Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als de roosterwijzigingen zijn verwerkt, is het belangrijk dat iedereen daarvan op de hoogte wordt gebracht.

DESKTOP Onderhoud > Dagroosteren

Wijzigingen publiceren in het portal

In de knoppenbalk bovenaan is het icoon Publiceer te vinden om te publiceren naar het portal.

Als u hier op klikt, leest het programma de afspraken in in het portal en vergelijkt dit met uw rooster.
U krijgt vervolgens een overzichtje van alle portal-aanpassingen. Dit zijn de roosterwijzigingen.

U kunt desgewenst nog een opmerking plaatsen bij een les in de kolom Eigen opmerkingen. Deze opmerking zal in het portal en in de app zichtbaar worden bij de les. Wanneer u wolkje linksboven klikt worden deze mutaties geupload naar het portal en zijn uw roosterwijzigingen gepubliceerd!

Wanneer u filtert op het totaal overzicht is het ook mogelijk een opmerking te plaatsen bij ongewijzigde lessen.

Wijzigingen publiceren via Roostervergelijk

Wilt u op een andere manier roosterwijzigingen uit het systeem krijgen voor bijvoorbeeld publicatie op beeldschermen in de school? Deze functionaliteit benadert u via het menu Publiceren > Roostervergelijk.
Binnen de dagroostermodule kunt u via het menu Vergelijk ook een roostervergelijk maken, er zijn drie mogelijkheden voor het vergelijken.

Als u een roostervergelijk maakt, wordt gevraagd met welk bestand u wilt vergelijken. Als u kiest voor Vergelijk met huidig bestand wordt alleen de wijzigingen in beeld gebracht die u sinds de laatste keer opslaan heeft aangebracht.
U kunt ook kiezen voor Vergelijk met een UDM bestand waarbij u zelf een *.udmz bestand aanwijst om het vergelijk mee te maken.
Gebruikelijk is het om te vergelijken met de eerste versie van dit rooster. Daarom is de optie Vergelijk via projectmap de meest gebruikte.

Bij gebruik van de optie Vergelijk via projectmap, ziet u een viertal opties voor een roostervergelijk.
Dit is tevens het scherm dat u ziet wanneer u het roostervergelijk via het menu Publiceren > Roostervergelijk benadert.

Kiest u hier voor 'Vergelijk met andere versie' dan kunt u kiezen met welke versie van het roosterbestand u wilt vergelijken.

Er opent zich een scherm met daarin een serie wijzigingen. De inhoud van dit scherm kunt u voor een groot deel zelf bepalen door kolommen aan of uit te zetten.
U kunt filters toepassen via het menu Filter  of u kunt boven in beeld kiezen voor één van de weergaven Per docent, Per loklaal, Per stamklas of Per afdeling.

Provisie

Met de knop Provisie Export kunt u een export maken voor het lichtkrant-applicatie Provisie.
Voor een uitleg van de verwerking van roosterwijzigingen naar beeldschermen in de school met behulp van Provisie verwijzen we graag naar de beheerdershandleiding: Provisie.

Export van roosters naar Somtoday en Magister

Ook de schooladministratiesystemen moeten worden voorzien van de actuele roostergegevens. Meer informatie daarover vindt u via onderstaande links:


  • No labels