Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

U kunt leerlingen die recht hebben op tijdverlenging, bijvoorbeeld dyslectische leerlingen, apart inroosteren voor hun toetsen. Wij leggen u hier uit hoe u dat doet.

Als u dit in het basisrooster doet, dan heeft u de gegevens over tijdverlengers gedurende het gehele schooljaar beschikbaar en hoeft u het niet elke toetsweek opnieuw te doen.

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Projectbeheer > Bestandsopties > Domeinen

Status
colourBlue
titleDESKTOP
 Onderhoud > Toetsrooster > Toetsroosteren


Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Extra eigenschap in leerlingendomein

Naast de - reeds door de software aangemaakte - standaard eigenschappen (kolommen), kunt u in de domeinen ook zelf extra eigenschappen aanmaken. Voor elke extra eigenschap komt er een extra kolom bij die u aan of uit kunt zetten met de kolomfilter.

Image RemovedImage RemovedAls u tijdverlengers in een apart lokaal wil zetten, dan moet u wel aangeven welke leerlingen recht hebben op tijdverlenging. U doet dit met een extra eigenschap in het leerling domein.

Image AddedImage Added

Info
iconfalse
titleVastleggen of een leerling dyslectisch istijdverlenging heeft
  • Ga naar Projectbeheer > Bestandsopties > Domein en klik op Leerling
  • Ga in het leerlingdomein leerling domein naar het menu Bewerken > Extra eigenschappen.
  • Klik op de knop <Nieuwe eigenschap> eigenschap>
  • Typ de naam van de extra eigenschap.
  • Klik op <OK>  <OK>
  • Geef in de kolom bij de betreffende leerlingen aan dat ze de eigenschap hebben door bijvoorbeeld een "1Ja" te plaatsen.


Tip
titleTip

Indien u een lijst heeft uit de schooladministratie met het leerlingnummer van alle dyslectische leerlingen kunt u ook deze ook inlezen door het te synchroniseren in het leerlingdomein.


Toets voor tijdverlengers

In dit voorbeeld heeft u 3 verschillende lokalen aan een toets toegewezen en wilt dat alle leerlingen die dyslectisch zijn apart in 1 van deze lokalen wordt gezet.
Wanneer u toetsen met 1 lokaal heeft zult u eerst het 'dyslexie' lokaal moeten toevoegen aan de betreffende toets. 

Image RemovedImage Added

Via het menu Opties > Verdelen over de lokalen  kunt u de leerlingen individueel verdelen over de drie toegewezen lokalen.

Image RemovedImage Added

In het volgende scherm kunt u met de knop <Weergave> selecteren wat u wilt zien in de kolommen van de leerlingen.

Image RemovedImage Added

U geeft aan dat u de eerste kolom niet met het ID van de leerling, maar met de informatie van de extra eigenschap Dyslexie Tijdverlenger gevuld wilt hebben. U ziet nu precies welke leerlingen dyslexie recht hebben op tijdverlenging en u kunt de hen inroosteren in lokaal A026 A126 .

Image RemovedImage Added

In het overzicht van de toetsen zijn nu 3 6 afzonderlijke toetsen aangemaakt en u kunt de duur van de toets voor de leerlingen met dyslexie tijdverlenging bijvoorbeeld met een kwartier verlengen en de toetsnaam eventueel aanpassen.

Image Removed

Image AddedPanel
titleTrefwoorden

Dyslexie, dyslectisch, toetstijd, toetsduur