Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Als u de formatie doet in Foleta, dan wilt u op enig moment de lessenverdeling uit Foleta importeren in Zermelo. We leggen u hier uit hoe u dat doet.

DESKTOP


Op deze pagina

Zie ook:

Export maken voor Foleta

In de desktop kunt u een export maken van de lesgroepen, lesgroepnamen en aantal leerlingen, zodat u deze kunt importeren in Foleta.

 1. Ga in de desktop naar het menu Exporteren > Foleta
 2. Kies uw gewenste opslaglocatie en sla het bestand op
 3. U heeft nu een tabgescheiden tekstbestand geëxporteerd met daarin per afdeling en vak het aantal geplande leerlingen en de beschikbare lesgroepnamen, zoals gebruikt in Zermelo.

Leerlingaantallen

In de prognosefase kunnen er bij het leerlingaantal schattingen met decimalen in het export-bestand staan.

Importeren uit Foleta

Uit Foleta kunt u rapport S4.1.28 exporteren en deze vervolgens importeren in de desktop, zodat u kunt roosteren met de lessenverdeling zoals die in Foleta gemaakt is.

 1. Ga in Foleta naar S4.1.28 Export naar rooster, tabblad Zermelo
 2. Zorg ervoor dat de vaksectie geen geselecteerd is
 3. Exporteer de lessenverdeling
 4. Ga in de desktop naar het menu Importeren > Lessenverdeling > Foleta


Kolommen Opleiding, Vak, Docent en Groep

Bij het importeren kijkt de desktop alleen naar de kolommen Opleiding, Vak, Docent, en Groep. Het is een eis dat deze letterlijk zo gespeld zijn, inclusief hoofdletter.

Opleiding correspondeert met de afdeling in Zermelo. Die overeenkomst moet volledig zijn.

Vak correspondeert met het vak in Zermelo. Die overeenkomst moet volledig zijn.

Docent correspondeert met de docent in Zermelo en mag eventueel leeg zijn. In dat geval worden het in Zermelo docentloze lessen.

Groep correspondeert met de lesgroep in Zermelo en mag eventueel leeg zijn. Als de groep bijvoorbeeld gs3 is in afdeling t4, wordt in Zermelo de groep t4.gs3 er aan geknoopt. Als de groep leeg is in Foleta, dan kiest Zermelo zelf een groep uit waar deze docent op gezet zal worden.

Onbekende gegevens

Als de groep, afdeling, docent of het vak niet bestaat in Zermelo in deze afdeling wordt de regel niet gelezen!

Bij het inlezen wordt u gewezen op dit soort fouten. U kunt dit oplossen door deze vakken, docenten of groepen in Zermelo te definiëren of door Foleta aan te passen.

Meervoudige groepen, docenten en tijdvakken

De koppeling werkt op dit moment enkelvoudig. Als u meerdere groepen, meerdere docenten, of verschillende tijdvakken gebruikt in Foleta, dan worden deze niet meegenomen. Lessen met meerdere docenten en gekoppelde groepen moet u handmatig verwerken in Zermelo.


Wilt u deze lessenverdeling uploaden naar het portal? Dat kan via het volgende stappenplan.

 1. Ga naar Groepen en lessen
 2. Ga in het menu naar Portal > Lesconnector > Upload naar portal
 3. Klik op <Lessenverdeling>
 4. Kies voor <Upload lessenverdeling>

Heeft u in de desktop ook koppelingen gemaakt? Klik dan na stap 2 eerst op <Koppelingen>. Ga daarna terug naar dit lesconnector-scherm.
Heeft u in de desktop ook lessen met meerdere docenten gemaakt? Ga dan na stap 4 terug naar het lesconnector-scherm, klik op <Lessenverdeling> en klik op <Wijzig aantal lesuren per docent>.

Rooster exporteren

U kunt in de desktop een export van het rooster maken voor Foleta. Hiermee kunt u de lessenverdeling in Zermelo importeren in Foleta.

 1. Ga in de desktop naar het menu Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters > Foleta XML (roosters)
 2. Sla het bestand op.

Dit is een één-op-één export van Zermelo naar Foleta en bevat het lesrooster. De voorwaarde voor het importeren is dat de lesgroepindelingen al bekend zijn in Foleta.Trefwoorden

Lessentoedeling, lestoedeling