Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op woensdag 31 januari 2018 is de nieuwe versie van de Zermelo Desktop en het Zermelo Portal gereleased. Het portal is voor u beschikbaar gemaakt, daar hoeft u niets voor te doen. U kunt de Zermelo Desktop zelf downloaden en installeren. In de desktop vindt u verbeteringen in de Ouderavondmodule. In het portal is de mogelijkheid toegevoegd om de opmerking voor de docent uit te schakelen.

...

Daarnaast is bij het aanbieden van de gespreksmogelijkheden per pakketvak nu te  te zien welke gespreksmogelijkheden reeds zijn aangeboden. Ditzelfde geldt voor het verwijderen van gespreksmogelijkheden per pakketvak.

...

Het was al mogelijk om Uitnodigingsbrieven te printen die naar ouders gestuurd konden worden, zodat ze hun gespreksaanvragen konden invullen. Nu is het ook mogelijk om Roosterbrieven te printen, om ouders per post op de hoogte te stellen van de geroosterde gesprekken. Beide opties zitten in het menu Brieven.

...