Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

We hebben van een aantal korte handeling handelingen in het portal een zogenaamde Quick Guide voor het portal gemaakt. Hier kunnen de verschillende gebruikers van het portal snel een kort stappenplan bekijken van een bepaalde handeling.


Children Display