

Met de Roosterplan Wizard kunt u voor een afdeling een zo gunstig mogelijk roosterplan maken, met behoud van het maximaal aantal roosterposities, zonder dat u het rooster van de reeds geplaatste afdelingen wijzigt. U vindt de wizard in het profiel Roosterplan.

U kunt het Roosterplan-profiel openen via de aanwezige knop op de toolbar:

Dit profiel is ook te benaderen via: Profiel > Roosteren Pro met indelen > Roosterplan

DESKTOP

Instructievideo roosterplan


Eerste afdeling selecteren

In het overzicht van de afdelingen selecteert u de betreffende afdeling. Dit kan door de desbetreffende afdeling aan te klikken:

Wanneer dit de eerste keer is na het gebruik van Phoenix dat u de afdeling bekijkt, dan kan dit er zo uit zien:

In de bovenste regel ziet u het roosterplan van H4 staan. Deze is dus nog niet in uw rooster geplaatst! In het huidige roosterplan is deze afdeling geplaatst op de eerste 41 (roosterbreedte) beschikbare posities in het rooster, startend op maandag het 1e uur en eindigend op vrijdag het 4e uur. 

De roosterplanwizard 

Nadat u de juiste afdeling hebt geselecteerd kunnen we de wizard gaan doorlopen. Klik hiervoor op 'Maak roosterplan'. Er verschijnt nu een nieuw scherm. Bij de tab zijn er twee mogelijkheden: herplaatsen en verbeteren.

De software doet zelf al een voorstel van de uit te voeren actie.

Stap 1: herplaatsen

Als het roosterplan nog deels geplaatst is op niet-gewenste posities (bijvoorbeeld  lessen op geblokkeerde 9de uren), of er zitten nog leerlingbotsingen in het roosterplan, dan zal herplaatsen noodzakelijk zijn. Klik op 'Volgende'. 

In het tab van de roosterbreedte kunt u de gewenste roosterbreedte invullen en de weging ervan.

We komen nu in de volgende tab terecht. Bij 'Botsingen' kunt u de weging van botsingen  instellen. Standaard staat deze weging op 'Normaal'. Tevens ziet u hier hoeveel botsingen er op dit moment in het roosterplan zitten. Klik op 'volgende'.

 Bij 'indirecte blokkades' kunt u de weging van onbepaalde vrije dagen of dagdelen die inmiddels door het roosteren al bepaald zijn aanpassen. Standaard staat deze weging op 'Zwaar'. 

We kunnen de automaat gaan starten. Klik op 'start automaat'.

Op basis van een selectie (basis, uitgebreid of speciaal) worden er een aantal automaten getoond. Bovenin kunt u nog aanpassen of u kiest voor 'losse lessen', 'blokken', of optimaliseren met het behoud van clusterlijnen.

Deze keuze zal ook bepalen welke automaten u kunt kiezen. Zie deze pagina voor meer informatie over de verschillende roosterautomaten. 

Laat de automaat enige tijd draaien. Als er geen botsingen meer zijn, ga naar stap 2.

Phoenix afsluiten overschrijft roosterplan

Wanneer u een roosterplan heeft gemaakt is het denkbaar dat u naar Phoenix gaat om naar het clusterschema of de indelingen te kijken. Het afsluiten van Phoenix met het groene vinkje zal het roosterplan overschrijven. Om dit te voorkomen kunt u Phoenix afsluiten met het rode kruisje.Stap 2: verbeteren

Als de lessen grotendeels op gewenste roosterposities staan en er geen leerlingbotsingen zijn, dan kunt u het roosterplan meteen verbeteren. 

We kunnen de volgende tabjes overslaan, aangezien er geen botsingen meer zijn en direct kiezen voor 'start automaat'. 

We kunnen de automaat gaan starten. Klik op 'start automaat'. Op basis van een selectie (basis, uitgebreid of speciaal) worden er een aantal automaten getoond. Bovenin kunt u nog aanpassen of u kiest voor 'losse lessen', 'blokken', of optimaliseren met het behoud van clusterlijnen.

Deze keuze zal ook bepalen welke automaten u kunt kiezen. Zie deze pagina voor meer informatie over de verschillende roosterautomaten.


Stap 3: het roosterplan optimaliseren

Als er geen botsingen meer zijn en de lessen zijn op gunstige roosterposities geplaatst en het roosterplan is verbeterd, dan is het nog mogelijk om het gehele roosterplan te optimaliseren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met alle randvoorwaarden. Klik op 'Optimaliseer roosterplan'.

We kunnen de automaat gaan starten. Klik op 'start automaat'. Op basis van een selectie (basis, uitgebreid of speciaal) worden er een aantal automaten getoond. Bovenin kunt u nog aanpassen of u kiest voor 'losse lessen', 'blokken', of optimaliseren met het behoud van clusterlijnen.

Deze keuze zal ook bepalen welke automaten u kunt kiezen. Zie deze pagina voor meer informatie over de verschillende roosterautomaten.


U kunt het beste de vinkjes bij 'Lessen verplaatsen' en/of 'Lessen optimaliseren' altijd aan laten staan.

