Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Inleiding

U wilt graag aan de slag met onze software. Dat betekent dat de software geïnstalleerd moet worden en dat uw school een portaladres moet krijgen. U gebruikt het portal voor onder andere roostervoorbereiding, formatiebeheer en publicatie van de roosters. In de Zermelo Desktop vindt het daadwerkelijk roosteren plaats. Verder zal er een roosterproject moeten worden aangemaakt voor het schooljaar waarvoor u een rooster wilt gaan maken. Deze eerste stappen lichten we in dit hoofdstuk graag toe.


Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Hoe u de software installeert

De software zal door verschillende personen gebruikt worden: de basisroostermaker, de dagroostermaker, de schoolleiding, de formatiebeheerder, enzovoort. Degenen die toegang hebben tot het volledige roosterproject, installeren de software, de zogenaamde Zermelo Desktop. Hoe u de desktop installeert leggen we u uit in het hoofdstuk Installeren Zermelo Desktop.

In gebruik nemen van uw portal

Zodra u klant bent geworden van Zermelo 3, is er een portal voor uw school aangemaakt met een admin-account. Als u het portaladres van uw school en de inloggegevens voor de admin-account hebt ontvangen, dan kunt u gebruik gaan maken van het portal. Als u overstapt van Zermelo 2 naar Zermelo 3, raden wij u aan het migratiedocument goed door te nemen. Elke school die overstapt wordt door één van onze medewerkers telefonisch begeleid bij deze migratie.

Als u een nieuwe klant bent van Zermelo 3 kunt u het portal in gaan richten. Graag verwijzen wij u in het algemeen naar de verschillende beheerdershandleidingen, en in het bijzonder naar Inrichten van het portal (nieuwe klanten).

Opstarten van de desktop

U start de software altijd op vanuit uw portal. U begint dus in een browser, logt in op uw portal en start de desktop op waarin u uw project opent via het desktopicoon in de rechterbovenhoek:

Anchor
Wat is een project?
Wat is een project?
Wat is een project?

Om te roosteren dient u een roosterproject te hebben. Voor elk schooljaar maakt u een nieuw roosterproject. Wanneer u de software voor het eerst gebruikt zult u waarschijnlijk een project aanmaken getiteld: Schooljaar 20XX-20XX - Schoolnaam (eventueel vestigingsnaam en/of -afkorting). In bovenstaand voorbeeld staat 20XX-20XX voor het volgend schooljaar. Op het moment van schrijven (schooljaar 2014-2015), had hier Schooljaar 2015-2016 moeten staan. 

Een project wordt opgeslagen als map met daarin onder andere een *.zpb bestand (Zermelo Project Bestand). Binnen het project bevinden zich op den duur méérdere roosterbestanden, de zogenaamde *.udmz bestanden (Universeel Data Model Zipped). Voor een uitgebreide toelichting, zie ook Nieuw desktopproject aanmaken.

Samenwerking tussen desktop en portal

Status
subtletrue
colourBlue
titleDesktop 3.10

In de desktop (wij noemen dit lokaal) en in het portal (wij noemen dit in de cloud of in het portal) kan data worden bewerkt. Zoals u zich kunt voorstellen willen we niet dat lokale gegevens verschillen van de gegevens in het portal.

 Om Om deze gegevens uit te kunnen wisselen gebruikt u de Portalconnector. Deze bevindt zich kunt u in de desktop omgeving in de donkerblauwe band, rechtsboven in het scherm:

Image Removed

Status
subtletrue
colourRed
titleM.i.v. versie 3.10 (release half nov)

Vanaf versie 3.10.0 is de Portalconnector verdwenen. de verschillen bekijken en zorgen voor een synchronisatie. Om uw gegevens tussen Portal en Desktop uit te kunnen wisselen klikt u op de knop Image Removed. Hiermee haalt u de gegevens uit het Portal op. Vervolgens klikt u op bijvoorbeeld 'Leerlingen' om de mutaties van leerlingen te downloaden naar uw Desktop.

Image Removed

Info

U kunt de uw data pas ophalen uit het Portal als u de eerste stappen van Nieuw desktopproject aanmaken heeft doorlopen. Onderstaande beschrijving is bedoeld voor beter begrip van de samenwerking tussen desktop en portal.

 Als u de portalconnector opent kunt u bij gegevens één of beide acties uitvoeren:

 • <Downloaden> om gegevens uit het portal naar de desktop-omgeving te halen.
 • <Uploaden> om gegevens vanuit de desktop omgeving naar het portal te sturen. 

De portalconnector biedt ondersteuning voor de volgende gegevens:

 • Roosterproject
 • Afdelingen
 • Groepen
 • Vakken
 • Lokalen
 • Leerlingen
 • Persoonsgegevens
 • Prognoses
 • Pakketkeuzes
 • Groepsindelingen
 • Docenten
 • Hoofdvestigingen en teams

Voor een uitgebreide toelichting, zie Portalconnector.

Warning
titleSynchronisatie
U moet beslissen welke bron u leidend wil laten zijn: de desktop of het portal. In het portal vindt de roostervoorbereiding plaats, waarmee dus voor veel gegevens de portal leidend zal zijn.

Image Added. U ziet de tijd staan waarop voor het laatst is ververst.

Rechts van het schooljaaroverzicht ziet u de Gegevenscontrole. Er zijn zes onderdelen waarop controle wordt uitgevoerd:

 1. Leerlingen
 2. Docenten
 3. Onderwijsvraag
 4. Lessen
 5. Groepsindelingen
 6. Lokalen

Image Added


De roostermaker kan door op één van de onderdelen te klikken, de gegevens uit het portal downloaden naar de desktop.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar: Koppeling portal en desktop

Algemene instellingen

Als het niet gelukt is om de juiste installatie van de software vanuit het portal op te laten starten onderneemt u dan de volgende stappen:

 • Start de software (dubbelklik op Zermelo.exe) vanuit de correcte installatiemap.
 • Kies voor <Offline starten>.
 • Linksboven in het scherm klikt u op het menu Opties > Deze installatie gebruiken voor Zermelo Portal.

Meer informatie hierover kunt u vinden bij Installeren Zermelo Desktop.