Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WIS heeft verschillende koppelingen met Zermelo. Zo is er de mogelijkheid gebruikers via WIS in te laten loggen bij Zermelo. Om dit te doen maakt u voor WIS een gebruiker aan die "admin" is. Het is belangrijk dat deze gebruiker géén werknemer, ouder of leerling is.

Voor overige stappen verwijzen we u naar WIS.