Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

Ieder schooljaar moeten de examens geroosterd worden. Voordat u als roostermaker start met het importeren van het rooster voor de centraal schriftelijk examens, is het wenselijk dat alles niet alleen roostertechnisch, maar ook qua lesstatistiek en formatie correct geregeld is in Zermelo. Wij hebben een stappenplan gemaakt, aan de hand van een aantal vragen. Bij iedere vraag staat een uitgebreide uitleg. 

Niet alle scholen zullen iets aparts regelen voor de statistieken en de formatie van deze klassen. In dat geval is het voldoende als u de lessen uitschakelt, hierover leest u bij Groepen vrijmaken in de paragraaf 'Eindexamenklassen vrijmaken in basisrooster'.

Onderstaand stappenplan is alleen van belang als u ook een andere lesvergoeding wilt geven voor lessen van examenklassen. Is dat niet zo, dan kunt u de lessen uitschakelen.

Image Added

Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Stappenplan


Panel
title1. Werkt u met formatie in Zermelo?


Expand
titleJa, ik werk met formatie in Zermelo.

Ga door naar vraag 2.


Expand
titleNee, ik werk niet met formatie in Zermelo

Als u niet met formatie in Zermelo werkt, dan kunt u de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.Panel
title2. Houdt u formatie-onderhoud bij in Zermelo?


Expand
titleJa, ik houd formatie-onderhoud bij in Zermelo.

Ga door naar vraag 3.


Expand
titleNee, ik houd geen formatie-onderhoud in Zermelo

Als u niet met onderhoudsformatie in Zermelo werkt, dan kunt u de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector. Het feit dat de formatieberekening anders wordt, is niet van belang als u namelijk aan het begin van het schooljaar de formatiekaarten heeft uitgedraaid.Panel
title3. Heeft u een apart tijdvak aangemaakt, waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan?


Expand
titleJa, ik heb een apart tijdvak gemaakt waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen. Doordat de lessentabel voor de lessen van eindexamenklassen op 0 uur staat klopt uw lesstatistiek en kloppen uw formatiegegevens. U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.

Heeft u de manier van tellen van de weken in het tijdvak goed geregeld? Kijk daarvoor bij de projectinstellingen.


Expand
titleNee, ik heb geen apart tijdvak waarin de lesuren voor de examenklassen op 0 staan.

Ga door naar vraag 4.Panel
title4. Heeft u in de lessenverdeling de docenten tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland?


Expand
titleNee, de docenten staan niet tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland.

De lessen van de eindexamenklassen bevatten geen docenten meer, u kunt de lessen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector


Expand
titleJa, de docenten staan tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland.

Ga door naar vraag 5.Panel
title5. Heeft u de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen op de standaardomvang staan (bijvoorbeeld 50 uur per schooljaar)? En wilt u deze docenten minder uren geven voor deze lessen?


Expand
titleJa, ik heb de lesvergoeding van de lessen van de eindexamenklassen op de standaardomvang staan.

De lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen bestaat uit de standaardomvang en is daarmee gelijk aan de lesvergoeding voor de afdelingen die geen examen doen. Dit is niet correct, aangezien de lesperiode voor deze afdelingen korter is.

Formatietechnisch kloppen uw gegevens niet. Dit geldt ook voor de lesstatistiek. Wij raden u aan om dit in orde te maken. U heeft VIER opties:

  • U past de lesvergoeding aan voor de lessen van de eindexamenklassen.  
  • U maakt een apart tijdvak aan, waarin u de lesuren voor de eindexamenklassen op 0 zet.
  • U past de lessenverdeling aan en zorgt ervoor dat de docenten niet tot het einde van het schooljaar op de lessen van de eindexamenklassen gepland staan. U laat de docenten bijvoorbeeld tot het begin van het eindexamen op de lessen staan.
  • U zet handmatig de lesvergoeding op de juiste waarde en schakelt alsnog de lessen uit.


Expand
titleNee, ik heb de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen aangepast (bijvoorbeeld naar 40 uur per schooljaar).

U heeft de lesvergoeding voor de lessen van de eindexamenklassen aangepast. U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Dit zorgt voor problemen met de lesconnector.


Expand
titleIk wil de lesvergoeding niet aanpassen. Docenten krijgen de normale omvang.

U kunt de lessen van de eindexamenklassen uitschakelen. Op deze pagina staat beschreven hoe u lessen kunt uitschakelen. Verwijder de lessen dus niet uit het lesdomein. Verder hoeft u niets te doen.Examenklassen verwerken.pdf