Zoals u waarschijnlijk bij de start van de Roosterplan Wizard heeft gezien, bestaat dit scherm uit meerdere tabs (zoals Roosterbreedte, botsingen, indirecte blokkades,..) waarmee u heel subtiel kunt sturen op de prioriteiten van de Roosterplan Wizard. In ons voorbeeld gaan wij uit van de standaard instellingen. In het geval van Herplaatsen betekent dit dat de Roosterplan Wizard een voorstel probeert te maken dat binnen uw geplande roosterbreedte en daarbij gebruik maakt van de quarpomaat (plaatsen) en mathematicus (optimaliseren). U kunt echter van allerlei automaten gebruik maken (inclusief de Arena). Zie Instellingen voor de Roosterplan Wizard voor meer informatie.

Plaatsen van een afdeling met reeds ingeroosterde lessen

In de vorige paragraaf hebben we reeds een afdeling ingeroosterd H4. We willen nu de volgende afdeling in het rooster plaatsen (in ons voorbeeld H5). We selecteren de volgende afdeling:

Wanneer u het roosterplan bekijkt van deze afdeling, zou het goed kunnen dat u in de regel Bots een aantal roosterplanposities heeft met botsingen (aangegeven met oranje bolletjes): 

Met een botsing in het roosterplan (oranje) wordt aangegeven dat wanneer u het betreffende roosterplan zou neerzetten in uw rooster u een botsing zou creëren. Dit wordt vaak veroorzaakt door docenten die op beide afdelingen lessen verzorgen (zie de rode kaders in de afbeelding hierboven). Wanneer u nu de lessen met een reguliere automaat erbij gaat plaatsen, is de kans groot dat uw clusterschema opengebroken wordt om deze lessen alsnog te plaatsen (u gaat meer posities gebruiken) én het rooster van de reeds geplaatste afdelingen kan daarbij ook wijzigen om ruimte te maken voor deze lessen. 

De Roosterplan Wizard biedt hier echter een alternatief voor. Deze maakt voor de nieuw te plaatsen afdeling een nieuw roosterplan, waarbij de roosterbreedte intact wordt gehouden én waarbij reeds ingeroosterde lessen van andere afdelingen niet worden verplaatst. 

Herplaatsen en optimaliseren

Voor deze nieuwe afdeling herhalen we de stappen uit de vorige paragraaf:

 1. Start de Roosterplan Wizard
 2. Kies voor Herplaatsen en daarna Start automaat
 3. Als u tevreden bent met het nieuwe plaatsingsresultaat, sluit u het scherm van de automaat
 4. Start opnieuw de Roosterplan Wizard
 5. Kies voor Verbeteren en klik onderin het scherm op Start automaat
 6. Als u tevreden bent met het nieuwe plaatsingsresultaat, sluit u het scherm van de automaat
 7. Kies voor Optimaliseer Roosterplan


Het nieuwe roosterplan van deze afdeling bevat nu geen botsingen meer én is nog steeds op 34 posities ingeroosterd:

Het rooster van deze afdeling kan nu zonder problemen geplaatst worden, via de knop Neerzetten:


Beide afdelingen zijn nu ingeroosterd.

Roosterplan plus

Naast het maken van een roosterplan voor een afdeling, is het ook mogelijk om een roosterplan te maken voor docenten, lesverzamelingen, telgroepen of vakken. Wellicht roosterde u eerst altijd alle LO-lessen van de bovenbouw, waarna u aan de slag ging met de roosterplanwizard.

Het is ook mogelijk om een roosterplan te maken van de LO-lessen, alvorens u verder gaat met de andere lessen van de bovenbouwafdelingen. Het voordeel hiervan is dat de LO-lessen een gunstige plek krijgen in het roosterplan, zonder dat het ten koste gaat van gunstige roosterposities van andere lessen. 

Een roosterplan toevoegen

In onderstaand voorbeeld gaan we van de telgroep LO-lessen een roosterplan maken. 

 1. Roosterplan+ is een apart profiel in het hoofdscherm. Open dit profiel
 2. Om een roosterplan te maken voor een vak, telgroep, lesverzameling, of docent, moeten we deze eerst markeren.  Klik hiervoor op de grote groene '+'
 3. Kies voor 'Telgroepen' om een roosterplan voor een telgroep toe te voegen. Klik de juiste telgroep aan en sluit het scherm met een vinkje
 4. Links bovenin ziet u de roosterplannen staan. Daar is nu de tel groep 'GYM_1M' aan toegevoegd. Klik deze aan
 5. Het is nu mogelijk om de roosterplanwizard te doorlopen via 'Maak roosterplan'. U kunt daarvoor de eerste 3 stappen doorlopen van de roosterplanwizard, zoals beschreven bovenaan de pagina

Lessen selecteren

Er zijn meerdere mogelijkheden om lessen te selecteren in het roosterplan.  Wellicht heeft u na het doorlopen van de roosterwizard plus de LO-lessen al neergezet. Via deze knop  kunt u alle reeds geroosterde lessen selecteren (de LO-lessen), plus de overige lessen uit het roosterplan.


Via deze knop  (de eerste van rechts) kunt u alle niet geroosterde lessen selecteren: