Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Added

Met de tutorials willen we u graag op weg helpen hoe u de software kunt inzetten bij bepaalde praktijksituaties. Hoe u bepaalde schermen exact gebruikt, staat in de gewone handleiding. In de tutorials gaat het om de toepassing daarvan in de praktijk. 

...