Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Inleiding

Elk schooljaar zal uw docententeam veranderen. Een enkele docent verlaat de school en er zullen ook weer nieuwe docenten beginnen. We laten u in dit hoofdstuk zien, hoe u in het portal een nieuwe docent toevoegt en waar u aan moet denken.


Status
colourRed
titlePortal
 Personeel > Overzicht > Contracten

Tip
titleInstructievideo nieuwe werknemer toevoegen

Widget Connector
width500
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=I1qIP49-6a4


Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Eén nieuwe docent toevoegen

U voegt een nieuwe docent toe met de wizard Werknemer toevoegen. Het is niet noodzakelijk om daarvoor eerst een gebruiker aan te maken. U gebruikt de wizard als volgt:

 1. Ga naar Personeel > Overzicht > Contracten
 2. Selecteer het juiste roosterproject
 3. Selecteer een team of kies voor 'alle teams'
 4. Klik op de knop <Toevoegen>
 5. Het venster Werknemer toevoegen opent, u bent bij de stap Persoonsgegevens:
  1. Voer de code van de nieuwe docent in bij de 'Gebruikerscode', dit veld is verplicht
  2. Vul eventueel de voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, email en/of geboortedatum in
  3. Klik op de knop <Volgende>

 6. U bent nu bij de stap Contract:
  1. Selecteer een hoofdvestiging, dit veld is verplicht
  2. Selecteer eventueel een functiecategorie (OP, OOP of DIR) en/of een team
  3. Als de docent later begint of vroeger stopt dan het schooljaar, zet dan een vinkje bij 'Duur handmatig?' en vul de afwijkende data in
  4. Klik op de knop <Volgende>

 7. U bent bij de stap Aanstelling:
  1. Selecteer het dienstverband, vast of tijdelijk
  2. Vul eventueel de werktijdfactor (WTF) in
  3. Met de knop <+> maakt u nog een bevoegdheid aan
  4. Klik op de knop <Volgende>
 8. U bent bij de stap Bevoegdheid, u hoeft hier niks in te vullen:
  1. U kunt hier een bevoegdheidstype van een docent voor een vak invullen, eventueel aangevuld met een startweek, eindweek en diploma
  2. Met de knop <+> maakt u nog een bevoegdheid aan
  3. Klik op de knop <Klaar>.

U kunt nu meer zaken van de nieuwe docent gaan vastleggen. Meer informatie vindt u bij het betreffende onderwerp:

Docenten importeren

Wanneer u meerdere docenten tegelijk wilt toevoegen kunt u dat doen door deze te importeren. Hiervoor maakt u eerst nieuwe gebruikers aan, hoe u dat doet is terug te lezen op Gebruikers toevoegen en verwijderen

Contracten importeren

Tip
titleTip bij importeren

Zorg dat gebruikers van wie u de contracten wilt toevoegen in het portal bekend zijn en dat ze het gebruikerstype "Werknemer" hebben.

 • Ga naar Personeel > Overzicht > Contracten

 • Selecteer het juiste roosterproject
 • Klik op de import knop  
 • Nu opent stap 1 van de import wizard
 • Klik op <Bestanden kiezen> en wijs het te importeren bestand aan

 • Kies eventueel voor een ander scheidingsteken, bijv TAB

 • Klikt op <Verder>

 • Kies eventueel voor een andere tekencodering voor het inlezen van speciale tekens

  U krijgt nu, in stap 2 van de import wizard, de te importeren tabel te zien.

 • Zoek in de tabel de kolom met de docentafkorting en koppel deze aan de kolom "werknemerscode"
 • Koppel op dezelfde manier alle andere kolommen waaruit u de gegevens wilt overnemen in het portal
 • Klik op <Alleen nieuwe importeren> als u alleen de regels wilt toevoegen waar een  voor staat
  Klik op <Alleen bestaande bijwerken> als u alleen de gegevens wilt bewerken van de gebruikers waar een voor staat
  Klik op <Synchroniseren> als u zowel gebruikers wilt toevoegen als bestaande gebruikers bewerken


Panel
titleTrefwoorden
Personeelslid, bevoegdheden, schoolfuncties, aanstelling, docent, sectieplaatsing, sectie, medewerker toevoegen, medewerker koppelen, docent koppelen, werknemer koppelen, medewerker aan project koppelen, docent aan project koppelen, werknemer aan project koppelen.