Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inleiding

Om uiteindelijk het rooster in Somtoday te krijgen, moet u een aantal onderdelen exporteren uit Zermelo, die u vervolgens importeert in Somtoday. Op deze en onderliggende pagina's geven wij u een overzicht van de onderdelen en de volgorde die wij adviseren.

Als u gebruik wilt maken van de automatische koppeling waarbij het rooster in Somtoday wordt overgenomen, is het van belang dat u onderstaande stappen volgt. Bij het importeren van stamklassen (stap 1) en lesgroepen (stap 4) wordt namelijk ook een ID meegeschreven. Dit ID is nodig om de automatische koppeling goed te laten verlopen.

Bij Stap 6 kunt u meer lezen over de automatische koppeling van roosters met Somtoday.

Stap 1: Stamklassen

DESKTOP U kunt de stamklassen uit Zermelo exporteren naar Somtoday.

Heeft u de stamklassen in Somtoday al aangemaakt én wilt u de roosters door Somtoday laten inlezen via het Zermelo Portal? Dan dient u de stamklassen toch nog te importeren. Dit is omdat er namelijk ook een ID wordt geïmporteerd.
Mocht u al eerder stamklassen hebben aangemaakt, dan kunt u onderstaande stap gewoon uitvoeren. Uw bestaande stamklassen zullen worden bijgewerkt met het ID.

 1. Ga naar Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters
 2. Klik op <Douane - SOM> 
 3. Indien u nog geen douane-bladen heeft: 
  1. Ga naar Bewerk > Maak standaard opzet
  2. Kies voor <Losse bladen>
  3. Klik op A, B, C of D (afhankelijk van de inrichting in Somtoday) en kies vervolgens het tijdvak waar u de export voor wilt maken
  4. Ga naar Bewerk > Bewaar in projectmap om de zojuist aangemaakt bladen op te slaan
 4. Ga naar via SOM > Schrijf stamklassen
 5. Geef per stamklas de betreffende opleiding aan
 6. U krijgt nu een txt bestand. Dit bestand heeft de volgende opmaak:

  H3A;3;HAVO;;;4608
  H3B;3;HAVO;;;4757
  H3C;3;HAVO;;;5101

  Bij de stamklas wordt, naast de opleiding, ook de jaarlaag weggeschreven. Deze is afkomstig uit het portal (Onderwijs > Afdelingen). Deze koppeling gaat ervan uit dat u dit correct heeft ingevuld.

 7. U kunt in Somtoday de stamklassen importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Stamgroepen

Stap 2: Plaatsingen

PORTAL U kunt de plaatsingen exporteren vanuit Zermelo. Deze zorgt ervoor dat de leerlingen in Somtoday een opleiding en een stamklas krijgen.

 1. Beheer > Portal-inrichting > Leerpaden: Richt de leerpaden in
 2. Beheer > Portal-inrichting > Vestigingen: Vul bij LAS-code het BRIN-nummer in.
 3. Leerlingen > Overzicht > Afdelingsdeelnames: Geef elke leerling een leerpad via <Bereken leerpaden>
 4. Koppelingen > Exports: exporteer de plaatsingen via <Plaatsingen>
 5. U krijgt een csv bestand. Deze kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Zermelo / PKP plaatsingen

Zie voor meer details de pagina Plaatsingen naar Somtoday.

Stap 3: Keuzepakketten

PORTAL U kunt de keuzepakketten exporteren vanuit Zermelo.

 1. Beheer > Portalinrichting > Keuzes: Vul bij Pakketdelen onder LAS-code de afkortingen in van de pakketdelen in Somtoday
 2. Koppelingen > Exports: exporteer de keuzepakketten via <Keuzepakketten>
 3. U krijgt een csv bestand. Deze kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Zermelo vakkenpakketten

Zie voor meer details de pagina Pakketkeuzes naar Somtoday.

Stap 4: Lesgroepen

DESKTOP U kunt de lesgroepen exporteren vanuit Zermelo.

 1. Ga naar Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters
 2. Klik op <Douane - SOM> 
 3. Ga naar SOM > Lees SOM structuur
 4. Ga naar SOM > Geef stam-lesgroepen aan
 5. Ga naar SOM > Schrijf groepsnamen
 6. U krijgt nu een txt bestand. Deze kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Lesgroepen

Zie voor meer details de pagina Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday (desktop).

Stap 5: Lesgroepindelingen

DESKTOP U kunt de lesgroepindelingen exporteren vanuit Zermelo

 1. Ga naar Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters
 2. Klik op <Douane - SOM> 
 3. Ga naar SOM > Schrijf groepsvulling
 4. U krijgt nu een txt bestand. Deze kunt u in Somtoday importeren bij Beheer> Import&Export > Imports > Lesgroepindelingen

Zie voor meer details de pagina Lesgroepen en -indelingen naar Somtoday (desktop).

Stap 6: Roosters

U kunt kiezen of u de roosters in Somtoday automatisch wilt laten inlezen uit het portal of de roosters handmatig uit Zermelo exporteren en importeren in Somtoday.

PORTAL Zie voor meer informatie de pagina Roosters naar Somtoday (portal).

 DESKTOP Zie voor meer informatie de pagina Roosters naar Somtoday (desktop).


Trefwoorden

Koppeling, Somtoday, Som, Douane

 • No labels