Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inleiding

In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u werkt met het vakkenpakketscherm in de desktop. U heeft de pakketten in het portal ingevoerd en u kunt deze eenvoudig overnemen in de desktop. Ook kunt u hier aangeven hoe u om wilt gaan met vakken waarvan het label een 'exclusief deel' is in het portal.


Info

Voor het schooljaar 2018-2019 werkt u altijd met het nieuwe vakkenpakkettenscherm. Voor het schooljaar 2017-2018 kunt u kiezen of u met het oude of het nieuwe scherm werkt. 

Wilt u met het oude vakkenpakkettenscherm werken? Ga in het hoofdscherm van de desktop naar Opties > Algemeen en zet het werken met het nieuwe scherm op 'Nee'.


Warning
titleLet op

Als u met het oude scherm voor vakkenpakketten blijft werken, ziet u geen status van de wijzigingen bij pakketkeuzes staan bij de gegevenscontrole.
Panel
bgColorwhite
titleBGColorwhite

Op deze pagina

Table of Contents
minLevel2

Zie ook:


Vakkenpakketten in desktop

U vult de vakkenpakketten in op het portal. Elke leerling heeft hier een vakkenpakket, die dat eventueel in de loop van het jaar nog kan wijzigen. De vakkenpakketten kunt u op elk gewenst moment overnemen in de desktop. Als u het desktopproject opent, ziet u op het dashboard direct of er wijzigingen zijn bij de vakkenpakketten.

Info

De vakkenpakketten worden vergeleken op basis van een peilweek. Via Beheer > Peilweken kunt u de peilweekselectie aanpassen.


U kunt klikken op de verschillen waarna direct het vakkenpakketscherm voor u opent.

Tip

U kunt wijzigingen in het vakkenpakket van een leerling ook in een dag- of toetsroosterbestand overnemen.

Verwerking pakketten 

In het scherm van het vakkenpakket de vakkenpakketten in de desktop staan de vakken gesorteerd op type (Profielen; keuzevakken; klassikale vakken). Leerlingen krijgen standaard de klassikale vakken in hun pakket. Als er pakketten zijn met verschillen ten opzichte van het portal worden deze aangegeven in de kolom 'Wijziging'. 

De vakken met een groene kleur zitten in het pakket, vakken met een gele markering moeten worden toegevoegd aan het pakket van de leerling. De vakken met een rode kleur moeten uit het pakket van de leerling. 

Image Added

Kiest u voor de knop Image Added dan worden de wijzigingen doorgevoerd in de desktop:

Image Added


Info
titleLiever per afdeling?

Standaard worden de pakketten van alle afdelingen tegelijk overgenomen. Via het menu <Bewerken> kunt u aangeven of u dit liever per afdeling wilt.

Image Removed

Kiest u voor de knop Image Removed dan worden de wijzigingen doorgevoerd in de desktop:

Image Removed


Vrijstellingen

Als een leerling een vrijstelling heeft voor een vak, dan wordt dat automatisch verwerkt door de desktop. 

Het vak met vrijstelling krijgt een grijze kleur en de tooltip geeft aan dat het om een vrijstelling gaat.

Vakken met 'uitgesloten pakketdeel'

In het portal kunt u bepaalde labels als 'uitgesloten pakketdeel' aangeven (Zie ook: Pakketdeel uitsluiten). Leerlingen die het vak met dat label in hun pakket hebben, worden niet meegeteld bij de geplande groepen in het portal. In de desktop kunt u via de knop  per afdeling aangeven hoe u om wil gaan met deze vakken:


Instelling
Resultaat
Overnemen

De leerling krijgt het vak in zijn pakket, wordt ingedeeld in een lesgroep en volgt de lessen.
Overnemen (eventueel vrijgesteld)
De leerling krijg het vak in z'n zijn pakket, maar de leerling hoeft niet per se ingedeeld te worden in een lesgroep.
Niet overnemen

De leerling krijgt het vak niet in z'n zijn pakket en volgt dus ook geen lessen.

U kunt de instelling op elk gewenst moment aanpassen en de wijzigingen overnemen.Panel
titleTrefwoorden

Vakkenpakket, lespakket, keuzepakket, pakket, pakketten, pakketwijziging