Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom op de beheerdershandleiding van Zermelo 3. De beheerdershandleiding is bedoeld voor applicatiebeheerders en systeembeheerders. Ook kan het zijn dat u als roostermaker af en toe enkele van deze taken vervult. U kunt in deze handleiding vinden hoe u de verschillende softwareonderdelen kunt inrichten zodat andere personen in de school er mee aan de slag kunnen.

Children Display
alltrue