Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Itslearning kan roosters inlezen uit het Zermelo Portal. U dient hiervoor een gebruiker aan te maken en deze bepaalde rechten te geven. We hebben de verschillende stappen voor u op een rijtje gezet.


PORTAL Beheer > Gebruikers > Rollen

PORTAL Koppelingen > Itslearning

Op deze pagina

Zie ook:

Gebruiker aanmaken

Om Itslearning rechten te geven op het portal, dient u eerst een gebruiker aan te maken.

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers

 2. Filter niet op een project, maar op alle gebruikers:

 3. Klik op de knop <Toevoegen>

 4. Vul bij gebruikerscode in: itslearning

 5. Overige velden kunt u leeg laten


Rol aanmaken

De volgende stap is een rol aanmaken met de juiste rechten voor de gebruiker itslearning

 1. Ga naar Beheer > gebruikers > Rollen
 2. Maak een rol aan mbv de knop <Toevoegen>
 3. Geef de nieuwe rol de naam rooster_export
 4. Geef de rol de volgende kijkrechten:


Rol aan gebruiker toekennen

De nieuwe rol dient nu aan de gebruiker toegekend te worden. 

 1. Ga naar Beheer > Gebruikers > Gebruikers
 2. Zoek de gebruiker itslearning op en selecteer deze
 3. Klik op de knop <Rollen toekennen>
 4. Selecteer de rol <rooster_export>
 5. Klik op de knop <Opslaan>


API Token toevoegen

 1. Ga naar Beheer > Admin paneel> API tokens
 2. Klik op de knop <Toevoegen>
 3. Selecteer de gebruiker itslearning en voer een houdbaarheidsdatum in
 4. Klik op de knop <Toevoegen>

 Koppeling tot stand brengen

Om tenslotte de koppeling met itslearning tot stand te brengen dient u nog één stap te zetten:

 1. Ga naar Koppelingen > Itslearning
 2. Voer stap 3 uit

We verwijzen u ook naar de handleiding van Itslearning voor de zaken die u daar dient te regelen: kennisbank roosterintegratie


Trefwoorden